Peder Jensen

Ref: Kilder: sHeg-
Erhverv: Gårdfæster
 
Født: omkring 1718
Boede: Solholt, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 1778 Solholt, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Begravet: 16-08-1778 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Thomasdatter (1703 - 1757)

Børn:Christen Pedersen (1746 - 1780)


Notater
Det maa anses for sandsynligt, at Peder Jensen er identisk med Jens Pedersen og Anne Pedersdatters søn Peder, der døbtes 14. søndag efter Trinitatis 1717 i Dronninglund Kirke, men dette lader sig ikke bevise. (sHeg-).

Ved giftermålet med Anne Thomasdatter overtog Peder Jensen fæstet af Solholt. Da de Dronninggaard underlagte fæstegaarde i 1753 afhændedes til Adam Moltke, blev der i forbindelse med skødets udstedelse udarbejdet en jordebog, hvoraf det fremgaar, at Solholt i 1744 var blevet bortfæstet til Peder Jensen. Gaardens hartkorn var paa 3 tdr. 2 skpr. 1 fjdk. 2 alb., og paa engen kunne aarligt bjærges 30 læs hø. I øvrigt var den aarlige landgilde af gaarden 1 td. rug, 2 tdr. byg, 4 skpr. havre og 3 mk. 4 skill. i kontanter. I jordebogen betegnes gaardens tilstand som "lovlig" og om bygningerne hedder det, at der var 3 længer pa ialt 24 fag. Paa gaarden holdtes to tjenestekarle, og ialt var der 4 personer, "der kan udføre Arbejdet med at spinde Uld, Hør og Hamp, væve Vadmel og Lærred samt der kan binde Vanter og Strømper". I marginen er gjort følgende tilføjelse: "Har haft Væve, men er afbrændt og derved mistet samme med meget mere". (sHeg-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen