Vogn Jensen Kjærulf

Ref: Kilder: KS2-CK6-CK7-
Far: Jens Andersen Kjærulf ((15--) - 1606)
Mor: Anne Nielsdatter Griis af Slette ((15--) - 1607)
 
Født: (15--)
Boede: 1613 Kornumgård, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: 1642 V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
-: (1616 FæSTER AF) Ågård, Smidstrup, Sejlstrup sogn, Hjørring amt


I familie med ?

Børn:Søren Vognsen Kjærulf ((15--) - )
Jens Vognsen Kjærulf ((15--) - )
Thomas Vognsen Kjærulf ((15--) - )


Notater
Vogn Jensen Kjærulf boede 1613 på Kornumgårds gods og var o.1610 kirkeværge. Var 1616 fæster af Ågård i Smidstrup og betalte 4 daler i bøde, fordi han uden tilladelse havde opbrudt gulvet i Sejlstrup kirke og ladet sit barn begrave der. Boede 1642 i V.Brønderslev, hvor to af hans sønner Jens og Thomas blev fæstere under Kornumgård; (...)
Vogn Jensen Kjærulf havde 1617 solgt sin part, en femtedel af Kornumgaard, til den forrige ridefoged på Hjermeslevgaard, Jørgen Pedersen i Thisted, hvem han skyldte en del penge; men Jørgen Pedersen var som ridefoged over Sejlstrup len, Hjermeslevgaard og Nørholm godser kommen til at skylde sin husbond Enevold Kruse en stor sum penge, og da han ikke kunne betale, havde Enevold Kruse "af kristelig medlidenhed og fromhed" samtykket i at tage fyldest i hans part af Kornumgaard, som Jørgen Pedersen og hans hustru Anne Jensdatter 1620 tilskødede ham. Denne part kom efter Enevold Kruses død til hans enke Ellen Marsvin og søn Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard, og på tinget 19. januar 1631 tilbød Jørgen Kruse arvingerne efter den 1620 brændte Dorte Jensdatter Kjærulf, nemlig byskriver i Aalborg Hieronimus Madsens enke, Bodil Sørensdatter og hendes børn Mads, Søren og Hans denne part for 700 speciedaler; men de har næppe haft lyst eller evne til at købe den, og Jørgen Kruse synes da at have haft planer om selv at få Kornumgaard samlet på sin hånd; thi 1632 foreslog han kongen et mageskifte, således at han for noget gods i Han herred fik herligheden af selvejergodset Kornumgaard og af 1 gård og 1 bol (antagelig Rostok og Dammen), der hørte til Kornumgaards gods. Jørgen Kruse mente, at hverken Jens Kjærulfs børn eller andre interesserede havde noget mod en sådan ordning; men den kom dog ikke i stand, idet lensmanden på Aastrup, Jørgen Orning, antagelig ikke har anbefalet mageskiftet, da herligheden af Kornumgaard ikke var uden betydning for lenet; således blev gårdens ejere 5. februar 1635 tilsagt at lade heste og vogne møde i Sundby tidligt om morgenen for at føre folk og foder til Viborg for lensmanden. (CK6-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen