Jens Christensen Haugshøj

Ref: Kilder: KBxd-sJP-
Erhverv: Husmand, tømrer
Far: Christen Frederiksen Haugshøj (1742 - 1788)
Mor: Kirsten Jensdatter (1747 - 1823)
 
Født: omkring 1777
Død: 23-12-1836 Jestrup, Sønderhå sogn, Thisted amt
Begravet: 03-01-1837 Sønderhå, Sønderhå sogn, Thisted amt
Boede: (1817/1836) Jestrup, Sønderhå sogn, Thisted amt
Boede: (TIL 1817) Trankær, Vestervig sogn, Thisted amt


I familie med Henrikke Sofie Brønsdorph (1776 - 1807)

Vielse: 25-10-1801 Agger, Agger sogn, Thisted amt


I familie med Maren Laursdatter (1780 - 1822)

Vielse: 15-10-1808 Vestervig, Vestervig sogn, Thisted amt
Børn:Henrikke Sofie Jensdatter Haugshøj (1812 - 1860)
Anne Marie Jensdatter (1819 - )


I familie med Anne Laursdatter (1773 - )

Vielse: 29-12-1822 Sønderhå, Sønderhå sogn, Thisted amt


Notater
sJP-: Jens Christensen Haushøj er født ca. 1777, hvor vides ikke. Ifølge lægdsrullen skal han være født i skyum, men han er ikke indført i Skyum Sogns kirkebog; han døde d. 23. december 1836 i Jestrup, Sønderhå sogn, og blev begravet d. 3. januar 1837.
Gift første gang d. 25. oktober 1801 i Agger med Henrikke Sofie Brønsdorph. Hun er født ca. 1776, og hun døde d. 30. november 1807 i Trankær, Vestervig Sogn, og blev begravet den 9. december.
Gift anden gang d. 15. oktober 1808 i Vestervig med Maren Larsdatter.

Jens Christensen Haugshøjs 3. vielse er indført 2 gange i Sønderhå kirkebog, i 2 kirkebøger der overlapper hinanden for disse år:
KB-: Viet 1822 i Sønderhå: Enkemand Jens Christensen Haushøi af Sønderhaae Sogn, 46 Aar. Pigen Ane Laursdt af Sønderhaae Sogn, 47 Aar. Forlovere Niels Kaaberøe Gaardmand i Jestrup, Jens Madsen Bak Gaardmand i Jestrup. Vielsesdagen S. ..? ..? 1822. Vielsen forrettet i Sønderhaae Kirke 1822.
KB-: D. 23 Novbr 1822 meldte sig til Ægteskab Enkemand Jens Christensen Haushøi af Sønderhaae Sogn, 46 Aar og Pigen Ane Laursdt født i Sennels Sogn 47 Aar. Er intet Slægtskabs Baand, eller noget som er stridende imod de Kongelige Anordninger kan forefindes, ..? ..? undertegnede som forlovere: Jens Kaaberøe Gaardmand i Jestrup Jens Madsen Bak Gaardmand i Jestrup. Viede i Sønderhaae Kirke S. under Juul og N.A. 1822.

KB-: Begravet 1837 i Sønderhå: Død 23.Dec. begr. 3die Jan. 1837: Jens Christensen Haushøi, huusmand i Jestrup, 60 Aar.

DDD-1834 thisted, Hassing, Sønderhaa, Jestrup Bye, , et Huus, 54, FT-1834
Jens Christensen Havshøe, 60 , Gift, , lever af sin jordlod og Tømmerarbejde,
Ane Larsdatter, 61 , Gift, , hans kone,
Ane Marie Jensdatter, 15 , Ugift, , deres datter,
Christen Pedersen, 42 , Ugift, , Tømmermand,
Niels Madsen, 26 , Ugift, , Almisselem

sJP-: Jens Christensen Haushøj boede først i Trankær i Vestervig Sogn, men i 1817 købte han en ejendom i Jestrup, og skødet for denne handel lyder således:
”Jeg underskrevne Lars Sørensen Brand af Nørhaae Bye og Sogn, giør vitterligt: at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til velagte mand Jens Christensen Haushøj, en mig tilhørende parcel nr. 2, der efter det høje kongelige rentekammers bevilling af 8. marts 1917 [trykfejl for 1817] er tilladt at maae udparcelleres fra min forhen ejende og iboende gaard udi Jestrup Bye, Sønderhaae Sogn, hvilken gaard er en Mensal gaard fra Sønderhaae og Hørsted præstekald og på hvilken jeg er meddelt skiøde den 24. juni 1813 Alb., for den kiøbesum 1680 Rdl. under de Hartkorn 1 Tdr. 2Fjdk. 2 ¾ Alb., for den kiøbesum 1680 Rdl. under de betingelser, som kiøbekontrakten udviser. Og da kiøberen bemelte Jens Christensen Haushøj i dag har betalt den akkorderede kiøbesumma 1680 Rdl. N.N., saa skal bemeldte hartkort, med den ejendommen, herligheder og rettigheder, samt byrder og pligter, saaledes som jeg det selv har ejet, med fuldkommen ejendoms ret tilhøre kiøberen Jens Christensen Haushøj og arvinger, som lovlig indfriet ejendom, hvilket jeg vil og skal hiemle ham efter loven og de kongelige anordninger.
Til bekræftelse under min haand og segl, i 2de vitterligheds vidners overværelse.
Nørhaae den 24. juni 1817.
Lars Sørensen Brand

Til vitterlighed
D.C. Moldrup Niels Eskildsen Armoes (med ført pen).”
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen