Laurs Jensen

Ref: Kilder: KBfvd-DCom-
 
Født: 1798 V.Brønderslev, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: 29-02-1864 Dalhuset, Hellum sogn, Hjørring amt
Begravet: 11-03-1864 Hellum, Hellum sogn, Hjørring amt


I familie med Else Svendsdatter (1805 - )

Vielse: 02-12-1822 Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


Notater
Døbt 1798 i V.Brønderslev: d 9 Dec. døbt et Ægtebarn Lars. Jens Andersen og Boel Larsd. p. Gaden. Test.: Peder og Niels i Krogen, Laurs Nielsen i Byen, Thomas Jensens hust. i Agdrup og Anne Marie Pedersdt(?) i Byen. (AO218-)

Viet 1. gang 1822 i Ø.Brønderslev: Ungkarl Laurs Jensen (Gisel???) 24 Aar gammel (som døbt i Vesterbrønderslev Kirke d. 9. Decbr 1798, og confirmeret i Østerbrønderslev Kirke d. 17 April 1814), han tjener Gaardmand Svend Thomsen i Vestergaard i Hvilshøj. Pigen Else Svenddsdatter 17 2/3 Aar gammel (som døbt i Østerbrønderslev Kirke d. 31 Martii 1805 og confirmeret i samme Kirke d. 18 April 1819) hun er hjemme hos sine forældre der ere Gaardbeboere i Hvilshøi. Anmeldt til Ægteskab d. 9 Novbr. med Forlovere: Gaardmand Svend Thomsen og Huusmand Jens Andersen (Gisel???) begge af Hvilshø. Viet d. 2. Decbr 1822 som var en Fredag, i Kirken (AO118-)

FS-: Børn af ægteskabet med Else Svendsdt:
Thomas Christian døbt 3 maj 1823 Ø.Brønderslev
Jens Christian døbt 21 sep 1824 ibid
Anne Chathrine døbt 21 mar 1826 ibid.

Viet 2. gang med Ida Ane Jacobsdatter: ses ikke i Jerslev, Hellum og Ø.Brønderslev sogne.

Begravet 1864 i Hellum: Død 1864 den 29 Februar, begravet den 11te Marts Lars Jensen. Gift Mand, 2den Gang, Huusmand af Dahlhuset i Hellum Bakker, han er fød i Wester Brønderslev, hvor hans Fader Huusmand Jens Andersen, boed, og døde i Dahlhuset. Alder 65 Aar. Død af Brystbetændelse. (AO92-)

Begravet 1829 i Ø.Brønderslev: død d. 4. Februar, begravet d. 6. Febr. Karen Laursdatter, Var Enkekone, og døde fattig og i usle Omstændigheder i Hvilshøi Heedehuus hos Laurs Jensen til hvem hun kort(?) forhen var kommen fra Vesterbrønderslev Sogn, Af samme Sogns Fattigvæsen fik Laurs Jensen en liden Hjælp til hendes Jordefærd. Alder 67 Aar.

DDD-1834 hjoerring, Børglum, Øster Brønderslev, Hvilshøi Bye, et Huus, 93, FT-1834, B3175
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Bodil Laursdatter 64 Enke Huusmands Enke, lever af sin Jordlod
Laurs Jenssen 36 Gift hendes Søn, Træskoemand
Ideane?? Jacobsdatter 23 Gift hans Kone
Anne Cathrine Laursdatter 8 Ugift deres Barn
Else Marie Laursdatter 2 Ugift deres Barn

DDD-1840 hjoerring, Dronninglund, Hellum, Steendal, Gård, 35, , FT-1840, B5848
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Jensen 42 Gift Gårdmand
Ide Ane Jacobsdatter 29 Gift Hans kone
Else Marie Jensdatter 8 Ugift Deres barn
Jens Christian Larsen 6 Ugift Deres barn
Jacob Larsen 4 Ugift Deres barn
Thomas Christian Larsen 2 Ugift Deres barn

DDD-1845 kbhv, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Overgaden oven Vandet, Ærlige Tugthusfanger paa Livstid, mænd, 183, FT-1845, C2161
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frantz Jacob Gromi 42 Ugift Daglejer Randers
Christian Henikel eller Henekel 75 Ugift Kurvemager København
Johan Frederik Hermann Andres 60 Ugift Frederiksborg
Niels Hansen Gjesing 26 Ugift Hos faderen Hørmested sogn, Randers amt
Iver Knudsen 24 Ugift Tjenestedreng Frederiksborg amt
Johan Henrik Ohmisen 40 Gift Skomagermester København
Johan Peter With 25 Ugift Linnedvæverlærling Odense
Niels Saxmann 35 Gift Papirmagersvend Skovsborg, Sjælland
Johannes Frederik Røssel 42 Gift Papirmagersvend Ørholm
Christian Rasmussen Lysdahl 52 Gift Vinderslev sogn, Viborg amt
Jørgen Pedersen 49 Ugift Arbejdsmand Ramløse ved Frederiksværk
Johan Christian Ibsen 36 Ugift Urtekræmmersvend København
Hans Espersen 63 Ugift Skrædder Nyker sogn, Rønne amt
Christen Paulsen Bierbye 57 Ugift Daglejer Bierbye paa Morsø i Jylland
Johannes Hansen 55 Gift Arbejdsmand København
Peder Rasmussen 30 Ugift Under fattigvæsenets forsørgelse København
Johan Christian Gotfred Sander 54 Ugift Børstenbinder København
Wilhelm Nielsen 39 Ugift ? ærlig fæstningsherre ? København
Søren Pedersen eller Søren Nielsen Aalborg 42 Ugift ? senest fæstningsherre ? Aalborg
Jens Wilhelm Larsen eller Boye 29 Gift Træskomager Sorø amt
Lars Jensen 46 Gift Gaardmand Hjørring amt
Peder Hansen 34 Gift Møller Hjørring amt
Søren Jepsen 35 Gift Forpagter Skæve sogn, Hjørring amt
Peder Jepsen 26 Ugift Tjenestekarl Skæve sogn, Hjørring amt
Christen Madsen 21 Ugift Tjenestekarl Bøgelunde, Sorø amt

DDD-1845 hjoerring, Dronninglund, Hellum, Hospitalet, Hospitalet, 23 F2, FT-1845, B3810
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ide Ane Jacobsdatter 34 Gift Almisselem Jerslev Sogn, Hjørring Amt
Else Marie Larsdatter 13 Ugift hendes Børn, og forsørges paa fattigvæsnet Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt
Jens Christian Larsen 11 - hendes Børn, og forsørges paa fattigvæsnet Hellum Sogn, Hjørring Amt
Jacob Larsen 9 - hendes Børn, og forsørges paa fattigvæsnet Hellum Sogn, Hjørring Amt
Thomas Christian Larsen 7 - hendes Børn, og forsørges paa fattigvæsnet Hellum Sogn, Hjørring Amt
Lars Larsen 5 - hendes Børn, og forsørges paa fattigvæsnet Hellum Sogn, Hjørring Amt

DATTER ANNE CHATHRINE:
Døbt 1826 i Ø.Brønderslev: født d. 19. Martii Anne Chathrine. Forældre Laurs Jensen (Gisak???) og hustrue Else Svendsdatter Indsiddere i Vestergaard i Hvilshøi. Hjemmedøbt d. 21. Martii, hjemmedaaben blev publiceret d. 15. Maji som var 2den Pintsedag. Faddere: Gaardmand Laurs Thomsens Datter Else Marie Laursdt og Gaardmand Svend Thomsens Datter Karen Svendsdt (hun er Søster til Barnets Moder), Huusmand Jens Andersen (Gisak???) han er fader til Barnets Fader) og Gaardmændene foranførte Svend Thomsen (han er Fader til Barnets Moder), Laurs Thomsen og Peder Laursen samt Skoleholder Anders Nielsen, alle sammen af Hvilshøj Bye. Moderen blev introduceret d. 15 Maji. (AO65-)

DATTER ELSE MARIE:
Døbt 1832 i Ø.Brønderslev: Født d. 12. Decbr Else Marie Larsdatter. Forældre: Enkemand Laurs Jensen af Hvilshøi og Pigen Johanne Jacobsdatter der opholder sig hos hans Moder i Hvilshøi. Det anmærkes at da Barnet fødtes, var der allerede fra Prædikestolen bleven udlyst for Forældrene. Hjemmedøbt d. 23. Decbr., hjemmedaaben blev publiceret d. 1 Martii 1833. Faddere: Gaardmand Lars Christian Jensens hustru Margrethe Knudsdt og Pigen Else Margrethe Olesdt der er hjemme hos sin Fader Gaardmand Ole Jensen, Gaardmændene samme Ole Jensen, og Laurs Laursen samt Huusmand Christen Christensen Alle disse ere af Hvilshøj Bye, og Ungkarl Laurs Neilsen af Heedehuus. Anm.: Et uægte Barn.

SØN JENS CHRISTIAN:
Døbt 1834 i Hellum: født 1834 d. 10de October Jens Christian Larsen. Forældre Lars Jensen og hustru Ide Ane Jackobsdatter, Selvejergaardbeboere i Steendal. I Sygdomstilæflde hjemmedøbt d. 18de Octobr Daaben blev publiceret i Kirken Nytaarsdag d 1ste Januar 1835. Faddere 1. Grethe Knudsdt Flensted, Pige i Hellum, 2. Louise Nielsdt Pige i Kastenskov, 3. Michael Jacobsen, Fæstehuusmand i Ørum Sogn, Niels Jensen Dyrelæge i Kastenskov, Nicolai Knudsen Ungkarl i Hellumlund. Moderen lod sig introducere Nytaarsdag den 1ste Januar 1835. (AO23-)

SØN JAKOB:
Døbt 1837 i Hellum: Født 1837 Januar 27de Jakob Larsen. Forældre Selvejergaardmand og Sognefoged Lars Jensen og hustru Ide Ane Jakobsdatter i Stendal. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt Januar 28de. Daaben blev publiceret i Korken 2den Søndag efter Paaske den 9de April Faddere: 1. Anne Kirstine Christensdt, Pige i Nokkebjerg, 2. Marie Pederst, Do i Hellum Vestergaard, 3. Niels Jensen, Sgm og Dyrlæge udi Kastenskov, 4. Peder Gertsen Fgm i Hellum Kræmmergaard, 5. Michael Jacobsen Fhm i Pinkrogen Ørum Sogn. Moderen introduceret 2den Søndag efter Paaske April 9de. (AO25-)

SØN THOMAS KRISTIAN:
Døbt 1838 i Hellum: Født 1838 August 28de Thomas Kristian Larsen. Forældre Selvejergaardmand, Sognefoged Lars Jensen og Hustrue Ide Ane Jakobsdatter i Stendal. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt September 5te. Daaben blev publiceret i Kirken 3die Søndag i Fasten den 3die Marts 1839. Faddere 1. Anne Katrine Simonsdt Skolelærer Peder Michelsen G..?s hstri Skolen, 2. Marie Pedersdt Pige det østre Sted i Hellum Vestergaard, 3. Michael Jacobsen Fhm i Pinkrongen Ørum Sogn, 4. Peder Gertsen Fgm i Hellum Kræmmergaard, 5. Jens Neilsen Ungkarl i Kastenskov. Moderen introduceret 3die Søndag i Fasten den 3die Marts 1839. (AO26-)

SØN LARS:
Døbt 1841 i Hellum: Født 1841 Januar 22de Lars Larsen. Forældre Selvejerboelsmand og Sognefoged Lars Jensen og hustru Ide Ane Jakobsdatter i Stedal. NB Han er Selvejergaardmand. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 5te April. Daaben blev publiceret i Kirken 2den Søndag i Advent den 5te December. Faddere 1. Marie Pedderst Pige i Skolen, 2. Marie Pedersdt do i Hellum Vestergaard det østre Sted, 3. Peder Gertsen Fgm i Kræmmergaard, 4. Christen Hansen, do det vestre Sted i Hellum Vestergaard, 5. Peder Christian Hansen Ungkarl og Gaardejer i Hellum Kirkegaard. Moderen introduceret 1ste Paaskedag den 11te April (AO28-)

SØN PETER: FS-: Født 6 mar 1853, døbt 2 maj 1853 Hellum

DATTER BODIL MARIE: FS-: Født 28 maj 1849, døbt 24 jun 1849 Hellum

KONFIRMERET:
Konfirmeret 1847 i Hellum: Else Marie Larsdatter af Hellum. Forældre Lars Jensen og hustru Ide Ane Jacobsdatter i Hellum. Født i Østerbrønderslev d 12 December 1832, døbt 11te Marts 1833. Kundskab: temmelig gode. Opførsel: meget gode. Vacc. d 2. Mai 1836 af Distriktslæge Ussing. (AO110-)

Konfirmeret 1847 i Hellum: Jens Christian Larsen af Hellum. Forældre: Forhenværende Selvejergaardmand Lars Jensen og hustru Ide Ane Jacobsdt af Steendal i Hellum Sogn. Født i Steendal Hellum Sogn den 10de October 1834, døbt den 1ste Januar 1835. Kundskaber: Meget gode, Opførsel: God (Meget god). Vacc. 2d. Mai 1836 af Ussing. (AO94-)

Konfirmeret 1851 i Hellum: Jacob Larsen, Hellum Hospital. Forældre: Forhenværende Gaardmand Lars Jensen og hst Ide Ane Jacobsdatter af Steendal (nu Indsiddere i Hellum Hospital). Født i Steendal den 2de Januar 1837, døbt den 9de April s. A. Kundskab: God, Opførsel: Meget god. Vacc. 7de Juli 1839 af Knudsen. (AO95-)

Konfirmeret 1854 i Hellum: Thomas Christian Larsen, hjemme. Forældre Indsidder Lars Jensen og hustru Ide Ane Jacobsdatter i Hellum Hospital. 14½ Aar, født den 28de August 1838 i Steendal i Hellum Sogn, døbt den 5te September s. A. Kundskab: maadelig, Opførsel: god. Vaccineret 19de Juli 1839 af Knudsen. (AO96-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen