Jacob Pedersen

Ref: Kilder: KBd-CK4-sØl-sBh-sHam-
 
Født: omkring 1613
Død: 1696 Kællingbro, Ørum sogn, Hjørring amt
Begravet: 21-10-1696 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Boede: (1653/1677) Kællingbro, Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med NN Jeppesdatter(?) ((16--) - )

Børn:Jeppe Jacobsen (1653 - 1705)
Karen Jacobsdatter (1660 - )
Sidsel Jacobsdatter (1661 - 1727)
Søren Jacobsen ((16--) - )


Notater
Jacob Pedersen nævnes i matriklerne 1664 og 1688 som fæster af enestegården Kællingbro i Ørum sogn. Den hørte under Kronen, men 1664 skødede Kronen den til landsdommer Jens Lassen til Dalum Kloster for en del af hans tilgodehavende. Ved revisionskomissionens afgørelse 1683 kom den tilbage til Kronen og blev udlagt som ryttergods. Gården fik 1662 71/2 tdr. hartkorn, var enestegård og vel ved magt samt havde god græsning og godt tørveskær, medens det 1660, efter Svenskekrigen, havde lydt om den, at den var bygfældig for 20 rdl. og havde ringe rug- og bygsæd og havresæden øde. 1688 blev gårdens hartkorn ansat til 6 tdr. 3 skp. 3 fjdk., 0 alb., og dens dyrkede areal var 211/2 tdr.land; den havde 99 agre, der såedes i 4 år og hvilede i 2.
Jacob Pedersen var tillige sandemand og 12 Sep 1655 delegeret ved Prins Christians (Christian V's) hyldning i Viborg. (sØl-).
Jacob Pedersen var ifølge (sBh-) antagelig gift med den Anne Simonsdatter af Kællingbro, der blev begravet den 25. januar 1701, 68 år og 8 uger gammel. Gaarden Kællingbro hørte i middelalderen til Hundslund Klosters gods og kom ved reformationen til Kronen, hvor den hørte under Aalborghus Len indtil 1664, da Kronen skødede gaarden til landsdommer Jens Lassen til Dalum Kloster for en del af hans tilgodehavender. I 1683 kom gaarden atter tilbage til Kronen og blev udlagt som ryttergods. Om Kællingbro hedder det i 1662, at den var på 71/2 tdr. hartkorn, at det var en enestegaard, og at den var vel ved magt samt havde god græsning og godt tørveskær. I matriklen 1688 ansattes gaardens hartkorn til 6 tdr. 3 skpr. 3 fjdkr., dens dyrkede areal var paa 211/2 tdr.land, og der var 99 agre, der saaedes i 4 aar og hvilede i 2.
Den ældstkendte fæster af Kællingbro var Jeppe Lauridsen, der nævnes 1623-1643. Fra 1653 var imidlertid vor Jacob Pedersen fæster af gaarden, som han muligvis har overtaget ved giftermaal med Jeppe Lauridsens enke eller datter. Jacob Pedersen var sandemand, og den 12. september 1655 optraadte han som delegeret ved Prins Christian (Kong Christian V)s hylding i Viborg.
Fra 1684 ses fæstet paa Kællingbro at være overgaaet til Jacob Pedersens søn Jeppe. (sBh-).
Jacob Pedersen kaldes ved sin død "den gamle gode dannemand". (KB-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen