Laurs Poulsen Krog

Ref: Kilder: sJJJ-FSv-
Erhverv: Gårdmand
Far: Poul Jensen (Krog) (1709 - 1778)
Mor: Mette Madsdatter (1715 - )
 
Født: 1744 Sulsted, Sulsted sogn, Ålborg amt
Boede: Vestbjerg, Sulsted sogn, Ålborg amt
Død: 18-01-1818 Vestbjerg, Sulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Sidsel Jacobsdatter (1754 - )

Vielse: omkring 1775 Sulsted, Sulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Jacob Laursen (1776 - (VIST SOM BARN))
Maren Laursdatter (1777 - (VIST SOM LILLE))
Maren Laursdatter (1779 - )
Jacob Laursen (Krogh) (1779 - 1850)
Poul Laursen (1783 - 1785)
Poul Laursen (1785 - 1820)
Maren Cathrine Laursdatter (1787 - )
Anders Laursen (1791 - )
Mette Marie Laursdatter (1793 - )
Mads Laursen (1796 - )


Notater
Faddere: Jens Olufsens hustru fra Tondal [vel Tandal], Dorthe Jensdt fra Sulsted, Christen Christensen og Hans Lauritsen fra Sulsted og Anders Jensen fra Hostrup (sJJJ-). Lars Poulsens første hustru kendes ikke, men det vides at han med hende havde datteren Anne, født ca. 1771. Han blev gift 2. gang ca. 1775 med Sidsel Jacobsdt, men vielsen ses ej i Sulsted/Ajstrup sogn (sJJJ-).

sJJJ-: Lars Poulsen (Krog) er født 1744 i Sulsted by og sogn, og han døde den 18. januar 1818 som almisselem i Vestbjerg, Sulsted sogn. Han blev døbt den 12. april 1744, og faddere var Jens Olufsens hustru fra Tondal [PLJ: Tandal], Dorthe Jensdatter fra Sulsted, Christen Christensen og Hans Lauritsen fra Sulsted samt Anders Jensen fra Hostrup.
Navnet paa Lars Poulsen (Krog)s første hustru kendes ikke, men det vides, at han med hende havde datteren Ane, der fødtes ca. 1771. Han blev derpaa gift anden gang ca. 1775 med Zidsel Jacobsdatter, men vielsen er forgæves søgt i Sulsted og Ajstrup sognes kirkebøger. Zidsel Jacobsdatter er født 1754 i Vestbjerg, og hun døde den 4. december 1828 som fattiglem samme sted. Hun blev døbt den 30. juni 1754, og faddere var Christen Andersens hustru fra Horsens, Morten Rasmussens hustru Johanne fra Vadum Mølle, Laurits Rasmussen fra Vestbjerg, Christen Nielsen fra Tondal og Jens Rasmussen fra Mejlsted.
Af folketællingerne 1787 og 1801 fremgaar det, at Lars Poulsen (Krog) var gaardmand i Vestbjerg, Sulsted sogn, og en gennemgang af Vang Gods's jordebog fra 1788 til 1793 fortæller, at han var fæster af en gaard under nævnte gods af hartkorn 3 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 2 alb. Det maa anses for sandsynligt, at fæstet paa gaarden omkring 1808-1809 var overgaaet til sønnen Jacob. (sJJJ-)

DDD-1787 aalborg, Kær, Sulsted, Westbierg Bye, , 3die [Familie], 21, FT-1787
Lars Poulsen, 36 , Gift, Mand, Bonde og gaardbeboer,
Zidsel Jakobsdatter, 32 , Gift, hans kone, ,
Anne Larsdatter, 16 , Ugift, hans datter af 1te egteskab, ,
Maren Larsdatter, 11 , Ugift, børn af sidste egteskab, ,
Jakob Larsen, 6 , Ugift, børn af sidste egteskab, ,
Poul Larsen, 2 , Ugift, børn af sidste egteskab, ,
Kiersten Christensdatter, 26 , Ugift, Tjenestepige, ,

DDD-1801 aalborg, Kær, Sulsted, Vestbjerg Bye, , ingen, Familie 8, FT-1801
Lars Poulsen, 60 , Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Zidsel Jakobsdatter, 47 , Gift, hans kone, ,
Maren Larsdatter, 23 , Ugift, deres barn, ,
Jakob Larsen, 20 , Ugift, deres barn, ,
Poul Larsen, 14 , Ugift, deres barn, ,
Maren Katrine Larsdatter, 12 , Ugift, deres barn, ,
Mette Larsdatter, 7 , Ugift, deres barn, ,
Mads Larsen, 4 , Ugift, deres barn, ,
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen