Tip-oldeforældre (Morfars farforældre)

24. Niels Andersen (1853- )

25. Else Christensdatter (1855- )
_______________________________________________________

Et barnebarn Elmer Andersen (3) erindrer omkr. 1983 følgende om sin farmor:
"Min fars
mor [Else Christensdatter] var ansat på gården Nr. Vinstrup lige nord for Hjørring. Hun var mest behjælpelig med smør- og ostelavning. Det var hårdt arbejde med en del spandevask og deslige. Hun hed Else - efternavnet formoder jeg var Nielsen. Hun kom sammen med en af gårdens medhjælpere, og det fik de følger, at far blev født på denne gård. Hans biologiske far må have heddet Andersen, men han rejste fra besvær og ansvar og tog ophold vest på ved Børglum og Tolne".
Helt som erindret forholdt det sig dog ikke. Else Christensdatter (hvis efternavn altså ikke var Nielsen!) har måske på et eller andet tidspunkt haft tjeneste på gården Nørre Vinstrup ved Hjørring, men ikke i 1876 hvor hun fødte sin søn Anders Nielsen Andersen, idet han er født i Stenum sogn, som ligger 30-40 km syd for Hjørring. Barnefaderen, Niels Andersen, var heller ikke ansat på Nørre Vinstrup; han var tjenestekarl på en gård i Vrensted by og sogn. Og at han ”rejste fra besvær og ansvar” er at gøre ham noget uret, idet han dog betalte underholdsbidrag til sin søn i hvert fald frem til 1889, hvor denne nærmede sig konfirmationsalderen. Else Christensdatter og Niels Andersen blev aldrig gift med hinanden. Om det var deres oprindelige plan eller ønske ved vi jo ikke, de var meget unge, han 22, hun 21, og i givet fald har de næppe haft midler og muligheder for at stifte bo.
Niels Andersen var født den 9. oktober 1853 i Libakken i Vrensted sogn, søn af snedker Anders Peter Laursen og hustru Maren Nielsdatter. Han var i 1870'rne som nævnt tjenestekarl på en gård i Vrensted by, og var i 1876 på session hvor han blev kasseret på grund af "deform brystkasse". I 1880 tjente han hos sin søster Anne og svoger Christen Jensen Pedersen på en udflyttergård uden for Vrensted by, men i 1890 bor han i Ålborg, hvor han er ugift tyende hos restauratør Jens Chr. Pedersen i Østerå. Hans videre skæbne kender jeg ikke.
Efter sønnen Anders’ fødsel i 1876, tjente Else Christensdatter endnu nogle år forskellige steder på egnen omkring Vrensted og Stenum sogne, men i begyndelsen af 1880’erne flytter hun nordpå til Sankt Hans sogn ved Hjørring. Her bliver hun den 14. februar 1882 gift med Peter Christensen fra Vittrup i Børglum sogn. Han er født 12. januar 1846, af ugifte par Johanne Marie Jørgensen (fra Øster Hassing sogn) og Christen Eriksen, der det år begge tjente på Børglum Kloster.
Else og Peter Christensen boede en kort årrække i Vittrup som husmandsfolk, og her fødtes deres datter Laurine Maren Kirstine ("Tante Rita") i 1882; i 1887 flyttede de til Vinstrup Mark nord for Hjørring, hvor Peter Christensen fæstede et hus. Fæstevæsenet var siden starten af 1800-tallet stort set afviklet alle steder til fordel for selveje, men endnu ind i 1900-tallet findes der enkelte hus- og gårdfæstere i Vendsyssel. Huset hørte under gården Nørre Vinstrup, og ejedes af dennes ejer Rasmus Jansen Rostrup. Peter Christensen købte siden huset, idet han i 1916-tællingen nu står som ejer af huset.
Om husmandsstedet fortæller sønnesønnen Elmer Andersen omkring 1980:
”Jorden var mager, der groede mest stedmoder i stubmark. 1 mark bar rug til brødkorn, 1 lidt kartofler og roer, resten (af de 10-12 tdr. land) var så foderkorn. Rundt om huset var der lidt have med 4-5 stikkelsbærbuske. Så ned mod åen, jeg tror det er den Niels Hausgaard besynger som Liver å, der græssede Elses og Peters 4 køer og der var god høst til vinterbrug. 1 hvid hest og 1 kvie fandt også god græsmulighed. I åen kunne der fanges fisk”.

I årene på Vinstrup Mark fik Else og Peter Christensen 3 piger, der alle døde som børn. Johanne Marie født 1888, døde som 11-årig, Maren født 1890 døde en halv time efter fødslen efter i hast at være blevet nøddøbt af jordemoderen, og endelig Kristiane Elvine Kathrine, født 27 december 1893 og død 7 juni 1894. Børnerigt var husmandsstedet dog alligevel, idet Else og Peter Christensen hele tiden havde 4-5 plejebørn boende.

 

 

 

Børn: 
 

1.

Anders Nielsen Andersen (Else Christensdatters søn med Niels Andersen), se Anetavlens nr. 12.
 

2.

Laurine Maren Kirstine Christensen, kaldet "Tante Rita" (datter af Else Christensdatter og Peter Christensen). Født 12. maj 1882 i Vittrup i Børglum sogn. Kært barn med mange navne, Kristine var hendes kaldenavn, i hvert fald i folketællingerne, efternavnene Wittrup og senere Orthmann efter hendes 2 ægtemænd. Men i familien hed hun altid Rita, eller Tante Rita. Hvordan hendes dåbsnavne kan blive til "Rita", kan ingen vist forklare.
Hun blev gift første gang 6. maj 1904 i Sankt Olai kirke ved Hjørring med bødker i Ålborg Jens Andersen Vittrup. Han var født 1877 som søn af gårdmand Søren Andersen Vittrup og hustru Kirstine Petrea Sørensen i Guldbæk i Øster Hornum sogn syd for Ålborg. Laurine ses i folketællingerne at bære tilnavnet Vittrup/Wittrup, ikke efter sit fødested Vittrup i Børglum sogn, men  efter sin mand, hvis slægt gennem generationer havde båret dette tilnavn. Jens Andersens slægt synes dog ikke at kunne hidføre sin herkomst til det nordenfjords børglumske Vittrup, men der findes flere lokaliteter også søndenfjords med navnet Vittrup, hvorfra navnet kunne hidrøre.
Jens og Laurine, eller Kristine Wittrup som hun nu hed, boede (1906/1921) i Vejgaard ved Ålborg. De havde ingen biologiske børn, men i 1915 adopterede de datteren Aase Hansen, der var født 1912 i Randers. Hun fik ved adoptionen efternavnet Wittrup, og hed i 1973 Aase Gundersen, der vel er et giftenavn.
Jens og Kristine Wittrup bliver imidlertid i 1921 skilt efter 17 års ægteskab. Kristine flytter til Dronninglund som husholderske hos Wenzel William Skjold Ortmann, der var ”afholdsvært” her. Wenzel Ortmann er født den 5. juni 1893 i Danmarksgade i Ålborg, søn af fyrbøder Søren Hermann Ortmann (eller Orthmann) og hustru Maren Kathrine Elisabeth Frederiksen. Han blev først døbt som 6-årig i 1899, i Nørre Tranders Kirke, idet forældrene i mellemtiden var flyttet til Rørdal i Nørre Tranders sogn.
Den 7. april 1922 blev Kristine Wittrup gift med Wenzel Ortmann. Der var tale om borgerlig vielse på Sæby Rådhus, idet Wenzel Ortmann få dage forinden havde ladet sig udmelde af Folkekirken. Vielsen er indført i Dronninglund sogns kirkebog:

Ungkarl og Afholdsvært i Dronninglund Wenzel William Skjold Orthmann født i Aalborg Vor Frue Sogn d 5 Juni 1893. Søn af Fyrbøder Søren Hermann Orthmann og Hustru Maren Cathrine Elisabeth Frederiksen. Fraskilt Husholderske hos Brudgommen Laurine Maren Kristine Wittrup født Kristensen, født i Børglum Sogn og Herred d 12. Maj 1882, Datter af Indsidder Peter Kristensen og Hustru Else Kristensen. Forlovere Vognmand P. Hansen Dronninglund og Gaardmand A. N. Andersen, Dronninglund. Kundgørelse om Ægteskabets Indgaaelse af 16 Marts 1922. Viet 1922 7. April i Sæby. Vielsen foretaget af Politimesteren i Sæby, forrettet i Raadhuset i Sæby. Anm.: Eventuelle Børn skal optages i Folkekirkens Tro. (AO231-)

I 1925 flyttede Wenzel Ortmann og Kristine (Rita, som hun kaldtes) til Nørre Landvad i Hellevad sogn. Her havde siden 1860’erne været landhandel og vognmandsforretning, som i de følgende år under Wenzel Ortmann voksede. Han etablerede siden forretningen i Ålborg, og købmandshandelen blev flyttet et par km nordpå til Landvadhøj, hvor Rita (Kristine) Ortmann stod for driften af forretningen. Efter 2. verdenskrig overdrog Rita Ortmann købmandsforretningen til sin nevø Harald Chr. Andersen (ane nr. 6), og Rita og Wenzel boede siden i Ålborg. Rita døde omkring 1970, Wenzel nogle få år senere.

 

 
 

Fra venstre Elmer Andersen og Holger Andersen (begge sønnesønner af Else Christensdatter), Tante Rita, Karen gift med Elmer Andersen, samt den tredje sønnesøn Harald Andersen. Foto omk. 1950 uden for huset med købmandsforretningen i Landvadhøj, Hellevad sogn.
 

 

Wenzel Ortmann var af tysk teglbrænder-slægt, idet hans farfar Berend (Bernhard) Hermann Ortmann var en blandt mange især teglværksarbejdere, som i 1850’erne indvandrede til Danmark. Hermann Ortmann kom til Ålborg fra Lippe-Detmold i det tyske Nordrhein-Westfalen.
I 1800-tallet boede på Bastrupdal i Hellevad sogn proprietær Rudolph Ortmann med familie; en halvsøster til denne, Conradine Mule Ortmann, var gift med Søren Urban Pape i Tveden i Karup sogn mellem Frederikshavn og Sæby. Denne familie var af fynsk/lollandsk præsteslægt, givetvis også med tyske rødder, men altså ikke i slægt med teglbrænder-slægten Ortmann.
 

3.

Johanne Marie Christensen (datter af Else Christensdatter og Peter Christensen), født 9. april 1888 i Nørre Vinstrup Mark, død samme sted 9. juni 1899.
 

4.

Maren Christensen (datter af Else Christensdatter og Peter Christensen), født 1. april 1890, samme sted, død en halv time efter fødselen.
 

5.

Kristiane Elvine Kathrine Christensen (datter af Else Christensdatter og Peter Christensen), født 27. december 1893 i Nørre Vinstrup Mark, død 7. juni 1894.

 

Kilder:
1. Kirkebøger og folketællinger
2. Wenzel Skjold Ortmanns testamente (1973)
3. Private notater af aneparrets sønnesøn Elmer Andersen omkr. 1983