Maren Nielsdatter

Ref: Kilder: FTf-KBw-
 
Født: omkring 1748


I familie med Thomas Laursen (1738 - 1767)

Vielse: 09-10-1766 Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Børn:Dorthe Thomasdatter (1768 - )


Notater
?=Døbt 1749 i Ø.Brønderslev: d. 26de Maji, Anden Pindsedag, døbt Niels Ottesens af Hvilshøy og Mette Jensdatters Barn, Maren. Faddere: Bodel Svendsen, Søren Andersen, Ole Jensen, Maren Thomasdt, Johanne Pedersdt af Burholt. (AO65-)

?=FORÆLDRE: Trolovet 1747 i Ø.Brønderslev: d 24de Januarii, Niels Ottesen af Hvilshøy og Mette Jensdatter af Øster-Brøndersløv bye, forlovere Niels Nielsen af LInderup, og Jens Bertelsen af byen. (AO303-)

TREDJE VIELSE: Trolovet 1781 i Ø.Brønderslev: Tiirsdagen d 30te October Trolovet ungkarl Jens Andersen og Enke kone Maren Nielsdatter her i Byen. Forlovere Ole Søndergaard og Søren Damsgaard. (AO256-)
Viet 3. gang 1781 i Ø.Brønderslev: Dom. 2Advent. d 9de Decembr unge karl Jens Andersen og Enke Maren Nielsdatter her i Byen. (AO364-)

TREDJE MAND: Begravet 1787 i Ø.Brønderslev: Tirsdagen d 10de Julii Jens Andersen her af Byen, gl. 37 Aar. (AO445-)

sp1b-: 83, 6. aug. 1787, gårdfæster Jens Andersen i Øster Brønderslev, gift med Maren Nielsdatter.
Helsøster Anne Andersdatter gift med Laurs Jensen i Vodskov,
Helsøster Kirsten Andersdatter gift med Jens Jørgensen i Klemgård i Hollensted,
halvbror Jens Andersen, 27 år, hos sin stedmor Anders Jensens enke i Vodskov,
halvsøster Karen Andersdatter, hos sin mor i Vodskov.
Lavværge for enken: hendes bror Jens Nielsen i Hvilshøj.

FJERDE VIELSE: Trolovet 1791 i Ø.Brønderslev: Torsdagen d. 11te aug. unge karl THomas Nielsen og Enke kone Maren Nielsdatter begge af byen. Forlovere Jens Nielsen af Hjermitslev og Øster Jens Nielsen af Hvilshøj. (AO267-)
Viet 4. gang 1791 i Ø.Brønderslev: Fredagen d. 11te Nov. unge karl Thomas Nielsen af Vester Brønd. og Enke kone Maren Nielsdatter her af byen. (AO371-)

DDD-1787 hjoerring, Børglum, Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Bye, -, 13, FT-1787, B3173
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Andersen 37 Gift 1.gang Hosbonde 1/2 Gaards Beboer
Maren Nielsdatter 38 Gift 3. gang Madmoder -
Thomas Christensen 16 Ugift 1. Søn af 2. Ægteskab -
Anders Christensen 13 Ugift 2. Søn i 2. Ægteskab -
Dorthe Thomsdatter 19 Ugift 1 Datter i 1. Ægteskab -
Magrethe Christensdatter 10 Ugift 1. Datter i 2. Ægteskab -
Johane Christensdatter 8 Ugift 2. Datter i 2. Ægteskab -
Niels Wilhelmsen 24 Ugift Tienestekarl -

DDD-1801 hjoerring, Børglum, Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Bye, -, 18, FT-1801, B3174
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Thomas Nielsen 50 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Maren Nielsdatter 53 Gift Hans Kone - Nr. ægteskab: 3. Kommentarer: Antal ægteskaber er usikkert, Kan måske også læses som 4. [PLJ: hvilket det må være]
Anders Christensen 26 Ugift Konens Barn Land Soldat
Magrethe Christensdatter 23 Ugift Konens Barn -
Christen Jensen 16 - deres Tjenestefolk -
Laurs Lausen 15 - deres Tjenestefolk -
Anne Marie Lausdatter 13 - deres Tjenestefolk -

FADDERE VED MAREN NIELSDATTERS BØRN:

OLE JENSEN
Viede i Hellevad: 1819: "Ole Jensen, 25½ Aar gammel, Ungkarl og Gaardfæster i Hvilshøj By, Østerbronderslev Sogn, og Maren Pedersdt, 29 Aar gl., Pige fra Trøderup Søndergaard. NB: Jeg underskrevne befinder, ved nøjere Eftertanke, at det Ægteskab som jeg har lovet Maren Pedersdatter af Trøderup i Hellevad Sogn [datter af Peder Laursen og Gyllen Michelsdt], hverken kan blive til Gavn for hende eller for mig, og erklærer derfor vort Ægteskabs løfte ugyldigt, fra min Side, naar hun giør det Samme fra sin Side.
[Underskrifter:]
Hvilshøj den 26de Januar 1819. Ole Jensen med ført Pen, Overværende: Jens Hansen, Jens Andersen, begge med ført Pen, J. Jermiind, Sognepræst.
Trøderup den 31te Janu. 1819. Fuldelig samtykket Maren Pedersdatter med ført Pen. Overværende: Laurs Pedersen, Jens Peter Palmer, Diakonus."
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen