Anders Andersen Kjærulf

Ref: Kilder: CK6-CK1-tb04-
Erhverv: Ridefoged
Far: Anders Jensen Skriver (Kjærulf) ((15--) - 1589)
Mor: Anne Andersdatter Kjærulf ((15--) - 1625)
 
Boede: Krogen, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: omkring 1610


I familie med Else Laursdatter ((15--) - )

Børn:Bodil Andersdatter Kjærulf (1600 - )
Birgitte Andersdatter Kjærulf (1600 - 1665)
Anne Andersdatter Kjærulf ((15--) - 1649)
Mette Andersdatter Kjærulf ((16--) - )
Johanne Andersdatter Kjærulf ((16--) - 1669)
Anne Andersdatter Kjærulf


Notater
Anders Andersen Kjærulf boede omkring 1600 på gården Krogen i V.Brønderslev by. Han var søn af Anders Skriver i Hals Fogedgaard (død 1589) og Anne Andersdatter af Kornumgaard, død i Hellevad 1625.

Anders Kjærulf var 1602-07 ridefoged til Aastrup len, da Bendix Rantzau var lensmand, og 17. december 1604 fik han kgl. Beskærmelsesbrev i anledning af, at lenets fæstere havde undsagt ham, når han på tinget skulle udføre lensmandens sager. Efter at Bendix Rantzaus svigersøn, Axel Galt til Ryumgaard, 1607 havde overtaget lenet, fratrådte Anders Kjærulf sin stilling her, og 1608 blev han stævnet for landstinget af Axel Galt for en klage over ham, som lenets fæstere havde sendt lensmanden 22. oktober 1608, og i hvilken de klagede over, at han havde taget mere i fogedpenge end lovligt var og for andre uredeligheder. Anders Kjærulf da tingsvidner fra de forskellige herreder, hvor lenet havde fæstegårde, og i disse, der var erhvervet 1604, erklærede fæsterne, at de intet havde at beklage sig over, hvorfor han også nægtede uredelighederne og blev frikendt af landstinget. (...) (CK1-, hvor endnu en sag mellem Anders Andersen Kjærulf og lensmanden gennemgås i detaljer).

tb04-: 21/12 1665 ** Anders Sørensen i vester Brønderslev på far Søren Andersen sst hans vegne lovbød den arvelod, som tilfaldt hans mor Anne Andersdatter efter hendes sl forældre Anders Andersen og Else Laursdatter i den gård og gadehuse i Brønderslev, hans far Søren Andersen nu påboer. følgende stævnes Anders Sørensen anden Anders Sørensen Laurs Sørensen Jacob Sørensen Else Sørensdatter Johanne Sørensdatter og Bodil Sørensdatter

tb04-: 21/12 1665 ** Jens Olufsen i øster Å på egne og på hr Daniel Jensen medtjener til Vrå sogn og på sl bror Laurs Olufsen i Ålstrup hans vegne på Mads Nielsen i Hebelstrup hans hustru Karen Olufsdatters vegne lovbød al lod og arvepart, som de kunne være arveligt tilfaldet efter deres sl mor Anne Andersdatter i Stade og efter deres sl morfar Anders Andersen og sl mormor Else Laursdatter i vester Brønderslev i den gård sst Søren Andersen nu påboer. følgende stævnes: Jens Danielsen i Vrå Oluf Jensen Anders Danielsen Peder Danielsen Lisbet Danielsdatter Anne Danielsdatter Oluf Laursen og Karen Laursdatter i Ålstrup Karen Selgensdatter i Hebelstrup Niels Madsen sst Anne Else og Bodil Madsdatter i Hebelstrup
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen