Bertel Sørensen

Ref: Kilder: FSv-KBwxd-GC1-KV1-
Erhverv: Selvejerbonde
Far: Søren Jensen (1709 - 1774)
Mor: Dorthe Marie Bertelsdatter Kjærulf (1715 - 1800)
 
Født: omkring 1753 Striben, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: Staegård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 27-01-1835 Staegård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 06-02-1835 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Marie Christensdatter (1757 - 1779)

Vielse: 27-12-1775 Jerslev, Jerslev sogn, Hjørring amt
Børn:Mariane Bertelsdatter (1777 - )
Søren Bertelsen (1778 - )


I familie med Bodil Pedersdatter (1765 - 1802)

Vielse: 14-10-1783 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Dorthea Bertelsdatter (1786 - )
Jens Bertelsen (1790 - 1830)


I familie med Anne Marie Mathiasdatter (1776 - 1863)

Vielse: 03-12-1802 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Peder Bertelsen (1803 - 1876)
Anne Kirstine Bertelsdatter (1805 - )
Susanne Bertelsdatter (1810 - 1879)
Laurs Christian Bertelsen (1812 - )
Peder Martini Bertelsen (1818 - 1823)


Notater
Dåb for V.Hassing sogn 1750-1755 mangler. Et tvillingbarn af Søren Jensen i juli 1753 begravet udøbt. Den anden tvilling må være Bertel Sørensen. Konf. V.Hassing findes ej 1755-1813 Begravet 1835 i V.Hassing: Død Jan. 20de, begravet Feb. 6te Gmd. Bertel Sørensen, Gmd. i Stae, alder 82.

Trolovet (2.gang) 1783 i V.Hassing: d. 5te Septembr blev Enkemand Bertel Sørensen af Staagaard og Bodil Pedersdt af Dødschou trolovede. D. 14. Octobr. 1783 blev bemeldte Personer copulerede. Forlovere Lars Bertelsen af Gandrup og Peder Pedersen i Dødskou.

Trolovet (3.gang) 1802 i V.Hassing: d. 24de Septr. anmeldt Ægteskab med Enkemand Berthel Sørensen i Staegaard og Pigen Ane Marie Matthiisdatter, tienende sammestæds. December 3die Copulerede. [ingen forlovere nævnt].

Bertel Sørensen var selvejer af Staegård i Vester Hassing sogn. Han overtog Staegaard efter faderen, der døde i 1774.
Omkring 1834, kort før sin død, købte Bertel Sørensen gården Bolsgård i Stae, på knap 100 td land. Denne gård var omkring 1660 samlet af 2 bol, dvs smågårde. Hans enke overtog gården i 1835, hvorefter deres søn Lars Christen Bertelsen havde 1841-1874.
Om Staegård skriver genealogen Kr. Værnfelt:
" Staagaard har ikke, som flere af Stadegaardene, haft gamle slægter, der har boet her i hundreder af år. Ældste kendte fæster er 1563 kronbonden Anders Jensen; hans landgilde var: 6 tdr.byg, 1 skovsvin og 6 hestes gæsteri, hvilken sidste afgift svarer til 3 tdr. havre. Næste fæster Peder Nielsen, død 1610, var i mange år kirkeværge, og han var blandt de ansete bønder, som repræsenterede Kjær herred ved Kristian den Fjerdes hylding i Viborg 1584. I hans tid, 13.juli 1593, solgte kongen Staagaard, Langholt mm. gods i Kjær herred til rigsadmiral Peder Munk på Hammelmose, og Staagaard var fæste under Langholt til o. 1678. Omkring 1660 Jens Pedersen, og 1664 var den stridbare Johannes Jensen fæster.
1670 døde Lars Nielsen Lindgård, forpagter på Langholt. Hans enke, Ane Jespersdatter af Haugaard-slægten fra Aaby, boede endnu i 1674 på Langholt, men synes kort efter at have købt Staagaard, hvor hun nu bosatte sig. Hun var en meget velhavende dame, som ejede flere huse i Ålborg og en del bøndergods, deriblandt Skorstengaarden og 16 mindre ejendomme i Vester Hassing. Hendes datter Inger ægtede 1798 den tyskfødte korporal ved oberst Stürcks regiment Johan Hønniche; de boede på Staagaard hos Ane.
Johan Hønniche og Ane døde omtrent samtidigt og blev begge begravet den 14. februar 1707, hvorefter hendes søn Niels Lauridsen Lindgaard overtog hjemmet. (...).
11. maj 1699 havde Niels Lauridsen købt Hovgaards mølle af moderen, og 20. december 1708 købte han Horsens vestre mølle af søsteren Inger. 8. januar 1726 solgte han gården til Niels Heilesen, som var gift med Ingers datter Karen Johansdatter.
Heilesen, der rimeligvis som forgængeren hvade været forvalter eller måske skriver, anså sig og sin familie for stående over den almindelige bondestand; han faldt ikke rigtig til hos de jævne bønder i Staa, og særlig efter Lindgaards død i 1728 blev det galt, og i årenes løb havde hanofte processer mod sine bysbørn og andre. (..).
I 1733 blev det rent galt. Heilesen havde nogle tønder land særjord vesten til gården, og han ville derfor ikke yde sit pligtige bidrag til den fælles byhyrdes underhold. Hans fornemste modstander var landsbyens anden selvejerbonde, den myndige og velhavende Jens Sørensen i Østergaard (ane nr 496). De optrådte begge egenmæssigt og udæskende, anlagde skiftevis sag og blev idømt bøder. Disse klarede Jens Sørensen let; men det kneb ofte for Heilesen, hvis økonomi blev slettere og slettere. Kreditorerne blev mere og mere nærgående, og i 1737 måtte han overlade gården til dem; han blev dog formentlig boende på Staagaard i nogen tid som bestyrer for næste ejer, hans svigermoders fætter Mads Ovesen Hougaard, forpagter af Østeraagaard ved Hals. Hougaard solgte 24. oktober 1747 Staagaard til herredsskriver Oluf Münster. De gamle beretter, at det spøgede på loftet, idet en gammel herredsfoged ved midnatstide gik og "moslede" og målte korn i sække.
Da der aldrig har boet herredsfogeder på gården, må det vel være herredsskriver Münster, der ikke havde muldfred. Han afhændede 26.april 1766 gården til Jens Christensen Lund til Kajholm i Rubjerg, der 24. april 1769 solgte den for 1020 rigsdaler til fæster på Striben Søren Jensen (ane nr 248), søn af fornævnte Jens Sørensen i Østergaard. Søren var gift med Dorthe (ane nr 249), datter af Bertel Jensen Kjærulf på Striben (ane nr 498). Søren døde i 1774, og sønnen Bertel Sørensen (ane nr 124), død 1835, blev derefter ejer af Staagaard. Herefter Niels Frandsen og Niels Thomsen.
Sidstnævntes enke, Maren Laursdatter, solgte den 20. december 1851 til Poul Tøfting Steenstrup, født 1. marts 120, død 1886, hvis enke Marie Steenstrup (født Viol) 4. marts 1898 overdrog gården til svigersønnen N.R.L. Erslev, som 1918 solgte til P.P. Rafn Jensen. Den brændte et par år efter og blev 1921 afhændet til "Husmændenes Ustykningsforening", som delte den i en halv snes småsteder. (...)."

DDD-1787 Aalborg, Kær, Vester Hassing, Stal Bye, , ingen, Familie 9:
Bertel Sørensen, 34, Gift, Hosbonde, bonde og selvejer,
Bodil Pedersdatter, 21, Gift, Madmoder, ,
Mariane Bertelsdatter, 10, Ugift, hans barn af første ægteskab, ,
Søren Bertelsen, 9, Ugift, hans barn af første ægteskab, ,
Dorthe Bertelsdatter, 1, Ugift, barn af andet ægteskab, ,
Christen Sørensen, 63, Gift, Tjenestekarl, ,
Niels Sørensen, 44, Ugift, Tjenestekarl, ,
Else Nielsdatter, 30, Ugift, Tjenestepige, ,
Lars Nielsen, 20, Ugift, Tjenestekarl, ,
Ane Magrethe Jensdatter, 16, Ugift, Tjenestekarl, ,
Dorthe Bertelsdatter, 74, Enke(mand), hosbondens moder, nyder underholdning af gaarden
Karen Sørensdatter, 43, Ugift, hans søster, Væver,

DDD-1801 Aalborg, Kær, Vester Hassing, Staae Bye, , ingen, Familie 1:
Bertel Sørensen, 48, Gift, mand, bonde og gaardbeboer,
Boddil Pedersdatter, 37, Gift, hans kone, ,
Søren Bertelsen, 21, Ugift, hans søn, nationalsoldat,
Dorte Bertelsdatter, 15, Ugift, deres barn, ,
Jens Bertelsen, 11, Ugift, deres barn, ,
Maren Gregersdatter, 22, Ugift, tjenestepige, ,
Johanne Pedersdatter, 16, Ugift, tjenestepige, ,
Karen Sørensdatter, 57, Ugift, mandens søster, nyder ophold paa stedet,

DDD-1834 Aalborg, Kær, Vester Hassing, Stae, , en gård, 13:
Bertel Sørensen, 82, Gift, , Gårdmand.,
Anemarie Matthiasdatter, 58, Gift, , hans kone.,
Lars Christian Bertelsen, 22, Ugift, , deres søn.,
Jens Christian Villadsen, 34, Ugift, , Tjenestekarl.,
Jens Pedersen, 43, Gift, , Tjenestekarl.,
Matthias Jørgensen Hass, 12, Ugift, , Plejebarn, for betaling.,
Mette Marie Nielsdatter, 22, Ugift, , Tjenestepige.,
Karen Larsdatter, 20, Ugift, , Tjenestepige.,
Mariane Mortensdatter, 18, Ugift, , Tjenestepige.,
Christian Sørensen Gaarn, 30, Gift, , Inderste og snedker.,
Susanne Bertelsdatter, 24, Gift, , hans kone.,
Caroline Christiansdatter, 3, Ugift, , deres barn.,
Anemarie Christiansdatter, 1, Ugift, , deres barn.,

DDD-1840 Aalborg, Kær, Vester Hassing, Stae, , en gård, 10:
Annemarie Bertel Sørensens, 64, enke, , Gårdmandsenke,
Lars Christian Bertelsen, 28, ugift, , hendes søn,
Henrik Frederik Lund, 1, ugift, , Plejebarn,
Jørgen Mathiassen, 62, enke, , underholdes af husmoderen.,
Mathias Jørgensen, 18, ugift, , Tjenestekarl,
Anne Jensdatter, 18, ugift, , Tjenestepige,

DDD-1845 Vester Hassing sogn: Ane Marie Mathiasdatter ses ikke (iøvrigt heller ikke Jørgen Mathiasen og Mathias Jørgensen).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen