Jens Jensen Vejen

Ref: Kilder: KBfkvwd-sJJL-
Erhverv: Husmand, daglejer
Far: Jens Jensen (Ladefoged) (1757 - 1834)
Mor: Anne Marie Jensdatter (1752 - 1811)
 
Født: 1790 Vejen, Mygdal sogn, Hjørring amt
Død: 01-06-1846 Væverhusene, Nørre Tranders sogn, Ålborg amt
Begravet: 07-06-1846 Nørre Tranders, Nørre Tranders sogn, Ålborg amt
Boede: (1820 SOM INDSIDDER) Vejen, Mygdal sogn, Hjørring amt
-: (1834 TJENESTEKARL) Sohngårdsholm, Nørre Tranders sogn, Ålborg amt
-: (1845 DAGLEJER) Øster Sundby, Nørre Tranders sogn, Ålborg amt


I familie med Kirsten Jensdatter (Krög) (1798 - 1834)

Vielse: 27-04-1819 Uggerby, Uggerby sogn, Hjørring amt
Børn:Anne Marie Jensdatter (1819 - 1819)
Christen Jensen (1820 - 1893)


I familie med Anne Mortensdatter (1791 - 1855)

Vielse: 21-06-1835 Nørre Tranders, Nørre Tranders sogn, Ålborg amt
Børn:Anne Marie Jensdatter (1835 - 1835)


Notater
Døbt i Mygdal 1791: Søndagen mellem Nye Aar og hellig3Kongers Dag Jens Jensen ...foged [_avfoged?] og hustrue Ane Marie Jensdattr. en Søn kaldet Jens. Testes Maren Christen Vestergaards Datter i Mygdahl, Anne Rasmusdt ibid, Christen Mortensen, Niels Pedersen Kobbersholt, Christen Skovfoged. Indtro. Sødag Septuagesima. (AO421-).
(Faderens tilnavn ...foged er i sJJL- læst som "ladefoged", hvad jeg ikke synes er entydigt. "foged" er tydeligt, men jeg synes ikke der står "lade-", snarere "_av").

Konfirmeret i Mygdal 1807: 1ste Søndag efter Paaske: Jens Jensen Wejen.

Begravet 1846 i Nørre Tranders: død 1ste Juni, begravet 7. Juni: Jens Jensen Mygdahl, Indsidder i Væverhusene, 57. Anm.: Underlivsbetændelse. (AO3-)

Jens Jensen tjente i 1820 hos sin far i Vejen i Mygdal sogn, men efter den tid har det ikke været muligt at følge hverken ham eller hans hustru. (sJJL-).

Jens Jensen kaldes altså her "Jens Jensen paa Weien", så Vejen må være et stednavn (i Mygdal sogn), som Jens Jensen samtidig også har fået som tilnavn. Men mon stedet har navn efter personen, eller personen efter navnet? Obs at der i nabosognet Astrup findes et sted Vejen.

Var fadder 1817 i Bjergby ("Jens Jensen paa Weien") ved Ingenuus Christians dåb, søn af "Gaardmand Thomas Balthazars Datter og Svoger navnlig Kristen Nielsen og hustrue Johanne Thomasdatter, Bønderfolk værende i Kloske. Bønderfolk."

Jens Jensen Vejen og Kirsten Jensdatter Krogh var begge faddere i 1818 i Mygdal:
Døbt 1818 i Mygdal: d. 24 Junius et Drengebarn født ..? ..?, navn Johannis Mathias Lileur. Forældre Joseph Lileur og hu.. ..? Pedersdatter ..? Gartner ..? ..? ..? Mygdahl Bye. Hjemmedøbt den 24de Junius i Kirken? den 9de Augustus Dom. 12 p.Trin. Faddere: Karen Christesndt tiener hos Lars Nielsen i Uslev, Kirsten Jensdt Krogh i Odden, Hans Andersen i Degneboliget, Christen Børgesen tiener i Odden, Jens Jensen Wejen værende ibidem, alle Bonde-arbiedere. Introduc. [ingen dato]. (AO6-)

Viet i Uggerby 1819: Ungkarl Jens Jensen af Odden, Tienestekarl 28 Aar, Tienestepige Kirsten Jensdatter af Tolstrup, 21 Aar. Forlovere: Jordløs Huusmand Jens Jensen Bødker af Tolstrup og Peder Christian Jens..? [der synes at stå Jensdatter] Smed af Mygdal. I rubrikken Anmærkninger: Paasseret? d. 1. May 1819.

Var forlover 1826 i Mygdal.

Viet (2.gang) 1835 i Nørretranders (Ålborg Vor Frue S) (kirkebogen for 1834-1848): Separeret Jens Jensen Weien tjenende Hr. Proprietair Nyeholm paa Sohngaardsholm, 45 Aar gl. Pigen Ane Mortensdatter af Væverhusene 25 Aar gl [fejl jf. samme vielses indførelse i kirkebogen for årene 1815-1837, hvor hun er 45 Aar]. Forlovere Lars Christensen og Peder Pedersen Indsidder(?) i Væverhusene. Viet 21 Juni 1835 i Kirken. Anm.: J.Jensen Weien fremlagde Separations-Bevilling af 19. Mai 1835.

Tilgang Nørretranders sogn 1815-1837 (AO01-221-): ses ej

Tilgang Ålborg Vor Frue (1833-1839): 1833-34 opslag 176-180: Jens Jensen Weien og Ane Mortensdt ses ej.

DDD FT-1801 Mygdal sogn, Mygdahl Bye:
Jens Jensen, 45, Gift, Mand, Huusmand med Jord
Anne Marie Jensdatter, 47, Gift, Hans Koene
Jens Jensen, 11, Ugift, Deres Søn.

DDD-1834: Sikkert denne:
aalborg, Fleskum, Nørre Tranders, Sohngaardsholm, , , 50, FT-1834
Johann Christopher Nyeholm, 30 , Gift, , Eier af gaarden,
Adeleide Magrethe Bang, 28 , Gift, , Hans kone,
Amalia Charlotte Nyeholm, 5 , Ugift, , Deres børn,
Hans Christian Nyeholm, 2 , Ugift, , Deres børn,
Adeleide Nyeholm, 1 , Ugift, , Deres børn,
Nanne Foersom, 28 , Ugift, , Selskabsdame,
Ane Elisabeth Jensen, 25 , Ugift, , Huusjomfrue,
Johanne Marie Thiise, 20 , Ugift, , Tjenestepiger,
Magrethe Erichsdatter, 44 , Enke(mand), , Tjenestepiger,
Ane Elisabeth Pedersdatter, 39 , Gift, , Tjenestepiger,
Ane Cathrine Pedersdatter, 28 , Ugift, , Tjenestepiger,
Julius Rye, 18 , Ugift, , Skriver lærer landunion om,
Jens Jensen, 45 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Jens Nielsen, 41 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Peter Larsen, 32 , Gift, , ??Tjenestepiger,
Mads Christensen, 50 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Jens Terp, 50 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Niels Jensen, 29 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Lars Nielsen, 29 , Gift, , ??Tjenestepiger,
Mogens Jensen, 22 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Simon Nicolaisen, 28 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Peder Sørensen, 30 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Jens Peter Jensen, 39 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Niels Christian Jensen, 28 , Ugift, , ??Tjenestepiger,
Jacob Jensen, 27 , Gift, , ??Tjenestepiger,
Anders Christensen Myhre, 56 , Ugift, , Almisselem,
Abel Magdalene Lensik, 52 , Gift, , Meierske,
Johann Ditlev Martenhou, 23 , Ugift, , Hendes søn,
Ane Jensdatter, 35 , Gift, , Mejeripiger,
Zidsel Madsdatter, 34 , Ugift, , Mejeripiger,
Zidsel Nielsdatter, 61 , Ugift, , Mejeripiger,
Mette Sørensdatter, 40 , Ugift, , Mejeripiger,
Kiersten Nielsdatter, 28 , Ugift, , Mejeripiger,

Jens Jensen Weiens 2. hustru måske denne (og Lars Christensen forloveren?):
DDD-1834 aalborg, Fleskum, Nørre Tranders, Sohngaardsholms markhuse, , , 60b, FT-1834
Lars Christensen, 37 , Gift, , Inderste dagleier,
Maren Christensdatter, 39 , Gift, , Hans kone,
Ane Mortensdatter, 46 , Ugift, , Inderste,

Viet 1835 i Ålborg Vor Frue (Nørretranders): Separeret Jens Jensen Weien tjenende Hr. Proprietair Nyeholm paa Sohngaardsholm 45 Aar gl. Pigen Ane Mortensdatter af Væverhusene 25 Aar gl. Forlovere: Lars Christensen og Peder Pedersen Indsidder(e?) i Væverhusene. Viet 21. Juni 1835 i Kirken. J. Jensen Weien fremlagde Separations-Bevilling af 19. Mai 1835.
Brudens alder må være ca. 45 år, hvilket også ses af Nørretranders sogns kirkebog, hvor vielsen er indført ordret som i Ålborg Vor Frues, med eneste forskel at hendes alder her er 45 år.

DDD-1840 aalborg, Fleskum, Nørre Tranders, Kjersholm, , et Huus, , FT-1840
Maren Jensdatter, 35 , Enke, , Indsidder ?? Almisselem,
Johanne Marie Pedersen, 6 , Ugift, , hendes Datter, Almisselem,
Jens Jensen, 51 , Gift, , Indsidder, Arbeidsmand,
Ane Mortensdatter, 51 , Gift, , hans Kone,
Iver Pedersen, 30 , Ugift, , Indsidder, Dagleier,
Ane Magrethe Larsen, 36 , Ugift, , hans Fæstmø,
Lars Christensen, 45 , Gift, , Indsidder, Arbeidsmand,
Maren Christensdatter, 46 , Gift, , hans Kone,
Ane Sophie Christensen, 22 , Ugift, , deres Datter,
Laurits Christian Olsen, 1 , Ugift, , hendes Søn,
Ane Nielsdatter, 34 , Gift, , Indsidder, Spinderske,
Niels Peter Andersen, 5 , Ugift, , hendes Børn,
Jacop Andersen, 2 , Ugift, , hendes Børn,

DDD-1845 aalborg, Fleskum, Nørre Tranders, Øster Sundby, , Wæverhusene, 63, FT-1845
Jens Pedersen, 36 , Gift, , Inderste og dagleier, Dronninglund sogn Hjørring amt
Karen Jensdatter, 36 , Gift, , Hans kone, Store Brøndum sogn Aalborg amt
Jens Jensen, 55 , Gift, , Inderste og dagleier, Mygdahl sogn Aalborg amt
Ane Mortensdatter, 55 , Gift, , Hans kone, St Hans landsogn Hjørring amt
Simon Christensen, 54 , Gift, , Inderste og dagleier, Bislev sogn Aalborg amt
Maren Jensdatter, 41 , Gift, , Hans kone, Nørholm sogn Aalborg amt
Ane Marie Pedersdatter, 11 , Ugift, , Deres datter, Heri sognet
Christen Axelsen, 29 , Gift, , Inderste og dagleier, Aardestrup sogn Aalborg amt
Else Kirstine Andersdatter, 33 , Gift, , Hans kone, Skjørbek sogn Aalborg amt
Anders Christian Jacobsen, 7 , Ugift, , Deres børn, Aalborg
Axel Christensen, 3 , Ugift, , Deres børn, Aalborg

Ses ikke i Afgang Asdal 1814-20. Ses ikke i Tilgang Uggerby 1814-20. Tilgang Mygdal 1814-1830 findes ikke.
Afgangsliste Mygdal: starter med 1815, lakune 1816-21, 1825-26 mfl. Jens Jensen Vejen og hustru ses ej afgået.

Faddere ved Jens Jensens dåb i 1791:

1. Maren Christen Vestergaards datter:
Hjørring, Vennebjerg, Mygdal, Giøgaard, , , 2. familie, FT-1787
Christen Mortensen, 56, gift, hosbond, bonde og halvgaardsbeboer,
Kirsten Christensdatter, 52, gift, madmoder, ,
Michel Christensen, 23, ugift, deres søn, ,
Karen Christensdatter, 21, ugift, deres datter, ,
Morten Christensen, 19, ugift, deres søn, ,
Maren Christensdatter, 14, ugift, deres datter, ,
Niels Christensen, 11, ugift, deres søn, ,
Mette Christensdatter, 9, ugift, deres datter

2. Anne Rasmusdatter fra Mygdal:
Hjørring, Vennebjerg, Mygdal, Mygdal Bye, , , 20. familie, FT-1787
Peder Lauritsen, 43, gift, mand, huusmand og skoleholder,
Kirsten Poulsdatter, 57, gift, hans kone, ,
Johanne Rasmusdatter, 25, ugift, hennes datter, ,
Marie Rasmusdatter, 20, ugift, hennes datter, ,
Anne Rasmusdatter, 18, ugift, hennes datter, , [Anne Rasmusdatter ses ikke i DDD-1801 Mygdal].
IGI-: Anne Rasmusdt døbt 1767 Mygdal. F: Rasmus skoleholder. M:?
IGI-: Moderen Kirsten Poulsdt gift 1757 i Bjergby med Rasmus Smidt.

3. Christen Mortensen:
DDD-1801 Mygdal Herred:Vennebjerg, Kobbersholt Husstands/familienr.:3
Christen Mortensen 45 Gift ægteskab:2 Huusmand med Jord Kommentar:separeret sig fra Koenen med Øvrighedens Tilladelse
Marie Christensdatter 12 ugift, hans børn
Kirsten Christensdatter 10 ugift, hans børn
Maren Mikkelsdatter 34 ugift Tienistepige
Karen Nielsdatter 1 ugift Hendes Datter
Jens Johansen 1 ugift, Et Plejebarn

Marie Christensdt: FS-: Døbt 01 JUN 1788 Kobberholt, Mygdal, F: Christen Mortensen og Voldborg Larsdatter.
Mon ikke det var den Marie Chr.dt der tjente hos Jens Jensen?
Døbte Mygdal 1788:
Dom 2da post Trinit. Christen Mortensen i Kobbersholt(huus?) og hustr. Woldborg Larsd en Datter Marie.
Test. Lars Wejens hustr. Anne, Anne Nielsd. Røn? i Uslev, Christen Degneboliget, Niels Dalsgaard, Christen Andersen Gade i Uslev.
Introd. Dom 7ma post Trinit. (AO420-).
(De havde også en datter Kiersten til dåbs 1790 i Mygdal (AO421-).

4. Niels Pedersen:
Hjørring, Vennebjerg, Mygdal, Kobbersholt, , , 1, FT-1801
Niels Pedersen, 63, Enkemand, Hosbonde, Bonde og Gaardb:,
Christen Nielsen, 28, Gift, Hans Søn, ,
Else Byrgesdatter, 35, Gift, Sønens Koene, ,
Niels Christensen, 2, Ugift, Deres Søn, ,
Søren Mortensen, 11, Ugift, Tienistedreng

Hjørring, Vennebjerg, Mygdal, Kobbersholt, , , 1. familie, FT-1787
Niels Pedersen, 50, gift, hosbond, bonde og halvgaardsbeboer,
Maren Olesdatter, 48, gift, madmoder, ,
Christen Nielsen, 11, ugift, deres søn, ,
Peder Nielsen, 7, ugift, deres søn, ,
Mette Nielsdatter, 9, ugift, deres datter, ,
Kirsten Nielsdatter, 4, ugift, deres datter, ,
Peder Christensen, 24, ugift, tjenestekarl, ,
Maren Henrichsdatter, 23, ugift, tjenestepige.

5. Christen Skovfoged: ingen skovfogeder i 1787 Mygdal. Han hedder vist Christen Nielsen, jf AO- hvor en Christen Nielsen Skovfoged nævnes 1807 som forlover i Mygdal.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen