Peder Jensen

Ref: Kilder: CK9-CK5-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Boede: omkring 1500 Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Nielsdatter Mørk ((14--) - )

Børn:NN Pedersdatter (1500 - )
Jens Pedersen (1500 - 1569)


Notater
Burholt i Øster Brønderslev Sogn, nu [1946] Gammel Burholt, var i tidligere Tid en betydelig Bedrift, og selvom den ikke har været anset som fri Hovedgard, har den dog engang haft meget tilliggende Fæstegods og har ogsaa til Tider været beboet af Adel. (CK9-).
Gaarden Burholt tilhørte i Middelalderen Børglum Kloster. Efter Reformationen i 1534 kom Burholt under Kronen (dvs i kongens eje), som al anden kirke- og klosterejet gods. I 1564 pantsatte Kronen gården til kongens foged på Aastrup Slot, væbner Christoffer Blik, der havde lånt kongen en større sum penge. Pantet og dermed ejerskabet gik ved Christoffer Bliks død o.1570 over til Palle Nielsen Griis af Slettegård, tidligere slotsfoged på Aalborghus. Kronen solgte 1573 Burholt til Fru Magdalene Banner, Iver Krabbe til Krabbesholms enke. Fra hende gik den i arv til hendes datter og til dennes søn. Så til Otte Christensen Skeel til Hammelmose, og til hans datter Karen og svigersøn Steen Bille hvorefter den i nogle generationer forblev i Bille'ernes eje. (Jf. CK9-)
Burholt var i den katolske Tid og ogsaa langt senere bortfæstet til Bønder og var en almindelig stor Bondegaard. Ved Aar 1500 boede her Peder Jensen og hustru Anne Nielsdatter Mørk fra Kølskegaard i Hallund sogn. De efterfulgtes af Jens Pedersen, antagelig deres søn, som nævnes i Burholt 1548, og som ejede halvdelen af Vester Hebelstrup i Hallund sogn. Han var gift med Anne Jensdatter fra Kraghedegaard i Ørum sogn. Medens Jens Pedersens og Anne Jensdatters søn Peder Jensen, der 1554 var herredsfoged i Jerslev herred, blev forpagter af Kølskegaard, blev deres anden søn Clemen Jensen fæster af Burholt og nævnes her 1583 og 1595. Han efterfulgtes 1606 af sin broder Peder Jensens søn Jens Pedersen, som 1594 og til 1606 boede i fædrenegården Kølskegaard. Han døde 1615 og blev begravet i Ø.Brønderslev kirke, hvor der i skibets midtergang findes et gravtræ over ham. Han var gift med Kirsten Hansdatter Mørk, datter af herredsfoged i Hvetbo herred Hans Laursen Mørk i Saltumgaard og første hustru Bodil Laursdatter. Kirsten Mørk nævnes endnu i Burholt 1625 og efterfulgtes der af sin søn Christen Jensen. (...).
Fra 1.Maj 1648 bortforpagtede [ejeren] Steen Bille, der boede paa Bangsbo, Burholt til Maren Hansdatter, Enke efter Anders Pedersen Holst fra Møgeltønder, der nylig var død som Forpagter af Aalborg Slots Vester Ladegaard i Aalborg. Som Bestyrer for Maren Hansdatter virkede hendes Søn Hans Andersen Holst, der var her indtil 1.Maj 1666, da han flyttede til Lille Kraghedegaard i Ørum Sogn. (CK9-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen