Jens Pedersen

Ref: Kilder: FTf-KBv-sJJJ-
Erhverv: Snedker
 
Født: omkring 1755
Død: 12-02-1827 Kærsgårdsholm, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Boede: (1787/1801) Kærsgårdsholm, Ajstrup sogn, Ålborg amt


I familie med Karen Christensdatter (1732 - 1805)

Vielse: 17-06-1785 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Andersdatter (1782 - 1859)

Vielse: 30-06-1805 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt
Børn:Anne Katrine Jensdatter (1806 - 1872)
Maren Kirstine Jensdatter (1809 - )
Peder Jensen (1812 - )
Else Marie Jensdatter (1817 - )
Anders Christian Jensen (1820 - )


Notater
?=Døbt i Vadum 1.4.1755 Peder Pedersen og Anne Jensdt: Jens. Fd Anne Andersdt af Vadum og Anne Marie Thomasdt hos degnen, Lars Andersen, Anders Knolg.?

Trolovet 19.maj 1805, viet 30.juni i Vadum. Forlovere hendes far Anders Mortensen fra Halager samt Søren Jensen Kraghede. (sJJJ-)

sJJJ-: Jens Pedersen er født ca. 1755, hvor vides ikke, og han døde den 12. februar 1827 i Kærsgaardsholm, Ajstrup sogn.
Han blev trolovet første gang den 16. maj 1785 og derpaa gift i Ajstrup med Karen Christensdatter, der da var enke og i øvrigt 22 aar ældre end han selv. Hun medbragte fra sit tidligere ægteskab børnene Else Johanne, 16 aar, og Jens Christian, 10 aar gammel. Den store aldersforskel Jens Pedersen og Karen Christensdatter imellem antyder, at der har været tale om et fornuftsægteskab, og det maa formodes, at Jens Pedersen ved ægteskabets indgaaelse har overtaget fæstet paa husmandsstedet i Kærsgaardsholm, hvor han i folketællingen 1787 nævnes som husmand og snedker.
I 1805 døde Karen Christensdatter, 74 aar gammel, og blev begravet den 24. februar. To dage senere afholdtes skifte i boet mellem Jens Pedersen og hustruens to børn fra hendes tidligere ægteskab, Else Johanne, 37 aar og Jens Christian, 31 aar gammel. Af værdier i boet kan i øvrigt nævnes et stueur, en jernbilæggerkakkelovn, et fyrretræsskab med fire rum, en fyrretræsdragkiste, som indeholdt afdødes gangklæder, et tinfad og en tinkouse samt en gruekedel af kobber, medens ejendommens besætning bestod af en brun otto-aars hoppe, vurderet til 20 rdr., en fjorten-aars hoppe, sat til 10 rdr., en otte-aars ko til 9 rdr., en tre-aars ko til 8 rdr., en aarings-kalv, fire faar, der vurderedes til 5 rdr., og et aarings-svin, 3 rdr. Boets samlede værdi opgjordes til 127 rdr. 2 mk. 10 skill., medens gælden var paa 56 rdr. 5 mk. 4 skill., hvoriblandt 27 rdr., som afdødes søn Jens Christian havde laant sin stedfader Jens Pedersen, samt endvidere 12 rdr., som afdødes begravelse havde kostet. Der blev herefter 70 rdr. 3 mk. 6 skill. til deling, og heraf fik Jens Pedersen halvdelen, medens stedbørnene fik tillagt den anden halvdel.
Tre maaneder senere, nemlig den 19. maj 1805 blev Jens Pedersen derpaa atter trolovet og den 30. juni samme aar gift i Vadum Kirke med Anne Andersdatter.
Efter Jens Pedersens død blev der den 15. marts 1827 atter afholdt skifte i boet, denne gang mellem enken Anne Andersdatter og hendes børn med Jens Pedersen, nemlig Peder, 15 aar, Anders, 12 aar, Anders Christian, 6 aar, Ane Cathrine, ugift, Maren Kirstine, ligeledes ugift, og Else Marie, 10 aar gammel. Som værge for de umyndige børn mødte gaardmand Niels Jepsen fra Sindholt, medens Anne Andersdatters bror Morten Andersen fra Kirkegaard i Vadum var hendes lavværge. Af skiftet fremgaar det, at ejendommen i Kærsgaardsholm, som familien beboede, ejedes af Karen Jensdatter i Kærsgaard, hos hvem de var fæstere. Indboet var yderst spartansk, og af effekter nævnes i dagligstuen et fyrretræsbord, et dejtrug, en jernbilæggerkakkelovn, to stole og et 24-timers stueur, i sovekammeret et bord og en stol samt et sengested med tilhørende sengetøj, i storstuen et bord, en stol, en Øltønde samt et lille skab, hvori fandtes en grøn kjole, en damask kjole, en trøje, en brøstdug, et par skindbukser, en grøn vest, to blaa trøjer, en nattrøje og et par gamle bukser. Desuden nævnes i storstuen en høvlebænk, et drejelad, et gammelt tollested, en flaske og et glas, medens køkken og bryggers indeholdt en spand, to jerngryder, en rist og en pande, en ildklemme, tre mælkesætter, en stribe, en kærne, en Ølkande, tre stavkar, et sengested med tilhørende sengetøj, et bryggerkar og en øse. Af besætning paa ejendommen nævnes blot en graa elleve-aars hoppe, en ko, en kalv og fire faar med to lam, medens der af redskaber var en vogn, en plov, en harve, en plejl, en skovl, to spader, en gammel høle, to river, en gammel greb og et sæt drættetøj.
Boets samlede værdi opgjordes til blot 55 rdr. 4 mk. 6 skill., men passiverne oversteg dette og omfattede bl.a. en gæld paa 10 rdr. til Morten Andersen og paa 20 rdr. til karlen Jens Christian samt 22 rdr., som afdødes begravelse havde kostet, og et tilsvarende beløb som enken reserverede til sin begravelse, naar den tid kom. Herefter betalte enken kontant 2 rdr. 8 skill. til skifteretten for dens udgifter, hvorefter boet blev hende ekstraheret til fri raadighed, mod at hun svarede enhver sit.
Tre aar efter, nemlig den 2. juni 1830, indgik Anne Andersdatter derpaa nyt ægteskab med den 7 aar yngre Thomas Larsen fra Ø. Brønderslev, der derpaa overtog fæstet paa ejendommen.
Det har desværre ikke været muligt at fastslaa Jens Pedersens herkomst. Han kan være identisk med den person af samme navn, der døbtes den 1. april 1755 i Vadum Kirke som søn af Peder Pedersen og Ane Jensdatter i Ø. Halne, men det er ogsaa muligt, at han var fra Sulsted og identisk med den Jens Pedersen, der blev døbt i Sulsted Kirke den 27. juli 1755 som søn af Peder Jensen og hustru Anne Hansdatter. En nøje gennemgang af arkivalierne, herunder fadderlister og lignende, har været forgæves. (sJJJ-)

DDD-1787 Aalborg, Kær, Ajstrup, Kjærsgaardsholm, , Kjærgaardsholm, Familie 1,
Jens Pedersen, 32, Gift, Mand, huusmand og snedker,
Karen Christensdatter, 54, Gift, hans kone, ,
Else Larsdatter, 18, Ugift, hendes barn af første ægteskab, ,
Jens Larsen, 12, Ugift, hendes barn af første ægteskab, ,

DDD-1801 Aalborg, Kær, Ajstrup, Kjærsgaardsholm, , Kjærgaardsholm, Familie 1,:
Jens Pedersen, 46, Gift, Mand, Huusmand med jord og Snedker,
Karen Christensdatter, 70, Gift, hans kone, ,
Else Johanne Larsdatter, 32, Ugift, hendes barn, ,
Jens Christian Larsen, 26, Ugift, hendes barn, ,
Mette Marie Nielsdatter 17 ugift Tjenestepige. Her i Sognet.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen