Simon Jørgensen

Ref: Kilder: KBfvwd-sJo-Rø4-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jørgen Jensen (1708 - 1777)
Mor: Lisbeth Sophie Jensdatter (1719 - 1778)
 
Født: 1753 Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 09-10-1840 Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 18-10-1840 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Johanne Laursdatter (1726 - 1799)

Vielse: 01-11-1779 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Johanne Bertelsdatter (1765 - 1830)

Vielse: 12-07-1799 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Bertel Simonsen (1800 - 1872)
Johannes Simonsen (1801 - 1877)
Jørgen Simonsen (1804 - 1805)


Notater
Døbt 1753 i Hellevad: d 17 Juni Jørgen Jensen og Lisbeth Jensdts barn af Krabdrup, Simon. Faddere: Susc. Kirsten Laursdt af S.Ravnstrup, Niels Nielsen i Krabdrup, Laurs Nielsen i Trøgdrup, Jens Kusk i Hellevad, Johanne Laursdt i Kærsgaard. Ses ej konf. i hel-hem-øru.

Simon Jørgensen var gårdbruger på "det vestre sted" i Krabdrup. Han afstod gården til sønnen Johannes Simonsen i 1833. (sJo-).

Ifølge sJo- kaldtes han også "Simon Johansen". Denne fejlagtige (tror jeg) oplysning stammer vel fra oplysningsarket i Slægtsgårdsarkivet om gården Krabdrup, som er udfyldt af en sønnesøns søn Jesper Johansen. Denne har måske ikke kendt hans rette tilnavn, patronymet Jørgensen, men noteret ham med slægtens senere efternavn Johansen.

Viet 1. gang 1779 i Dronninglund: d 14de Octob. ung karl Simon Jørgensen af Kraderup i Hellevad Sogn og Skoleholder-Enken Johanne Larsdaatter af Hiallerup. Forlovere: Jens Jørgensen fra Hollensted i Hellevad Sogn [skal være Hallund sogn] og Hans Christensen fra Gammel Kirk. Ægte-viede fredagen d 1ste Nov.

Til hans første bryllup i 1779 med Johanne Lauritsdatter skrev Thøger Jensen Møller en brudesang (Rø3-).

Viet 1799 i Hellevad: Onsdagen den 19.Juni 1799 fremstillede vi og undertegnede som forlovere for Enkemanden velagte Simon Jørgensen af Kragerup og den dydige Piige Johanne Bertelsdatter fra Røgelheede begge af Hellevad Sogn, hvilke haver besluttet om en Tiid af Tre uger at indgaae Ægteskab. som Forlover for Brudgomen L[ars] Holst [egen underskrift], som forlover for Bruden Christen Bertelsen [egen underskrift]. Ægteviede fredagen den 12 Juli ved A. Ginge. Text 2 Reg.? [2. Kongernes bog?] 10,15.

Begravet 1840 i Hellevad: død Octobr. 9de, begravet October 18de, Simon Jørgensen, Aftægts-Enkemand fra det vestre Sted i Krabdrup, 87 1/3 Aar.

Skifte efter Johanne Bertelsdatter (Kjølskegaard Skifteprotokol 1776-1835, fol. 184):
Aar 1830 den 20de Juni anmeldte Gaardfæster Simon Jørgensen i Krabdrup at hans kone Johanne Berthelsdatter ved Døden var afgaaet og havde efterladt sig 2 Sønner Berthel og Johannes, som begge ere myndige og eneste Arvinger og erklærede her til Protocollen at de selv agtede at dele deres afdøde Moders Efterladenskaber imellem hinanden indbyrdes og forresten i alle maader holdt Skifteforvalteren Anger- og Kravsløs for hvad der i Fremtiden kunde blive dette Boe vedkommende. Datum ut Supra Hastrup.

FT-1787 Hellevad: Krabdrup, 2.familie:
Simon Jørgensen hosbonde 34, gift 1.gang, bonde og gaardbeboer.
Johane Larsdatter madmoder 68, gift 2.gang
Mathias Jensen tjenestefolk 30 ugift
Jens Jensen do, 12 ugift
Mette Pedersdt do, 15 ugift.

FT-1801 Hellevad: Krabdrup, 2.famlie:
Simon Jørgensen 48 gift 2.gang, mand, gårdfæster og bonde
Johanna Berthelsdt 36 gift 1.gang, kone,
Berthel Simonsen 1, deres ægte søn
Jørgen Christensen 19, mandens broder søn, tiener
Christen Pedersen 27 gift 1.gang, tjenestefolk, landsoldat
Johanne Christensdt 27 ugift, tjenestefolk.

FT-1834 Hellevad: Krabdrup, en gaard:
Johannes Simonsen 33 gift, gaardmand
Inger Marie Jørgensdatter 23 gift, hans kone
Johanne Katrine Johannesdatter 2, deres barn
Simon Jørgensen 81 ugift, enkemand, aftægtsmand, mandens fader
Peder Kristian Nielsen 22 ugift, tjenestefolk
Karen Jespersdatter 42 ugift, tjenestefolk
Niels Jensen 14 ugift, tjenestefolk.

FT-1840 Hellevad: Krabdrup en gaard (nr. 65):
Simon Jørgensen 86 enkemand, aftægtsmand.
Johannes Simonsen 38 gift, hans søn, gaardmand.
Inger Marie Jørgensdt 32 gift, hans kone.
Johanne Johannesdt 8 deres børn.
Thouline Johannesdt 4 deres børn.
Elisabet Marie Johannesdt 1 deres børn.
Anders Nielsen 20 ugift, Niels Jensen 19 ugift, Karen Jespersdt 47 ugift, deres tjenestefolk.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen