Peder Christensen (Bassehave) Støvring

Ref: Kilder: KBn-sFrø-tb20-
 
Født: (16--)
-: (1652/1672) Bassehave, Solbjerg sogn, Thisted amt
Boede: (BEF 1652?) Skjoldborg sogn, Thisted amt


I familie med Maren Christensdatter ((16--) - )

Børn:Else Pedersdatter Støvring (1658 - 1723)
Maren Pedersdatter Støvring (- 1699)


Notater
sFrø-: Peder Støfring må være identisk med den Peder Thomsen i Nr. Skjoldborg, der i 1652 stod fadder ved Chr. Madsens barns dåb i Skjoldborg. Da datteren Else bærer tilnavnet Bassehave, må det formodes, at Peder Støfring i årene efter 1652 har været bosat på gården Bassehave i Ø.Jølby sogn [jf Trap Danmark (og iøvrigt tb20- skal det være Solbjerg sogn] på Mors.
Er Peder Støfring identisk med Peder Thomsen, hvilket er overordentligt sandsynligt, må han være søn af de Thomas Sørensen i Støvring [dvs Støvringgård i Skjoldborg sogn] , der i 1652 var fadder ved Mads Pedersen på Møgelvangs barns dåb. Denne Thomas Sørensen var gift med Mette Pedersdatter, der døde 1672 i Støvring og blev begravet den 3. marts, 80 år gammel.

Nævnt 1655 ved dåb i Skjoldborg (Niels Christensens og Maren Nielsdts barn i Aas, Else); kaldes da "Peder Christensen i Bassihaffve i Morsø".

Men jf. tb20- må han være Peder Christensen Bassehave:
tb20-: 1688 Anders Ebisen i Sjørrind, delefoged til Ørum, på hans husbonds tjeners vegne, fremlægger et vurderingsregister af 7. januar 1668, rette 30. dag, efter sal. Niels Christensen, som boede og døde i Aas. Vurderingsmænd: Villads Christensen i Skjoldborg, Poul Smidt ibm., Niels Christensen i Aas og Peder Pedersen ibm. Overværende: Herredsfogeden på rettens vegne, samt Christen Andersen i Rydsgård i Hundborg og Peder Christensen i Basihaffue (= Bassehave i Solbjerg sogn) i Mors.
Skifte mellem hans efterladte hustru Maren Nielsdatter og børn Christen Nielsen, Niels Nielsen,/Dorete Nielsdatter, Else Nielsdatter og Karen Nielsdatter. Boets formue 199 sldl. 11/2 mk. (Specificeret). Boets gæld: Peder Christensen i Basishaffue, som formynder for Anne Christensdatter, kræver hendes arvelod efter hendes sal. forældre og hendes medgift på 20 rdl., som hendes sal. broder for:ne Niels Christensen har lovet hende »om hun blev (forsørget?) i mandsvare±, og hvis ikke skulle de 10 rdl. gå til Maren Nielsdatter og de andre 10 rdl. blive »stående stille i boet og deles i to lige lodder±.
Når skyldig gæld er afregnet og det halve bo til konen, kommer til børnene 7 søsterlodder hver på 101/2 sldl. og 7 sk.

tb20-: 1672 (6/5). Christen Pedersen i As får arvekvittering fra Svend Christensen i Skjoldborg for arv, hans hustru Dorte Nielsdatter kunne tilkomme efter hendes fader Niels Christensen, som boede og døde i As, og som hidtil har stået hos hendes stedfader (Christen Pedersen).

tb20-: 670 Hundborg Herreds Tingbog -1672 15. april: Christen Pedersen i As har ladet stævne Peder Christensen i Basihaffue i Mors. Christen Pedersen har ægtet Niels Christensens enke, og Niels Christensen var værge og formynder for sin søster Anne Christensdatter, men i skiftet efter Niels Christensen er ikke angivet, hvorledes der skal forholdes med hendes arv. Christen Pedersen har nu i fire år underholdt hende med mad og klæder, og kan nu ikke udstå det længere, da hun ikke er ved sin fulde forstand, og derfor forlanger han, at hendes broder Peder Christensen i Bassihave skal have hende og sørge for hende og modtage hendes arvelod og tage vare på hende, og erstatte Christen Pedersen hans anvendte bekostning.
Dommeren finder, at Christen Pedersen bør have erstatning efter 4 uvildige dannemænds skøn, og at overtage sin søsters arv og sørge for hende. (6/5).

tb20-: 696 Hundborg Herreds Tingbog -1674. 2. november. Intet. e. november. Niels Christensen i Ås fremlægger registrering og vurdering i boet efter hans sal. søster, Dorrette Christensdatter. Hendes arvinger er til stede, nemlig Christen Christensen i Sjørring på egne vegne, Jens Nielsen i Sundby på hans hustrus vegne, Peder Andersen i Skjoldborg på hans datters vegne, Laust Christensen i Skjoldborg på egne vegne, Christen Madsens hustru i Sundby, Christen Jensen i Ås, Ingeborg og Kirsten Christensdøtre og fornævnte Niels Christensen på egne vegne. Der blev intet at arve efter den sal. pige.
Niels Christensen i Ås får afkald og kvittering for arv af de ovennævnte arvinger.

tb20-: 736 Hundborg Herreds Tingbog -1678. 10. juni.
Peder Pedersen i Ås på egne og broder Jens Pedersen i Støvring hans vegne irettelægger registrering og vurdering i boet efter deres broder Anders Pedersen i Skjoldborg i den gård som Mads Sundby før boede i. De møder også på deres sal. broder Clemid Pedersens børns vegne, nemlig zidsel og Maren Clemidsdøtre. Den salig karl havde forlods givet de to noget i arv. Jens Pedersen og Peder Pedersen er nu formyndere for dem.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen