Niels Svendsen

Ref: Kilder: M15-tb04-
Far: Svend Nielsen (1604 - 1669)
Mor: Margrethe Andersdatter Holst ((16--) - )
 
Født: (16--)
Boede: (1678/1680) Hjelmsted, Serritslev sogn, Hjørring amt


Notater
Niels Svendsen nævnes i skiftet efter moderens nevø Peder Hansen Holst i Lille Kraghede:
M15-: Uddrag af skiftet 1744 efter Peder Hansen Holst (skifte nr. 130 i Aalborghus m.fl. amter 1714-1792, Rigsarkivet film nr. M9314B), transkriberet af Uffe Hellsten:
"(...) Farbroder til bemeldte afdøde Peder Hansøn hans efterladte Børn og Arfvinger som de icke nu kunde giøre Forklaring om hvor mange eller hvor de vare. Næst havde forbemeldte afgangne Peder Hansøn een Faster nafnlig Margrethe Andersdatter forhen boende i Westergaard i Wilshøy og havde til ægte første Mand Svend Nielsen begge ved Døden afgangne og ved samme i sit Ægteskab haft efter hannen Børn Niels Svendsen forhen boenden i Hielmsted, og ved Døden afgangen og efterladte sig mange Børn og Børnebørn som ei vides hvor mange eller hvor de er at findes. Bemeldte Margrethe Andersdatter efter forbemeldte hendes første Ægtemand Svend Nielsens dødelig afgang kom i Ægsteskab med anden Mand Bodel Jensen der og nu ved Døden er afgangen og ved hannem udi Ægteskab aufled en Søn Svend Bodelsen boende i forbemelte Westergaard i Wilshøy. Een Daatter Benedikt Bodelsdatter i Christiania i Norge, een dito Daater Giertrud Bodelsdatter havde til ægte Thomas Jensen udi Poulstrup i Wreile Sogn men er død og skal have efterladt sig Børn tvende sønner og fem Døttre. Een søn Christen Bodelsen nu boende i Gjurup i Skt. Hans Sogn, hvilke alle næstmeldte Margrethe Andersdatter som var faster til forhenmeldte afdøde Peder Hansøn hende med anden Mand auflede Børn vare da Peder Hansøns rette og sande Arvinger efter bemeldte den afdøde Moder og vides icke fleere Arvinger at være til, i live, efter Peder Hansøn end forhen forklaret er så disse næstmeldte Arvinger ere næste Led (?) paa Fædrede Siide efter denne afdøde" (M15-).

tb04-: 11/7 1678 ** Rasmus Jensen af Hammelmose på husbonds vegne stævner Niels Svendsen i Hjelmsted for dom angående lejermål med hans tjenestepige, mens hans sl hustru endnu levede. dom: han har forbrudt sin boeslod

tb04-: 8/5 1679 ** Jacob Sørensen gav last og kære over Niels Svendsen i Hjelmsted for nogle skabede øg, han holdt både på sin egen og de omliggende marker

tb04-: 7/8 1679 ** Rasmus Jensen ridefoged til Hjermeslevgård stævner Niels Svendsen i Hjelmsted for dom angående småbederi. dom: han bør betale inden 15 dage

tb04-: 15/1 1680 ** hr Laurs Jensen Bjørn stævner Niels Svendsen i Hjelmsted for dom angående rest skatter og afgifter landgilde og arbejdspenge. sagen opsat 6 uger

tb04-: 22/1 1680 ** Peder Andersen på lille Kraghede på Niels Svendsen i Hjelmsted hans vegne stævner hr Laurs Jensen Bjørn for udmeldelse af synsmænd til at se hvilken medfart, der uden lov og dom er tilføjet ham på hans korn og avl til største skade for ham

Finder ham ikke begravet i Serridslev sogn 1701-1744.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen