Ove Christensen

Ref: Kilder: sHo-KV7-CK20-
Erhverv: Gårdmand, sognefoged
Far: Christen Madsen (1707 - 1781)
Mor: Else Andersdatter (1705 - 1782)
 
Født: 1743 Favrholt, Horsens sogn, Ålborg amt
Død: 10-04-1819 Stadegård (Gl.), Serritslev sogn, Hjørring amt
Boede: (1784-) Stadegård (Gl.), Serritslev sogn, Hjørring amt


I familie med Mette Marie Michelsdatter (1743 - 1779)

Vielse: 21-06-1778 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt


I familie med Johanne Marie Laursdatter Krog (1760 - )

Vielse: 01-10-1780 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Mads Ovesen (1780 - )
Else Marie Ovesdatter (1785 - )
Christen Ovesen (1790 - )
Anne Ovesdatter (1791 - )
Laurs Ovesen (1794 - 1879)


Notater
Var ved sin død fæster af Gl.Stadegaard i Serridslev sogn. Ove Christensen blev døbt 6 Dec 1743 i Horsens. Faddere var Gertrud Laursdatter, Maren Ovesdatter, Jørgen Larsen, Svend Nielsen og Christen Jensen.

Ove Christensen havde først i kort tid Faurholt (Horsens), hvor han var født, men købte så i 1784 Gl. Stadegård i Serritslev sogn for 990 rigsdaler. (KV7).
Ove Christensen boede indtil forældrenes død hjemme på Faurholt og nævnes endnu her den 15 Mar 1783, da han optrådte som kautionist for fætteren Anders Jensen i Faurholt, da denne optog et lån på 400 rigsdaler.
Den 22 Nov 1783 ses Ove Christensen derpå af Peder Sørensen i Stade at have købt Gl.Stadegård, halvdelen af den oprindelige Stadegård i Serridslev sogn, hvilken halvdel havde et hartkorn på 5 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 2 alb. Med i overdragelsen fulgte den udsåede vintersædsrug, hvortil kom, at sælgeren skulle levere køberen 10 tdr. havre og 6 tdr. byg til forårsudsæd mod, at Ove Christensen skulle betale herfor efter gældende kapitelstakst. Overdragelsessummen på gården var i øvrigt 990 rigsdaler, og hertil kom at Ove Christensen forpligtede sig til at yde sælgeren Peder Sørensens gamle mor Anne Andersdatter en årlig aftægt af gården bestående af 2 tdr. rug og 2 tdr. byg hvert års Mortensdag.
I folketællingen 1787 figurerer Ove Christensen og dennes anden hustru på gården sammen med børnene Mads 6 år, Else marie 3 år, og Else Margrete 1 år. Herudover var der ikke mindre end 7 tjenestefolk.
I folketællingen 1801 oplyses det, at Ove Christensen nu også var blevet sognefoged for Serridslev sogn, og han og hustruen havde da af hjemmeboende børn Else Marie 16 år, Christen 11 år, Anne 8 år, og Lars 6 år. Herudover holdtes 4 tjenestefolk.
Kort før sin død afhændede Ove Christensen Gl.Stadegård til sønnen Mads Ovesen. Han døde 1838, og hans enke Maren Pedersdatter blev derpå gift anden gang den 16 Maj 1839 i Serridslev med Hans Christian Jensen fra Sdr.Haven, der nu overtog gården. I øvrigt oplyses i realregistret for Serridslev sogn, at der på gården ved Mads Ovesens overtagelse hvilede en aftægtsydelse til Ove Christensens enke på 3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 3 rigsdaler i kontanter. (sHo).

sp18- Nibstrup Gods skifteprotokol:
Side 753 27. Maj 1799 Niels Jensen Winde Kierulf i Wrangbech Kro, gift med Gertrud Pedersdatter. Hendes lv var Ove Christensen fra Stade. Arvinger: en broder Peder Sørensen Kjærulf i Glindvad, Ørum sogn, søster Inger Sørensdatter Kiærulf, 40 år, gift med Svend Simonsen i Aagaard, Ørum sogn, søster Elisabeth Marie Kiærulf, 37 år, gift med organist og slotsmusikant Johan Daniel Kuchlau i Aalborg.

DDD-1801 hjoerring, Børglum, Serritslev, Stade, , 2, FT-1801, B8474
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ove Christensen 58 Gift Husbonde Gårdbeboer og sognefoged
Johanne Larsdatter 42 Gift Hans kone
Else Marie Ovesdatter 16 Ugift Deres barn
Christen Ovesen 11 Ugift Deres barn
Anne Ovesdatter 8 Ugift Deres barn
Lars Ovesen 6 Ugift Deres barn
Søren Christensen 30 Ugift Tjenestekarl
Anders Christensen 22 Ugift Tjenestekarl
Kirstine Christensdatter 22 Ugift Tjenestepige
Kirstine Nielsdatter 30 Ugift Tjenestepige
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen