Christen Pedersen Bak

Ref: Kilder: KBwd-sp21-
Erhverv: Fæstehusmand
 
Født: omkring 1737
Død: 1807 Rosenby, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Begravet: 04-10-1807 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Boede: (1787 SOM ALMISSELEM) Rosenby, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Kirsten? Christensdatter? (1733 - 1779)

Børn:Christen Christensen (1771 - )


I familie med Birthe Pedersdatter (1745 - 1828)

Vielse: 24-10-1779 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Børn:Peder Christensen (1780 - 1866)
Kirsten Christensdatter (1782 - 1787)
Søren Christensen (1785 - 1786)


Notater
Christen Pedersen Bak var gift første gang med NN der døde 1779: Begravet 1779 i Dronninglund: 2den Søndag efter h.3 Kong. d 17de Jan. Christen Pedersens kone fra Ørsø gammel 45 aar [u/navn]. Eneste begravede 1775-1779, der kan passe som Christen Pedersen Baks første kone. Kirkebogens døde mangler for 1758-dec.1775, så hun kan også være død i den periode (dvs. mellem sønnen Christens fødsel ca. 1771 og frem til dec. 1775).

Christen Pedersen Baks herkomst uopklaret. Relevans?:
fp7-: Afståelser med aflevering af fæstebreve: Christen Pedersen Bach af Torup 11. februar 1786
fp7-: [fæstere i Rosenby bl.a.:] Christen Pedersen Bak, 1. dec. 1795. Do [dvs: Gående rejser efter tilsigelse for ½ ugedag].
(fp7-): [Try by(?)] 47, Peder Jensen Bak, 30. dec. 1777, 3-0-0-0 tdr.
(fp7-): Dorfsgade. 206, Peder Jensen Back, 24. jan. 1787, 0-4-2-1 tdr. For forbedring siden 1776: 9 rdl.

FS-:
Christen Pedersen døbt 06 MAR 1735 Dronninglund, Peder Nielsen - Kiersten Andersdr
Poul Backe født About 1707 Of Torup, Dronninglund. Spouse Maren Larsdatter, gift About 1732 Of Torup, Dronninglund.

Vedrørende sønnen Christen Christensen af første ægteskab, der i 1807 ved faderens skifte siges at være 36 år og bo i Hellevad: Finder ikke umiddelbart nogen spor af ham. Han ses ikke døbt i Dronninglund.
En Christen Christensen, hjulmand, bor i Rosenby og er gift med Mariane Andersdt fra Hellevad sogn (hvor de blev gift). Jeg har efterset deres 6 børns dåbsfaddere, men de peger ikke i retning af Christen Pedersen Bak.
En anden hjulmand Christen Christensen bor i Lille Tranget [i Voer sogn? Hvor har jeg denne oplysning fra? Der findes ingen sådan i DDD-1801 for hverken Dronninglund eller Voer sogne!]. Han havde i 1791 et uægte barn med en Maren Pedersdatter, men heller ikke dette barns dåb giver nogen spor. Han blev senere gift med Maren Pedersdatter, og de fik endnu to børn i 1809 og 1814 (jf FS-). Ingen af barnedåbene afslører noget om Christen Christensens familie-sammenhænge.

Andet ægteskab var med Birthe Pedersdatter d. 3-10-1779. Trolovet 1779 i Dronninglund: Enkemand Christen Pedersen i Ørsøe og pigen Birthe Pedersdt sammesteds. Forlovere Peder Christensen i Skrædergaarden og Peder Nielsen Saug-skærer i Ørsøe. Viet 24.10.1779. (KB-).

Peder Christensen Skrædergaarden nævnes 1798 som forlover: 28de Sept. Peder Christensen fra Holbech i Albech Sogn og Maren Jensdtr i Ørsøe. Forlovere Niels Hansen Løgtved og Peder Christensen Skrædergaarden.

Begravet 1807 i Dronninglund: Christen Pedersen fra Roesenbye 70 år (KB-).

Christen Pedersen Bak, Rosenby, død 1807, gift 1. ..., 2.Birthe Pedersdt. (skiftereg. Dronninglund Gods). I skiftet efter ham står bl.a.:
"Anno 1807 den 28 September strax efter det var anmeldt at huusfæster Christen Pedersen Bak udi Rosenbye ved døden er afgangen, indfandt sig Skifteforvalteren fuldmægtig Prokurator Bang med sin Skriver Nicolai Høst fra Dronninglund med tiltagne 2 Vitterligheds og Vurderingsmænd Mogens Pedersen Smed(?) og Søren Rasmussen af Rosenbye for at holde en lovlig Registrering og Vurderings-forretning mellem den afdødes Enke Berthe Pedersdatter og Arvinger som er 1. En Søn (bekomet i et forrige Ægteskab) Christen Christensen 36 Aar i Hellevad, 2. en Søn Peder (bekomet i sidste Ægteskab) 29 Aar, hiemme. Ved Forretningen var tilstede Enken med Laugværge Niels Heilesen af Gl.Kirk og på den fraværendes Vegne, den myndige Søn Peder, Og i disses Overværelse blev begyndt som følger:" [Herefter følger opremsningen af indbo, i stuen og i køkkenet, hvorefter "Fæe Kreatuere" noteres: 1 Graa ...? Koe 12 Aar 8 md, 3 faaer 3 md?, alle aktiver opgjort til 28 Rdl 2 mk og 2 skilling. Skiftet fortsætter]:
"Mere forefandtes ikke og de tilstedeværende vidste ej mere i Boet til Indtægt at beregne, ...? De og erklærede at være fornøjet med den skete? Vurdering, med Skiftets ...? [jeg synes her står "fremme"] henstaaer, indtil der over Huusets Bygninger er taget Syn. I øvrigt bliver det ...? Med hænders underskrivt bekræftet. - datum d bemelte 28 Septemb: 1807. [Fornavne-initial som jeg ej kan tyde] Høst.
Enken: Birthe Pedersdatter som Laugværge Niels Heilesen med ført Pen
Paa egne og den fraværende Arvings Vegne: Peder Christensen Bak.
Som Vitterligheds og Vurderingsmænd: Mogens Pedersen Søren Rasmussen."

Vedr. enkens lavværge Niels Heilesen:
DDD-1801 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Gammel Kirk Bye, , -, 134, FT-1801
Niels Heilesen, 40, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Dorethe Simonsdatter, 30, Gift, hans Kone, -,
Mette Nielsdatter, 3, Ugift, deres Datter, -,
Inger Larsdatter, 26, Ugift, Tjenestepige, -,
Lars Christensen, 23, Ugift, Tjenestekarl, -,
Peder Christian Friderich, 7, Ugift, et Plejebarn, -,
Jens Nielsen, 79, Enke, er til huuse, fattig og nyder Almisse,
Anne Jensdatter, 66, Ugift, er til huuse, fattig og nyder Almisse,

Igi-: Niels Heilesen døbt 1.marts 1761 Dronninglund, F: Heile Pedersen og Dorethe Madsdt.
Heile Pedersen: Døbt 10 SEP 1724 Dronninglund, F: Peder Nielsen og Anne Heilesdt.
(Kan Heile Pedersen være en bror til Birthe Pedersdatter?, næppe, der er ca. 20 år imellem dem).

DDD-1787 Hjørring, Dronninglund, Dronninglund, Gammel Kirche Bye, , , ,:
Christian Pedersen, 56, Gift, mand, fattige inderster og nyder almisse af sognet,
Birgitte Pedersdatter, 42, Gift, hans kone, fattige inderster og nyder almisse af sognet,
Peder Christensen, 8, , barn, ,

FT-1801 Sogn:Dronninglund Kildestednavn:Rosenbye Husstands/familienr.:6
Christen Pedersen 72 Gift Nr. ægteskab:2 Huusmand med Jord
Birgitte Pedersdatter hans Kone 55 Gift Nr. ægteskab:1
Peder Christensen deres Søn 21 Ugift Skrædder

En husmand Chr. Christensen Bak fra Tybodalen bgr. 09.02.1812 Dr.lund 59 år.

En Peder Pedersen Bach ungkarl af Ørum sogn trolovet 30/8 1781 i Dronninglund med pige Mette Marie Nielsdt af Gl.Kirk. Forlovere: Svend Pedersen og Niels Stephansen af Hellevad sogn.

En Hans Pedersen Bak død 21/8 1806 i Kniben i Voer sogn (~Mette Marie Jensd) (skifteprotokol Voergaard-Rugtved). CPB dog ej født Voer 1725-35.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen