Poul Jensen Snedsted

Ref: Kilder: Wib-tb05-
Far: Jens Poulsen (- 1637)
Mor: Else Christensdatter (- 1645)
 
Født: omkring 1628 Snedsted sogn, Thisted amt
Boede: Snedsted sogn, Thisted amt
Død: omkring 1704


Notater
Poul Jensen Snedsted af Snedsted, født ca. 1628, præst inden 29/4 1674. Død 10/1 1704 eller 13/8 1703. Var præst i Sjørring. (Wib-).

Hr. Poul Jensen Snested, præst i Sjørring og Thorsted, har stævnet samtlige Thorsted sognemænd samt Jens Lauridsen i Tilsted anlangende et falsk sognevidne, som Jacob Jacobsen - tilforn boende i Thorsted - har tilpraktiseret sig, og han irettelægger en missive af 24/2 fra vicepastoren i Højer Casparo Petræo af følgende indhold: „Jeg har læst hans ærværdigheds skrivelse med forundring over Jacob Jacobsens svig og bedrageri og med glæde over, at sådan falskhed og skælmeri imod al forhåbning er blevet vitterlig og åbenbar. Han har for nogle uger siden indfundet sig her med sit falske sognevidne, som pastor senior her i menigheden Paulus Petrejus syntes rigtig, hvorfor han fik alterets sakramente, og yderligere kom han i godtfolks huse som en ung frier og fik ægteskabsløfte af en kristelig enkes velskabte og velskikkede datter.
Da jeg forstod af brevet, at han var bortrømmet fra kone og børn i Thorsted, lod jeg ham kalde til mig og fik med kristelig snedighed sognevidnet i hænde. Han benægtede både i præstegården og hos herredsfogeden, at brevet var falsk, men måtte til sidst efter svære trusler bekræfte sandheden. Sognevidnet medsendes efter ønske“.
Herefter irettelagde præsten det falske sognevidne, der meddeler, at Jacob er født i sognet, blev forældreløs i sit første leveår og derefter opfostret hos sin morsøster og hendes mand Peder Jensen i byen, til han selv kunne fortjene sit brød. Derefter har han tjent hos folk i byen, indtil han ved St. Mikkelstid 1692 rejste til Sønderjylland, og i al den tid har han opført sig som en hæderlig karl.
Vidnet er underskrevet den 8/1 94, af Paulus van Snested, pastor loci m.m. og 24 (navngivne) sognemænd med deres navne og bomærker.
Hr. Poul foregav, at han ikke vedkendte sig det anvendte navn, men at det rette navn var Poul Jensen Snested, og derefter vidnede alle tilstedeværende Thorsted mænd, at de ikke havde underskrevet vidnet.
Anders Pedersen, 14 år og søn af Peder Madsen Holm i Thorsted, vidnede grædende, at han havde skrevet nogle af navnene, men ikke præstens.
Niels Andersen Kirk i Thorsted vidnede, at Peder Madsen Holm, da de fulgtes til kirke, havde sagt, at Jacob Jacobsen havde fået sit sognevidne, og at Peder Holms søn havde skrevet navnene under. Tingsvidne.
Rektor Niels Ebbesen Ågård lader Thisted skoles tjenere Christen Stentoft i Vester Vandet, Christen Jensen i Øster Vandet, Søren Nielsen Huol i Thorsted, Poul Skrivers enke i Vang, Niels Harboe i Nors og Morten ved Tved kirke tiltale for resterende landgilde.
Dom: De skal betale. (tb05- 27.Marts 1696).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen