Lorentz Christoffersen Fitz

Ref: Kilder: KBvwxd-sp37-Rø3-CMRø-
Erhverv: Gårdmand, skovfoged, skytte
 
Født: omkring 1707
Død: 30-12-1769 Bolleholt, Sindal sogn, Hjørring amt
Begravet: 01-01-1770 Sindal, Sindal sogn, Hjørring amt


I familie med Marie Magdalene Karboe (1704 - 1752)

Børn:Frederik Lorentzen (Fitz) (1735 - )
Michel Lorentzen (Fitz) (1741 - )


I familie med Kirsten Sørensdatter

Børn:Lorentz Lorentzen (Fitz) (1756 - 1807)


I familie med Else Nielsdatter (1730 - 1762)

Vielse: 17-10-1758 Volstrup, Volstrup sogn, Hjørring amt
Børn:Peder Peiter Christian Lorentzen (Fitz) (1759 - )
Marie Lorentzdatter (Fitz) (1760 - 1791)
Maren Lorentzdatter (Fitz) (1761 - )


I familie med Kirsten Thomasdatter Sinding (1728 - )

Vielse: 25-10-1763 Fladstrand, Flade sogn, Hjørring amt
Børn:Thomas Lorentzen (Fitz) (1764 - 1766)
Mathias Lorentzen (Fitz) (1766 - )
Christian Lorentzen (Fitz) (1767 - )
Jacob Lorentzen (Fitz) (1769 - 1769)
Birgitte Lorentzdatter (Fitz) (1770 - 1838)


Notater
Viet 1. (2.?) gang 1758 i Volstrup: Lorentz Fitz fra Sæbygaard og Else Nielsdatter fra Store Grønheden. Trolovet 2. september, copuleret 17.oktober.

Viet 2. (3.?) gang 1763 i Fladstrand: Juni 1763, trolovet Underconstabel Lorentz Christophersen Fitz og Kirsten Thomisdatter Sinding. Ægteviet 25.oktober 1763 i Fladstrand Kirke.

Begravet 1770 i Sindal: d. 1.Janu. Lorents Fitz i Bolleholt, 63 Aar.

sp37-: Skifte 30-12-1769 Folio 367: Lorentz Fitz i Bolleholt. Kiersten Thomasdatter. Arvinger, Enken og Børn:
Af 1.ægteskab med Else Thomasdatter: Frederik Lorentzen 34. år Musikanter i Horsens, Mikkel Lorentzen 28. år
Af 2.ægteskab med Enken: Peder Lorentzen 10. år, Marie Lorentzdatter 9. år, Maren Lorentzdatter 8. år, Mathias Lorentzen 3½. år, Christian Lorentzen 2½. år. NB: Konerne kan være omvendt placeret.

CMRø- (s.315): Bolleholt. Matr. Nr. 31. Oppe i Skovegnen blev efter det store Rydningsarbejde mellem 1730 og 1740 bygget en Gaard, Bolleholt (se S. 119). Det siges, at o. 1732 kom Mikkel Thomsen, som en tid havde boet i Østergaard til Bolleholt, hvor han døde 1746, 56 Aar gl. 1763 bor Mikkel Sørensen Put her og Lorentz Fritz, der var Skovfoged, og som døde 1770, 63 Aar gl. I Andreas Bruns Fæstebrev (o. 1770) siges, at han skal vogte Skoven i Fjelsted og Slottved lige op til den lange Bakke i Bolleholdt Skov (se S. 109). (...).

FS-: En Lorentz Christophersen Opitz viet 1/5 1761 Nordby, Samsø, Holbæk, med Anne Jensdt. Kan dog ikke have noget med Lorenstz Fitz at gøre. (Vielsesindførslen i Nordby sogns kirkebog siger: Viet 1761 i Nordby: Torsdagen d. 29 Janv. 1761 er i ..? Rafn?? trolovelse begiært og berammet for ærlige og velagte ung karl Lorentz Christophersen Opitz (barnfød i Kbhfn, men her i Sognet antagen til Confirmation sig her opholdende og ernærende saavel ved Bonde- som Maler- og Glarmesterarbejde, for beboerne) og Anne Jensdatter, Sal. Niels Jensen Smeds Enke her i Byen. For bem.te Personers i? ..? Dannemænd indgaaet? ..? for løfte at de ere frie for ..? Egteskabs L..? som og fra ..?, ..? forlovere for alt hvad ..? Egteskab lov..? kunde forhindre. Dette testeres ..? ..? underskrfit og gaardskrift?? Nordby d. 24 Janv. 1761 [underskrifter] Jens Jensen i Gaarden, Niels Ollesen. (AO420-)).

FS-: Gift ca. 1732 med Marie.

CMRø-: Bolleholt. Matr. Nr. 31.
Oppe i Skovegnen blev efter det store Rydningsar­bejde mellem 1730 og 1740 bygget en Gaard, Bolleholt (se S. 119). Det siges, at o.1732 kom Mikkel Thom­sen, som en Tid havde boet i Østergaard til Bolleholt, hvor han døde 1746, 56 Aar gl. 1763 bor M i k k e I Sørensen Put her og Lorentz Fritz, der var Skovfoged, og som døde 1770, 63 Aar gI. I A n d r e a s B r u n s Fæstebrev (o. 1770) siges, at han skal vogte Skoven i Fjelsted og Slottved lige op til den lange Bakke i Bolleholdt Skov (se S. 109). A. Brun døde o. 1800; derefter havde Enken Gaarden, og 1805 fik Sønnen, Jørgen Andreasen, den; denne kom 1817 til Vester­mark efter sidst at have haft Lundergaard i Fæste. En Datter af Andreas Brun, Birgitte Andersd. Brun, blev gift med Enkemand Thomas Østergaard (se S. 295). 1811 blev Peder Christensen Ulsted bo Fæster af Bolleholt, og 1822 gav J a k o b H a n s e n ved sin Tiltrædelse 24 Rdl. i Indfæstning. Han skulde være Skovfoged over de paa Aasen, Skjøtmarken og Holterne værende Skovragler og Enebærris. 1838 blev L a r s Christian Christensen Fæster; han skulde give Aftægt til .den foregaaende. 1840 kom en ny Mand, C h r i s t e n N i e l s e n S k o v e n, der fik Skøde paa Gaarden 1847. 1875 købte Kristen Chr. Jensen Gaarden, og han solgte den 1880 til S ø r e n J ø r g e n s e n fra Vidstrup. Denne er mangeaarig Sogneraadsformand i Sindal; nu er han tillige Amtsraadsmedlem. I Aaret 1916 blev Søren Jørgensen udnævnt til Dannebrogsmand. 1918 solgte S. Jørgensen Bolleholt og flyttede ned til Sindal Stationsby. Siden har først S e n i u s L a r s e n derefter A n dr ea s A n d r e a s e n (S k o ve n) haft Gaar­den, og nu ejes den af K a r l M ø l g a a r d.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen