Jens Jensen

Ref: Kilder: KBv-sØl-AK-tb04-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Født: (16--) Bolle, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: omkring 1685 Trøgdrup Østergård, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Karen Jensdatter ((16--) - 1662)

Vielse: 28-01-1649 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Margrethe Jensdatter ((16--) - 1665)

Vielse: omkring 1663
Børn:Karen Jensdatter (1664 - )


I familie med Johanne Simonsdatter ((16--) - )

Vielse: omkring 1666
Børn:Margrethe Jensdatter (1668 - 1740)
Maren Jensdatter (1670 - )
Jens Jensen (1671 - 1738)
Simon Jensen ((16--) - 1712)


Notater
Viet 1649 i Hellevad: Dnica Sexagesima 28.Jan. Viede Jeg Jens Jensen oc Karin Jensdater i Trygdrop, offrenda 2 sk(?) ..? 3 sk. (KB-).

Jens Jensen var fæstegårdmand i Trøgdrup Østergaard, døde ca. 1685 (AK-). Kirkebogen har en lakune fra 1673-1732, hvorfor hans død ikke fremgår.

Jens Jensens 2.vielse med Margrethe Jensdt ses ikke i Hellevad sogns kirkebog.

?= tb04-: 19/11 1640 ** Niels Jensen i Hellum kom med en lille bøsse og efterlyste ejermanden. Jens Jensen i sdr Ravnstrup vedkendte sig bøssen

tb04- 5/10 1648 ** Laurs Jensen i Træholt på bror sl Niels Jensen, som boede og døde i Trøgdrup hans vegne Kirsten Nielsdatter et vinde. Jens Jensen i Trøgdrup, født i Balle i Hundslund sogn, fremlagde en kontrakt og forlig, da han er indkommet i sl Niels Jensens bo i Trøgdrup til den sl mands hustru og børn, angående hvad sl Niels Jensens datter Kirsten Nielsdatter skal have som fædrene arv. boet bliver skiftet og delt
(y8b) skifte fortsat (y8a)

tb04- 31/1 1650. ** på Didrik Hofmands vegne stævnes Christen Christensen i Trøgdrup og Jens Jensen sst for dom angående deres rest landgilde og arbejdspenge, som af øvrigheden er tildelt Didrik Hofmand for hans tjeneste, opregn (30b) opregn. dom: at betale inden 15 dage

tb04- 12/3 1650 ** Niels Nielsen i Torpet med 6 ugers opsættelse på Didrik Hofmands vegne under Steen Billes kompagni stævner lille Christen Jensen i Trøgdrup og Jens Jensen sst for dom angående det, de skal udgive til ham som ting 31/1. Erik Juels seddel fremlægges (82a) seddel angående gods, der forordnes udlagt til rytterhold 1000 tdr hartkorn, fremlægges, samt en anden seddel for Hellevad sogn Klausholm gods, hvad lille Christen Jensen og Jens Jensen skal betale. Christen Jensen fremlægger en seddel fra Ålborghus, hvad de gårde, der har rytterhold, skal betale rytteren og til hvilken tid. kvittering fremlægges
(82b) dom: de bør inden 15 dage betale Didrik Hofmand deres rest rytterhold

tb04- 28/9 1665. ** Jens Jensen i Trøgdrup stævner Laurs Jensen i Bolle Peder Tøgersen i Allerup Laurs Jensen i Træholt Jens Nielsen, der tjener Jens Jensen i Trøgdrup anden Jens Nielsen, der tjener Anders Nielsen i Trøgdrup, for skifte og jævning 29/9 efter hans sl hustru Margrete Jensdatter
(128a) samme sag

tb04- 13/1 1676. ** Niels Lodbjerg på Jacob Ejlersens vegne stævner hans tjenere for dom angående rest landgilde. fortegn. blandt andre Jens Jensen i Trøgdrup (9b) fortegn (10a) dom: de bør betale deres rest inden 15 dage
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen