Kristiane Jensdatter

Ref: Kilder: KBfk-
Far: Jens Sørensen Pallesen (1795 - 1877)
Mor: Anne Christensdatter Haugshøj (1783 - 1856)
 
Født: 20-10-1821 Harring, Harring sogn, Thisted amt
Konfirmeret: 10-04-1836 Skyum, Skyum sogn, Thisted amt
Boede: (1831/1832) Hørdum sogn, Thisted amt


Notater
Døbt 1821 i Harring: Født Octb. 20 Kristiane. Forældre Jens Sørensen og kone Anne Christensdt huusmand af Harring. Døbt 1. Jan. 1822. Faddere huusmænd Jens Olesen og Peder Hedegaard og Pigen Maren Thomasdt af Harring. Tjenestefolkene Sofie? (Sidsel?) Sørensdt af Schioldborg og Anne Sørensdt af Harring. Konen introduceret d. 9. Decbr. Tvillinger.

Konfirmeret 1836 i Skyum: Confirmerede d. 1ste Søndag efter Paaske 1836 i Schyum Kirke (nr. 6): Christiane Jensdatter. Forældre Huusmand Jens Sørensen og hustru Ane Christensdatter af Østerhørdum. 14 Aar, fød og hjemmedøbt d. 16 Septbr 1821 i Harring. God - Kundskab og Opførsel. Vaccin. d. 30te Juli 1828 af Vittendorph. (AO119-). Fødselsdatoen (16. sept) passer ikke med datoen angivet i kirkebogens dåbsindførsel).

Afgang 1. Nov. 1837 fra Hørdum (nr. 325): Christiane Jensdatter, Alder 17. Tjenestepige. Bortrejst til Gaaser i Øster-Hassing Sogn. Anmærkninger: [Bortrejst] fra Jens Sørensen. Forhold gode. (AO183-)
(Der findes dog jf. FS- en alderstilsvarende Kirsten (ikke Kristiane) Jensdatter, født 4 april 1821 i Vestervig, datter af Jens Sørensen Kjær og Maren Knudsdatter.

Tilgang 1838 til Ø.Hassing fra Harring/Stagstrup sogn (nr. 18): Christiane Jensdatter født i Harring Stagsted Sogn, Alder 17. Haandtering Tjenestepige. Paategning af 3die d. M. [dvs denne Maaned; ingen referencer til hvilken måned det skulle være, sandsynligvis dog maj, jf. de omkringstående tilgangsindførsler] fra Hørdum ..? med Skusmaal fra Pastor Hested i Skyum dat. 17de April d.A. Anmærkninger: Hun har Skusmaal for meg. god Opførsel. Intet ..?ligt at bemærke. [Afgangsdato ej angivet] (AO143-)

Afgang 1838 fra Ø.Hassing til Melholt [Ulsted sogn] (nr. 25): Christiane Jensdatter født i Harring Sogn, Alder 17, Haandtering: Tjenestepige. Rejst fra Gaaser til Meelholdt. Anm.: Ligeledes [Intet særligt at bemærke. [Afgangsdato ej angivet] (AO152-)

Tilgang 1838 til Ulsted (nr. 32): Christiane Jensdatter, Alder 17. Haandtering: Tjenestepige. Ankommen fra Gaaser m. Skudsm. fra Søren Iversen og Paat. af 31 Octob. 38. fra hr. Spliid. Anm.: d. 1ste November. (AO244-)

Afgang 1838 fra Ulsted (nr. 56): Christiane Jensdatter, Alder 17. Haandtering: Tjenestepige. Bortrejst til Hørdum i Thye. Anm.: d. 22de November. (AO289-)

FT-1840 Hørdum sogn, Øster Hørdum, et hus (71):
Jens Sørensen Pallesen 47 gift, huusmand
Ane Christensdatter 58 gift, hans kone
Christiane Jensdatter 19 ugift, deres børn
Søren Christian Jensen 16 ugft, deres børn.

Afgang 1843 fra Hørdum til Vestervig (nr. 14): Christiane Jensdatter, alder 22, Haandtering do [Tjenestetyende]. Bortrejst til Vestervig Præstegd. Anm.: Afgik 1ste Mai 1843. (AO256-)

Tilgang 1843 til Vestervig (nr. 56): Christiane Jensdatter, Alder 21½. Haandtering: tj. i Præstegaarden. Ankommen fra Hørdum, m. Skm. af P. Bille d. 28 April. (AO5-)

DDD-1845 thisted, Refs, Vestervig, 239, Nordborg, 2, FT-1845, C1152
Christian Aagaard Rafn 40 Gift Cand. isir og practiserende læge Haritsløv sogn Hjørring amt
Anina Olivia Toft 32 Gift Hans kone Oudrup sogn Aalborg amt
Charles Otte Adolph Rafn 6 Ugift Deres søn Heri sognet
Christiane Jensdatter 24 Ugift Tjenestepige Harring sogn Thisted amt

Afgang 1845 fra Vestervig (nr. 95): Christiane Jensdatter, [afgået] 1ste Nov. Alder 24. Haandtering: Tj. Hjardemaal i Bubbel. Afrejst til Refstorp i ydby Sogn. Jævnf.reg.nr: 304. (AO108-)

DDD-1845 thisted, Refs, Vestervig, 260, Bubbel,en gaard, 125, FT-1845, C1152
Peder Teglbrænder Hjardemaal 23 Gift Eier af gaarden Heri sognet
Karen Ebensgaard 22 Gift Hans kone Staby sogn Ringkjøbing amt
Marie Ebensgaard 19 Ugift Hendes søster,huusjomfrue Staby sogn Ringkjøbing amt
Jens Christian Poulsen 26 Ugift Tjenestefolk Gjettrup sogn Thisted amt
Mads Christensen Lecd 27 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Jens Nielsen 22 Ugift Tjenestefolk Tved sogn Thisted amt
Jens Olesen Sørensen 21 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Niels Sørensen 17 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Hans Christian Olesen 18 Ugift Tjenestefolk Grurup sogn Thisted amt
Else Kirstine Hansdatter 23 Ugift Tjenestefolk Hvidberg sogn v a sogn Thisted amt
Ane Kirstine Christensdatter 34 Ugift Tjenestefolk Heri sognet

(Ses ikke i Tilgangslisten Ydby sogn 1845-46. Tilgangslisten for 1845 stopper med nr. 43, idet der henvises: "NB. Resten af Tilgangen for Aaret 1845 see? paa de forreste blade i Tillægsprotokollen, som ..? ..? der er fortsættelse af Jævnførelsesregisteret". (AO139-))

Afgang 1846 fra Ydby (nr. 66): Christiane Jensdatter - 10 Dcb. Alder 25. Haandtering: tjend. i Refstorp. Bortrejst til Nørre Sundby ved Aalborg. Anmærkninger: S..ig? ukjendt. Mødte ikke personlig. (AO169-)

Tilgang 1846 Nørresundby (nr. 129): Christiane Jensdatter, Alder 25, Tyende. Ankommen fra Ydby. Anmærkninger: d 17de Decbr. (AO16-)

Ses ikke i Afgangsliste Nørresundby 1846-47.

Tilgang 1847 til Ørum sogn (nr. 7): Christiane Jensdatter, Alder 26 Aar, Haandtering: Tjenestepige. Ankommen fra Nørre Sundby med Skudsm. af 1/5 47. (AO91-)

Den 2. okt. 1847, hvor Christianes halvbror Peder Immersens datter blev døbt i Ø.Hassing, var blandt fadderne "Pige Christiane Jensdt i Kællingbro", som jo ligger i Ørum sogn.

Afgang 1848 fra Ørum sogn (nr. 9): Christiane Jensdatter, Alder 27, Haandtering: Do [Tyende]. Bortrejst til Ulsted S. m. Sk. af 26/10 48. Anmærkning: g.[odt] Sk.[udsmaal] fl.? [g. Sk. fl.? står ved de fleste afgangsindførsler] fra Sønder Raunstrup (½ Aar). (AO101-)

Tilgang 1848 til Ulsted (nr. 37): Christiane Jensdatter, Alder 27, Haandtering: Tjenestepige. Ankommen fra Sønder Ravnstrup m. Skm. d.1 Nov 48 fra Jens Sørensen [gårdmand på Sdr.Ravnstrup, jf folketælling 1845 (DDD-)] og Paat. af 29 Oct s.a. fra Pastor Høft? (AO17-)

Afgang 1849 fra Ulsted (nr. 28): Christiane Jensdatter, Alder 28. Haandtering: Tjenestepige. Bortrejst til Sundby [u/dato] (AO36-)

Tilgang 1849 til Nørresundby (nr. 72): Christiane Jensdatter, Alder 28. Haandtering: Tjenende. Ankommen fra Ulsted. Anm.: [ankommet] d. 5 Nov. (AO27-)

DDD-1850 aalborg, Kær, Nørresundby Købstad, Nørre Sundby, et Hus, 107, FT-1850, C8795
Nicolai Andersen Cold 48 Gift Slagter, Husfader Nørre Sundby Sogn, Aalborg Amt
Birgithe Nielsdatter 50 Gift hans Kone Vestbjerg, Sulsted Sogn, Aalborg Amt
Christian Nicolaisen 23 Ugift deres Børn Nørre Sundby Sogn, Aalborg Amt
Niels Peter Nicolaisen 21 Ugift deres Børn Nørre Sundby Sogn, Aalborg Amt
Jens Christian Nicolaisen 18 Ugift deres Børn Nørre Sundby Sogn, Aalborg Amt
Nicoline Amalie Nicolaisen 13 Ugift deres Børn Nørre Sundby Sogn, Aalborg Amt
Gjertrud Emilie Nicolaisen 10 Ugift deres Børn Nørre Sundby Sogn, Aalborg Amt
Jens Ovesen 47 Ugift Tjenestekarl Hvorup Sogn, Aalborg Amt
Christiane Jensdatter 28 Ugift Tjenestepige Staustrup Sogn, Thisted Amt ??

Afgang 1850 fra Nørresundby (nr. 62): Christiane Jensdatter, Alder 29. Tjenende. Bortrejst til Aalborg 5te Novbr. (AO124-)

Ses ikke i Tilgang 1850-51 Ålborg Budolfi.

Afgang 1854 fra Horsens sogn (nr. 23): 17 Sept. Christiane Jensd. f. Harring Sogn, Alder 33. Haandtering: Tjenestetyende. Bortrejst fra Vesterladen til Aalborg. Nr. i Jævnfør.reg.: 258-16. (AO133-)

?=DDD-1880 thisted, Hassing, Bedsted, Bedsted By Bedsted Sogn, Huus, 180, FT-1880, c9517
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kristiane Jensen 58 Enke Ernærer sig ved Haandarbeide Stagstrup

?=Viet 1850 i Ålborg Budolfi (nr. 50): Ungkarl Christen Andersen, tjenende hos Kjøbmand Bagge Mørup ved Stranden, 33 Aar gammel. Pige Christiane Jensdatter, tjenende hos Skibs..? ..? Bruun paa Allgade, 30 Aar gammel. Forlovere Arbeidsmændene C.(?) Svendsen og A. Bysted. Viet 1ste November 1850 i Kirken. Anm.: Indskrevet 14 Oct. (AO86-)

?=Barn: Døbt 1854 i Ålborg Vor Frue: Født Decbr 23de, Johanne Magrethe Eline Christensen. Forældre: Arb.m. Christen Andersen og hstr. Christiane Jensd. (34 A.) i Nygade. Faddere: Jfr. Olsen, Pigen Stine Christensd., Arbm. A.Larsen, Vægter Jens Sallesen [sic, tydeligt ikke Pallesen], Tjenestek. Niels P. Nielsen. (AO260-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen