Desiderius Madsen

Ref: Kilder: KBvw-CK5-
Far: Mads Christensen (1689 - 1755)
Mor: Anne Desideriusdatter (1700 - 1741)
 
Født: 1733
Død: 1804 Hebbelstrup (Ø.), Hallund sogn, Hjørring amt
Begravet: 04-01-1804 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
-: (ANTAGELIG FøDT) Bredholt, Ajstrup sogn, Ålborg amt


I familie med Karen Svendsdatter (1725 - 1775)

Vielse: 1761 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
Børn:Morten Desideriussen Dessen (1762 - )
Anne Maria Desideriusdatter Dessen (1763 - 1776)
Mads Desideriussen Dessen (1764 - 1811)
Svend Desideriussen Dessen (1766 - 1767)


I familie med Inger Sigsgaard (Madsdatter) Møller (1755 - 1799)

Vielse: 19-06-1778 Sæby, Hjørring amt
Børn:Anne Johanne Desideriusdatter (1788 - )
Christen Desideriussen (1789 - 1789)
Bodil Kirstine Desideriusdatter (1791 - )
Christen Desideriussen (1793 - )
Thomas Christian Desideriussen (1795 - )


Notater
KB- døbte i Ajstrup sogn mangler 1729-33.

Trolovet i Hallund 5.Juni 1760 Desiderius Madsen af Ajstrup sogn og sal.Morten Sørensens enke i Ø.Hebbelstrup Karen Svendsdt. Forlovere Lars Jensen af Hvilshøj og Peder Christensen af V.Hebbelstrup (KB-).

Viet (2. gang) 1778 i Sæby: d 19 Junii 1778 blev efter foreviste kongelige Tilladelses Brev copulerede i privat huus Enke-Mand Sr. Desiderius Madsen og Jomf. Inger Sisgaard Møller i Sæbye Mølle, og forlovere var Sr. Andreas Winding ..? og Sr. Hans Holm, Procurator. Vi underskrevne forlovere lover ovennævnte Personer Sr. Desiderius Madsen og Jomf. INger Sisgaard Møller, som nu agter at indlade sig i Ægteskab med hverandre, at ..? .. ? at disse fornævntePersoner ikke har givet Ægteskabsløfte fra sig til andre, ikke heller ere de hinanden beslægtede, [etc.]. Sæbye d 17 Junii 1778. [Underskrifter]. (AO328-)

I Hollensted boede, antagelig i Nørgaard, en familie der regnedes uden for bondestand. Manden var Desiderius Madsen af Larsgaard i Ajstrup sogn, født o. 1734, begravet 4. januar 1804, 70 år. Han blev 1761 i Hallund viet til Karen Svendsdatter af Vestergaard i Hvilshøj, enke efter Morten Sørensen Hvorup i Ø. Hebelstrup, med hvem han vist fik formue, og efter hendes død 1775 blev Desiderius 1778 i Sæby viet til Inger Sigsgaard Møller, født 1755, død 1799, datter af Mads Møller i Sæby Mølle og Anne Thomasdatter, der døde i ø. Hebelstrup 1795, 71 år.
I første ægteskab var der 4 børn og i andet 10, nemlig 7 sønner og 7 døtre, der for nogles vedkommende antog navnet Dessen (forkortelse for Desideriussen). Desiderius Madsen var en velhavende mand, der drev stort pengeudlån, således skyldte Søren Thorup til Kornumgaard og Nibstrup ham 1793 over 1200 Rdl., C.F. Hagstrøm til Klausholm lånte 1777 1200 Rdl. af ham, byfoged Ferslev i Skagen skyldte ham 1784 00 Rdl., og ahns omgangsfæller var mest fokl uden for bondestand.
Efter Johanne Kjærulfs død 1759 ægtede Morten Hvorup 1760 Karen Svendsdatter af Vestergaard i Hvilshøj, født 1725, død 1775, og da Hvorup døde samme år, blev hun 1761 gift 2. gang med Desiderius Madsen, med hvem hun fik 4 børn.
Da Hvorups enke 1761 flyttede til Hollensted, blev Ø. Hebelstrup enten bortforpagtet eller snarere af hende bortforpagtet til en Lars Christensen, som 1761 blev gift i Hallund med Anne Marie Vilhelmsdatter med hvem han fik børnene Samuel Larsen, født 1762, og Vilhelm Larsen, født 1768.
Videre om dette ægtepar [Lars Christensen og Anne Marie Vilhelmsdatter] har jeg ikke fundet, men Desiderius Madsen flyttede senere fra Hollensted til Ø.Hebelstrup, og her døde han 1804 efter at hans hustru Inger Møller var død 1799. Det var utvivlsomt hans søster Anne Kirstine Madsdatter, som i Ø. Hebelstrup 1779 blev gift med ungkarl Niels Nielsen fra Rottrup i Ulsted sogn, og som efter hans død ægtede hans søstersøn Niels Pedersen "Ellern" (fra "Ellerne" i V. Hassing sogn), og deres datter Anne Kirstine var i ægteskab med Johan Adolph Hancke moder til forfatteren Niels Hancke, født på Rottrup 1837. (CK5- side 70f).

Efter Desiderius Madsens død 1804 skødede Claus Lykke 1807 Øster Hebelstrup af Hk. 9-4-2-1 for 3.700 Rdl. til Rasmus Høeberg, der blev gift 1803 med Desiderius Madsens Datter Anne Kathrine Dessen. Høeberg var da Fuldmægtig ved Godserne Knudseje og Dybvad, og Ø.Hebelstrup havde 1805 været averteret til Salg i "Jyske Efterretninger. 1806 købte Høeberg imidertid af Prokurator Jens Østrup i Hjørring for 12.200 Rdl. den betydelige Bedrift Hjørring Mølle ("Christiansminde" (Vind- og Hestemølle, Bageri, Bryggeri, Brændevinsbrænderi), Toelhøjsagre og 4 Fjerdinger Jord i Bymarken, og han flyttede saa til Hjørring, hvor han blev Tiendekommisær. Ø.Hebelstrup udbødes da til Salg i flg. Bekendtgørelse i "J. Efterretninger":
Formedelst Forandring af Boepæl agter jeg ved offentlig Auction førstk. 26de Aug. at bortsælge min her i Vendsyssels ejende Bondegaard Øster Hebbelstrup i Hallund Sogn. Den staar for Ager og Engs Harkorn 9 Tdr., og hvis Areal af Ager og Eng, Grønningsdrift og Hede bestaar af 385 Tdr. Ld. Den kan føde om Vingeren 10 a 12 Stkr. Bæster, 50 Stkr. Fæehøvder og 40 Stk. Faar. Høeavlen er fra 80 til 100 gode Læs; godt Ildingsbrand af Skodtørv, og Sandtørv har den i Overflødighed. Gaarden er som almindelig bekiendt en fortrinlig Avls- og Handelsgaard, da den ligger særdeles beqvemt. Min salig Svigerfader, Dessedeius Madsen, beboede samme i 43 Aar, og i den Tid førte en betydelig Heste- og Studehandel. Vaaningshuset, hvis halve Deel jeg sidste Sommer af nye har opbygget, bestaar af Eeg og Muur med kløvede Steenfod, og er passende for en honet Familie. Hjørring Mølle d. 28. Juli 1806. R.N.Høeberg." (CK5- s.71-72).

Ajstrup sogn: KB-fødte mangler 1730-33 og 1735-37. Desiderius Madsen var født "ca. 1734" og "af Larsgaard i Ajstrup sogn" (CK5-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen