Peder Nielsen (Nør)

Ref: Kilder: KBd-sBa-sUl-sGl-KV14-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Niels Laursen (1580 - 1650)
Mor: Johanne Esbensdatter (1590 - )
 
Født: 1630 Rottrup (Sdr.), Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: Elgård, Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1716 Elgård, Ulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 16-03-1716 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Ellen Jensdatter? ((16--) - (1661/1684))

Børn:Anne Pedersdatter (1653 - 1735)
Kirsten Pedersdatter (1654 - 1718)
Jens Pedersen (1661 - 1718)
Johanne Pedersdatter ((16--) - )


I familie med Karen Simonsdatter ((1654/1664) - (1735/1744))

Vielse: omkring 1680 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Esben Pedersen (1680 - 1753)
Ellen Pedersdatter (1685 - 1694)
Niels Pedersen (1688 - )
Simon Pedersen (1690 - 1690)
Maren Pedersdatter (1693 - )


Notater
Begravet 1716 i Ulsted: 16.martii Sl. Peder Nielsen barnefød her i Ulsted Sogn 1630 udi Rottrup, ætatis 86 Aar 9 uger og 4 dage.

KV14- (1959 s.33) siger han var gift med Helle Jensdatter. Dette er dog nok forkert. Jf sUl- var Helle Jensdatter født 1629 og gift med Sønder Peder Nielsen, og hun døde 1715. I nekrologen nævnes hendes mand som Sal. Peder Nielsen, hvilket viser at det ikke kan være Nør Peder Nielsen, som først døde året efter.

Iflg "Esbenslægten": [Nør] Peder Nielsen, søn fra Snd. Rottrup, født 1636, død 1716, gift med Ane Jensdatter, datter af Jens Poulsen i Elgård og blev fæster af Elgård. Ane døde 1684. Peder giftede sig igen 1685 med Karen Simonsdatter, datter af Simon Nielsen og Anne Nielsdatter, Øster Langtved".

sBa-: Han (Peder Nielsen) var gift to gange, men om hans første kone vides stort set intet med sikkerhed. - Da både Peder Nielsen i sit andet ægteskab og sønnen af første ægteskab Jens Pedersen lod døtre døbe Ellen, må Peder Nielsens første kone antages at have heddet Ellen eller Elle.
Ifølge Værnfelts undersøgelser (Fra Himmerland og Kjær herred 1959 s. 32f og 1960 s.163) - uden kildeangivelse - hed hun Helle Jensdatter og var datter af gårdens tidligere fæster Jens Pedersen. Men fornavnet skyldes sikkert en forveksling med "sønder Peder Nielsen" i Ulsted, 1602-1688, gift 2. gang 1648 med Helle Jensdatter, 1629-1715; hendes forældre var dog Jens Nielsen og Maren Pedersdatter i Ulsted.
Nør Peder Nielsens første kone kan udmærket have heddet Ellen Jensdatter og have været datter af gårdens tidligere fæster Jens Pedersen, nævnt 1625; men noget sikkert kan altså ikke siges herom.
Hans første kones dødsår er ligeledes ukendt, men må ligge indenfor årene 1661-84.
Han blev gift anden gang mellem 1674 og 84 med Karen Simonsdatter, der tydeligt nok var datter af Simon Nielsen, 1622-1691, og hustru (gift 1652) Anne Nielsdatter, 1621-1703, i gården Langtved i Ulsted sogn. - Karen Simonsdatter var født enten ca. 1654 eller ca. 1664, jfr. hendes død [Karen Simonsdt er begravet 1744 81 år, og hendes søster Kirsten Simonsdt 1735 80 år!]
Peder Nielsen fik i sine to ægteskaber mindst 7-8 børn, men fordelingen på ægteskaberne er uklar. (sBa-).

Nør Peder Nielsen var fra senest 1661 fæster under Vraa af den senere Elgaard nordligst i Ulsted by. Peder Nielsens gård (Elgaard) udgjorde halvdelen af den største af byens tre gamle selvejergårde.
1662 (Fra Himmerland og Kjær herred 1959 s.32-33) var gården delt mellem de tre fæstere Peder Nielsen (½, nemlig Elgaard), Peder Laursen (1/3, Pebergaarden - nu Vesterbroen) og Anders Ottesen (1/6, Sognefogedgaarden), der tilsammen ydede godsejeren på Vraa 2 tdr. byg, 1 otting smør, 1 otting honning, 1/4 ko, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 sk. leding og 3 trdr. havre for 6 hestes gæsteri; ledingsafgiften viser, at gården var en senmiddelalderlig selvejergård. Udsæden blev anført med 9 tdr. rug, 9 tdr. byg og 4 tdr. havre, mens høavlen blev ansat til 30 læs. - Gården var vel ved magt, men Peder Laursen var forarmet.
1688, da der dyrkedes 57 ½ tdr. land til gården, blev dens samlede hartkorn ansat til 8 tdr. 4 skpr. 3 fjkr. 1 alb., hvoraf Peder Nielsens halvdel (Elgaard) udgjorde 4 tdr. 2 skpr. 1 fjkr. 2 alb.
Peder Nielsen blev efterfulgt af sin søn Niels Pedersen og sønnesøn Peder Nielsen, død 1776. Sidstnævnte var gift med Maren Jensdatter, der blev gift anden gang med Pouls Svendsen; hans datter Inger blev gift 1813 med Peder Christensen Munk, der flyttede gården ud på marken, hvor den fik navnet Elgaard. - Endnu i 1950'erne ejede slægten Munk gården. (sBa-).

sJøO-: Peder Nielsen, der i arkivalierne betegnes som Nør Peder Nielsen, er født 1630 i Rottrup i Ulsted Sogn, og han døde 1716 i Ulsted By. Herom beretter kirkebogen: " Den 16. Marts begraven salig Peder Nielsen, barnefødt heri Ulsted Sogn 1630 udi Rottrup, ætatis 8B Aar 9 Uger 4 Dage ".
Peder Nielsen var gift to gange, men om hans første hustru vides stort set intet. Da både han i sit andet ægteskab og sønnen afførste ægteskab, Jens Pedersen, lod døtre døbe med navnet Ellen, er det nærliggende at antage, at Peder Nielsens første hustru har heddet Ellen, og hun kan da udmærket have været en Ellen Jensdatter og datter af gårdens tidligere fæster Jens Pedersen, der nævnes her i 1626. Hun må være død i perioden 1661-1684, hvorefter Peder Nielsen blev gift anden gang med Karen Simqnsdatter, en datter af Simon Nielsen og Anne Nielsdatter på gården Langtved i Ulsted Sogn. Hvornår Karen Simonsdatter døde, kan ikke siges med sikkerhed, for hun kan være identisk med den Karen Simonsdatter i Ulsted, derdøde 1735, 81 årgammel, men hun kan også være den person af samme navn, der døde 1744, 80 år gammel.
Peder Nielsen var fra senest 1661 fæster af den senere Elgård nordligst i Ulsted By under Vrå. Denne gård udgjorde halvdelen af den største af byens 3 gamle selvejergårde. I 1662 var gården delt mellem tre fæstere, nemlig Peder Nielsen, der sad på halvparten, Peder Laursen, der havde en trediedel, nemlig Pebergården, (nu Vesterboen) og endelig Anders Ottesen, der havde en sjetedel, nemlig Sognefogedgården. Tilsammen ydede de 3 gårde til godsejeren på Vrå 2 tdr. byg 1 otting smør, 1 otting honning, en kvart ko, et svin, et lam, en gås, 2 høns, 4 skil!. ledding og 3 tdr. havre og 6 hestes gæsteri .Leddingsafgiften fortæller os, at gården var en sen­midderalderlig selvejergård. I øvrigt blev udsæden for den samlede gård anført til 9 tdr. rug 9 tdr. byg og 4 tdr. havre, medens høavlen på engarealerne blev ansat til 30 læs. Det hedder om gården, at den var" vel ved magt", men det oplyses dog, at Peder Laursen var forarmet. I 1688, da der dyrkedes 57 % tdr. land til gården, blev det samlede hartkorn ansat til 8 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. 1 alb., hvoraf Peder Nielsen halvdel udgjorde 4 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 1 alb.
Peder Nielsen blev efterfulgt af sin søn Niels Pedersen og sønnesønnen Peder Nielsen, død 1776. Sidstnævnte var gift med Maren Jensdatter, der blev gift anden gang med Poul Svendsen. Hans datter Inger blev gift 1813 med Peder Christensen Munk, der flyttede gården ud på marken, hvor den fik navnet Elgård. Der er tale om matr. nr. 41, og endnu i 1950-erne sad slægten Munk på gården.
Peder Nielsen fik i sine to ægteskaber mindst 9 børn, men fordelingen på ægteskaberne er uklar. De 9 børn var: Anne (ane 81), født ca. 1653, Kirsten ( ane 119 og 121), født ca. 1654, Jens, født ca. 1661, død 1718, gårdmand i V. Aslund i V. Hassing Sogn, Johanne, født omkring 1680, nævnet 1712,1714 og 1715 på Holtet, da hun var fadder hos broderen Espen, født ca. 1680; død 1753 i Ulsted, gift med Maren Mortensdatter, Ellen, født 1685, død 1694, Niels, født 1688, der senere overtog fødegarden, Simon, født 1690, og endelig Maren, født 1693. (sJøO-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen