Thomas Christensen

Ref: Kilder: KBfk-
Far: Christen Clemensen (1784 - 1872)
Mor: Kirsten Thomasdatter Kolding (1782 - 1832)
 
Født: 21-11-1803 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


Notater
Døbt i V.Hassing 1803: Die St. Stephani d. 26de Dec. blev Kirsten Thomasdatter af Vesterhassing uægte Barns Daab conf. i Vesterhassing kirke og kaldet Thomas. Fadderne vare Jens Pedersen Smed i Gaaser, Jørgen Larsen Trankiær, Niels Larsen Colding, Ane Helvig Christiansdt og Giertrud Larsdt, alle af Vesterhassing. Til Barnefader blev udlagt Christen Clemmensen af Gaaser. Anmeldt til Hospitalet i Aalborg d. 28de Decbr. - Da leyermaalet er begaaet hos Niels Larsen Colding i V.Hassing henhørende til bemeldte Hospitals Gods. - S.L.-

Ses ej i DDD-1845 Kær/Dro hd. %begr. i vha 1814-50

Konfirmeret i V.Hassing 1818 Thomas Christensen i V.Hassing, forældre Christen Clemensen og h. Kirsten Thomsdt. 14 Aar d 21de Nov. 1817. Kundskab og Opførsel temmelig godt. Vaccineret af Distriktskirurg Gorgius.

Mon en af følgende i 1834?

DDD-1834 Horsens Horsens 92 en gård
Jørgen Sørensen 45 Gift 0 Gårdmand. 0
Maren Jensdatter 40 Gift 0 hans kone. 0
Søren Christian Jørgensen 12 Ugift 0 deres barn. 0
Jens Jørgensen 9 Ugift 0 deres barn. 0
Marie Jørgensdatter 3 Ugift 0 deres barn. 0
Thomas Christensen 32 Gift 0 Tjenestekarl. 0

DDD-1834 Øster Hassing Kær Aalborg Hals 787 18 Holtet 5 en gård [denne dog "forkert" mor]:
Else Thomasdatter 50 Enke 0 Fæsterske af gården. 0
Thomas Christensen 31 Ugift 0 hendes barn. 0
Ane Kirstine Christensdatter 17 Ugift 0 hendes barn. 0
Jens Christensen 15 Ugift 0 hendes barn. 0
Johanne Katrine Christensdatter 13 Ugift 0 hendes barn. 0

OBS: ikke at forveksle med:
DDD-1845 Vester Hassing Kær Aalborg Hals 208 5 Vester Hassing by 39 en gård
Thomas Christensen 43 gift Gårdmand. Født i Øster Hassing sogn
Karen Jensdatter 48 gift hans kone. "af og til tungsindet. - omtrent 1 år." Født her i sognet.
Jens Jørgen Thomsen 22 ugift deres søn. Født her i sognet [men dåb ej i KB-vha!]
Thomas Mortensen 18 ugift deres barn. Født her i sognet [af hustrus 1.ægteskab, søn af Gmd Morten Thomsen i V.Hassing, jf KB-]
Maren Margrethe Mortensdatter 16 ugift deres barn. Født her i sognet
Niels Mortensen 14 ugift deres barn. Født her i sognet
Lars Peter Mortensen 10 ugift deres barn. Født her i sognet.
Viet i V.Hassing 1838: Karl Thomas Christensen i Haven gml. 35 Aar, Enke Karen Jensdt i V.Hassing, gml 40 Aar.Forlovere Grdmænd Anders Sørensen (Jørgensen?) i Ellern og Peder Larsen i Starbek. Viet Juni 4 i Kirken. Lyst 29de April og 6te og 13de Mai.
Denne Thomas Christensen var født i Haven i Ø.Hassing s. af Christen Thomsen og Ane Nielsdt (KB-øha)

Og ikke at forveksle med:
Døbt 1811 i Ø.Hassing: Chresten Clem af Gaaser og hustru Maren Thomasdts søn Thomas. Født 8de Juli, døbt i Kirken den 12te August. Faddere Maren Nielsdt, Mariane Gregersdt, Thomas Andersen, Anders Christensen, Jens Rasmussen.

??? DDD-1840 Sulsted Kær Aalborg Ålborg 56 2 Sulsted by 9 en gård
Søren Sørensen 45 gift 0 Gårdmand 1
Ane Marie Pedersdatter 51 gift 0 hans kone 1
Peder Sørensen 17 ugift 0 deres barn 1
Jens Peter Sørensen 16 ugift 0 deres barn 1
Johanne Marie Sørensdatter 13 ugift 0 deres barn 1
Else Kirstine Sørensdatter 8 ugift 0 deres barn 1
Thomas Christensen 39 gift 0 Tjenestekarl 1
Ane Margrethe Pedersdatter 19 ugift 0 Tjenestepige 1

??? DDD-1840 Nørresundby Kær Aalborg Ålborg 1199 33 Voerbjerg by 3 et hus
Thomas Christensen 35 gift 0 Inderste, daglejer
Mette Cathrine Jensdatter 44 gift 0 hans kone
Søren Nielsen 16 ugift 0 hans stifbarn
Christen Nielsen 14 ugift 0 hans stifbarn
Ane Kirstine Nielsdatter 6 ugift 0 hans stifbarn
Nicoline Thomsdatter 2 ugift 0 deres datter
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen