Clemen Hansen Slage

Ref: Kilder: NøP2-CK2-tb04
 
Boede: 1465 Røgelhede, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med ?

Børn:NN Clemensdatter


Notater
bnp.adr.dk/moraner/morane7.html (juli 2008): Har som far til Clemen Slage en Hans Kjeldsen, død før 1465 i Røgelhede.

tb04-: 7/6 1660 ** Niels Pedersen i Svennum med 6 ugers opsættelse stævner Simon Andersen i vester Brønderslev med menige vester Brønderslev og øster Brønderslev bymænd samt Maren Hansdatter og Hans Andersen i Burholt for forbud iflg Johanne Kåses forbudsseddel, som fremlægges, hvori hun forbyder dem at komme i hendes mark eng og hede med tørvegrøft lyngslæt rishugst usædvanlige veje og stier etc, og hvis nogen fordrister sig derimod og får skade, må de have den for hjemgæld. desuden forbydes fiskeri, hvortil Laurs Nielsen i vester Brønderslev og Niels Baggesen i øster Brønderslev svarede, at der ikke burde udstedes forbud, før det bevises, at der er gjort ret skel til hendes endel med stabelsten eller sandemands tov, og desuden burde lodsejerne stævnes, hvorefter det blev opsat 8 dage, og navng sognemænd i de 2 byer stævnes. fortegn. vidisse af Viborg landsting 15/8 1638 fremlægges, at landsdommerne lod læse et pergamentsbrev dateret 1480 bekræftet af Klemend Slage foged på Jerslev ting med flere, at hr Anders Nielsen ridder af Asdal æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8 uvillige navng dannemænd, som vidnede, at Anders Nielsen indvordede med lovhævd Grindsted og Vrangdrup, som beskrives, som sit rette gods og endel, og desuden Hedegård Abildgård, hvilken lovhævd havde været lovbudt 3 ting. vidisse på pergament af Viborg landsting 1541 blev i rette lagt, at landsdommerne lod læse et åbent pergamentsbrev dateret 1494, bekræftet af Klemend Slage foged til Jerslev ting med flere navng mænd, at Mourids Nielsen på Ågård æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8 lovfaste navng dannemænd, at han havde indvordet med lovhævd gårde og gods i vester Brønderslev samt Nibstrup med mere samt i øster Brønderslev. dom 22/10 1640 fremlægges, angående klage over vester Brønderslev mænd for tørvegrøft i Vrangdrup endels hede iflg synsvidne 3/7 1640 samt en seddel 27/8 1640 hvori Mogens Kåses tillader Simon Andersen i vester Brønderslev at grave 2 læs tørv. Laurs Nielsen i vester Brønderslev hans svar fremlægges. dom: der udstedes forbud på Johanne Kåses endel

Clemen Slage antagelig identisk med Clemen Hansen (begge nævnt 1465). (CK2-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen