Laurs Michelsen

Ref: Herkomst formodet. Kilder: KBvd-AaBisp-
Far: Michel Laursen (1625 - 1688)
Mor: ukendt NN
 
Født: omkring 1666
Boede: Nejsum (St.), Skæve sogn, Hjørring amt
Død: 1748 Nejsum (St.), Skæve sogn, Hjørring amt
Begravet: 19-05-1748 Skæve, Skæve sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Nielsdatter (1668 - 1731)

Vielse: 27-09-1691 Skæve, Skæve sogn, Hjørring amt
Børn:Michel Laursen (1692 - 1740)
Mette Laursdatter (1695 - 1763)
Anne Laursdatter (1697 - 1697)
Birthe Sophie Laursdatter (1698 - 1698)
Anne Sophie Laursdatter (1699 - )
Jesper Laursen (1702 - 1742)
Maren Laursdatter (1705 - 1761)
Niels Laursen (1707 - 1783)
Christian Laursen (1709 - 1710)
Birgitte Laursdatter (1712 - 1712)


Notater
Var forlover for Else Michelsdt tj. på Knudseje og Lars Jensen Jenning kusk sammested, ved vielse 1718 i Skæve. Hun er dt af Michel Andersen og Maren Thomsdt og født 1685 i Skæve (kb-). Mon søn af Michel Lauridsen død 1688 i St.Nejsum (begr. 21.09), 63 år. (KB-) Begravet 1748 i Skæve, 82 år gammel

Var 1707 forlover i Skæve for Mons. Jacob Jørgensen Lorch og Ane Andersdt, og hans underskrift ses her i kirkebogen.

Viet 1691 i Skæve: den 27 September viede Jeg Laurids Michelsen og Maren Nielsdatter i Store Neysum.

AaBisp-: Lauritz Michelsen og Maren Nielsdaatter af Vendsyssel, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udj tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhafn Slot 16 Decembris 1690. Sæbye Hospital 4 Sldr.
Tingsvidne Hans Albrechsen i Gaardzholdt dommer til Overgaards Bircheting etc Fredagen 24 Aprilj 1691. Vidnes at forne Laurids Michelsen af Store Neisum og Maren Nielsdatter af Liden Neisum ere hinanden udj fuld tredie leed beslegtede. Actum ut supra.

(sp9-) Hvidstedgaard Skifteprotokol, Side 15b 23. juni 1721 Peder Sørensen i Mølgaard, Tolstrup sogn og hustru Anne Jensdatter. Arvinger: Peder Pedersens stifsøn Thomas Jensen i Holt Søndergaard, gift af fællesbo, og børn Peder Pedersen, fæster af Mølgaard, og Anne Pedersdatter, 31 år. Mandens halvbrødre Anders Laursen i Skibsby og Niels Laursen af Hæstrup Mølle, samt på datterens Johanne Pedersdatters vegne hendes morbroder Laurs Michelsen af Store Nejsom.
Laurs Michelsen havde altså en søster Anne Jensdt (?! dvs halvsøster?) gift med Peder Sørensen i Mølgaard i Tolstrup sogn.

Lars Michelsen var forlover i 1707 for Mons. Jacob Jørgensen Lorch og Anne Andersdatter, med egen underskrift og sammen med Anders Nielsen Kjærulf på Heiselt.

fp6-: 7, 12. marts 1735, Jesper Laursen, efter begæring af hans far, velagte Laurs Michelsen i Store Nejsum i Skæve, samme gård på 3-1-0-0 tdr. hartkorn. Laurs Michelsen, der nyder den vestre stue i rollingen, har i kærlighed afstået sin gårdspart, og fæsteren er forbunden at elske og ære sin far med kærlig og kristelig omgængelse.

Div. relevant fra Skæve KB vedr. Laurs Mikkelsen:

1690: Døbt i Skæve 2.februarij Thomas Michelsens og Johanne Hansdatters barn i Stor Neysum ved nafn Michel. FD: Rasmus Lauridsen i Byrdal, Niels Christensen i Vangtrup? i Torslef sogn, Maren Jacobsd i Præstegden, Jens Madsens hustru i Vrængmose.

1694: Døbt i Skæve 10 Octobr: Anders Svendsen og Maren Lauridsd barn i Ny Mølle, Maren. FD: Laurids og Thomas Michelsen i Stor Nejsum, Bertel [Pedersen] i Nødbakken, Tove Christensd i Solholt, Jens Madsens hustru i Vrængmose.

1699: viet i Skæve Jens Nielsen og Johanne Hansdatter i Store Nejsom.
AaBisp-: 76: Jens Nielsen og Johanne Hansdaatter afgangne Thomas Mikelsens af Skeve Sogn, maa udj Ægteskab sammenkomme, uanseet at hand hendis forige Mand bemte afgangne Thomas Mikelsen j tredie leed skal have været beslegtet. Kiøbenhafn Slot 30 Augusti 1698.
1700: døbt i Skæve Dom. 2.Adv. deres barn Thomas. Fd: Velb. Juncher Pri...? ...? Og Velb. Juncher Otthe Riidtz: ..ja..? Jørgen Birc:?, Velb. Frue, fru Ide Scheel til Dybvad og hendes datter Velb. Jomfru Sophie Riidtz.

1705: døbt i Skæve 2.onsdag i fasten: Niels Michelsen og Ide Nielsd's barn i Dybvad nafnl: Giertrud Margrete. FD: Peder Jensen paa Vorgrd*, Jørgen Birch paa (Knudseje?), Mag: Pouls* kone paa Schagen? og 1 Pige af Tversted Præstegrd.

1706: døbt i Skæve Sant:Michelsdag: Niels Michelsen og Ide Nielsd barn paa Dybvad nafnl Ide Sophie. FD: Velb Otthe Riidtz Borg? Hermand Marq? Paa Schagen, Velb Jomfru Sophie Riidtz og Velb Jomf: Friis?

1709: døbt i Skæve Dom. 15 a Trinitat: Peder Nielsen og Anne Jensd barn i Lille Neysum nafnl: Mette. FD: Jørgen Nielsen Birch i Knudsye, Lars Michelsen og Jens Nielsen i Stor Neysum, Ide Nielsd Bi[ng?] paa Dybvad, Karen Pedersd d...?

1710: døbt i Skæve Dom. 5 effter Paaske Jørgen Nielsen og Kirsten Thomasd barn i Øster Lien, nafl: Mette. FD: Niels Jensen og Peder Nielsen i Lille Neysum, Jens Nielsen i Stor Neysum, Maren Nielsd i Stor Neysum, Anne Sørensd i Vester Lien, Anne Andersd i Kiærsgaard.

1711: døbt i Skæve Dom 5 effter Paaske: Peder Nielsen og Anne Jensd barn i Lille Neysum nafnl: Christian. FD: Jørgen Birch paa Knudseye, Peder Christensen og Erich* Nielsen ibid:, Velb. Jomfru Reedtz paa Knudseye, Ide Nielsd Bing? Paa Dybvaad.

1712: Døbt i Skæve Dom 19 a Trinit.: Peder Nielsen og Anne Jensd barn af Lille Neys[um] nafnl: Mette. FD: Jens Nielsen i Stor Neys., Christen Andersen paa Mosen, Peder Christensen i Knudseye, Anne Andersd i Fladkær, Karen Pedersd d...? [mon et ord for "sammesteds"?].

1718: Døbt i Skæve Dom. Esto mihi: Jørgen Nielsen og Kirsten Thomisd i Østerleen [deres barn] Maren. FD: Jens [Nielsen] i St.Nejsum, Peder [Nielsen] i Lille Nejsum, Michel Laursen i Store Nejsom, Maren Nielsd, Anne Sophie Laursd i Store Nejsum.

1719: Døbt i Skæve 11. Junii: Peder Nielsen og Anne Jensd i Neisum [deres barn] Maren. FD: Jens Nielsen i Neisum, Jørgen Nielsen i Østerleden, Christen Andersen paa Mosen, Maren Nielsd i Neisum, Anne Jensd i Ravnsholt.
--- set 1690-1720.

Døde Skæve:
1748: Jørgen Nielsen i Østerleden, 72 år begr. 15.05
1758: Michel af Fladkiær, begr. 1.10 (ingen alder).
1766: Maren Jespersd af Store Nejsum, 241/2 år, begr. 10.05.
1768: Lars i Store Nejsum, 64 år, begr. 21.02
1777: Christen Michelsen af Fladkær, 20 år, begr. 4.5.
--- set 1748-1777.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen