Peder Jensen Kjærulf

Ref: Kilder: KS2-KS6-CK2-CK6-
Erhverv: Herredsfoged i Jerslev herred
Far: Jens Andersen Kjærulf ((15--) - 1606)
Mor: Anne Nielsdatter Griis af Slette ((15--) - 1607)
 
Født: omkring 1585
Død: 1655 Sterup Nørgård, Jerslev sogn, Hjørring amt
Boede: (1635/1655) Sterup Nørgård, Jerslev sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Pedersdatter (1590 - )

Vielse: omkring 1610
Børn:Johanne Pedersdatter Kjærulf (1610 - 1688)
Peder Pedersen Kjærulf ((16--) - 1655)
Christen Pedersen Kjærulf ((16--) - )
Anne Pedersdatter Kjærulf ((16--) - )
Jens Pedersen Kjærulf ((16--) - 1670)
Gertrud(?) Pedersdatter Kjærulf ((16--) - )
Johanne Pedersdatter Kjærulf ((16--) - )
Niels Pedersen Kjærulf ((16--) - )


Notater
Peder Jensen Kjærulf fik fæstet af den halvdel af Kornumgård som havde tilhørt hans bror Anders Jensen Kjærulf og derefter hans enke Benedikte Porsdatter og børn, efter at hun havde ægtet Oluf Pedersen Munk i Attrup. Peder Jensen Kjærulf synes ikke at have fået arv udlagt i Kornumgård, men vel i andet jordegods, og han kan da også have solgt sin arveprt i Kornumgård, uden at vi nu ved noget derom, thi 5 Apr 1632 stævnes han sammen med de andre partsejere. Det er antagelig ham, der 1610-11 var forpagter af Nibstrup og kirkeværge, og 1616, da han boede i Kornumgård, skyldte han kirken 34 daler. Ved 1629 blev han herredsfoged i Jerslev herred efter Jens Mikkelsen i Sterup, der afgik under Kejserkrigen 1627-29, og sammen med sin svoger Oluf Pedrsen i Røgelhede, Laurs Dyrskjøt i Ågård i Ørum, Christen Nielsen i Holmgård i Hellum, Jens Thøgersen i Kalum og Poul Andersen Børialsen i Ø. Hebelstrup blev han i juni 1628 fængslet af fjenden og sat i arrest i Sæby, hvor de "i elendigt fængsel og gruelige pinsler (tortur) nogle gange ynkelig og uskyldig blev mishandlet", fordi en karl fra Ravnstrup havde fortalt fjenden, at beboerne i Jerslev herred ville rejse opstand mod de fjendtlige tropper. De sad i fængslet til sidsti i August og kom fri mod at stille deres formuer i pant. 1629 fæstede Peder Jensen Kjærulf de betydelige Jerslev Broer mellem Jerslev og Kjær herreder. I foråret 1635 fraflyttede han Kornumgård og tog ophold på Nørgård i Sterup, der var embedsgård for herredsfogederne, og her boede han til sin død sidst i 1655 og synes i sit sidste leveår at have været en gammel svagelig mand. Han var gift med Maren Pedersdatter (Mørk), datter af Peder Jensen i Røgelhede og Gertrud Sørensdatter Kjærulf, og hans enke boede endnu 1 Sep 1670 i Nørgård, da Jens Pedersen i Nørgård tilbød hendes børn at tage hende til sig. Peder Jensen Kjærulf og hustru havde børnene Peder, Jens, Johanne (d.ældre), Niels(?), Christen, Johanne (d.yngre, som blev gift med sin fætter (farbrors søn) Niels Baggesen Kjærulf, Anne, og Gertrud(?). (CK6-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen