Else Andersdatter

Ref: Kilder: KBfvd-sJJL-sp68-
Far: Anders Thomsen (1726 - 1777)
Mor: Maren Laursdatter (1721 - 1786)
 
Født: 1760 Vollerup, Em sogn, Hjørring amt
Boede: Tømmerby, Tolstrup sogn, Hjørring amt
Død: 20-04-1842 Tømmerby, Tolstrup sogn, Hjørring amt
Begravet: 24-04-1842 Tolstrup, Tolstrup sogn, Hjørring amt


I familie med Peder Hansen (1775 - 1850)

Vielse: 07-02-1796 Em, Em sogn, Hjørring amt
Børn:Anders Pedersen (1796 - )
Hans Pedersen (1801 - 1877)


Notater
Faddere ved Else Andersdatters dåb 30.03.1760 i Em var Jens Jespersen, Lars Baltzarsen, Christen Jespersen, Anne Jespersdt, Jens Nielsens hustru og Jens Abrahamsens datter Kirsten, alle fra Vollerup. (sJJL-).

Nævnt i skifte (sp15-) 1777 efter faderen.

Død 1842 20. april: Almisselem Peder Hansens syge kone i Tømmerby, 82 Aar. Begravet i Tolstrup 24. april

sp68-: Else Andersdtr fattig i Tommerbye 20 Apr 1842 pg 344 (not in index)
HUSB: Peder Hansen Syl hmd
[Hjermeslevgaard & Hammelmose gods; skpr; Book 1 1826-1851; film 41673]

1787 to mulige:

DDD-1787 hjoerring, Børglum, Em, Emb Sogn, , Wollerup, ,:
Anders Knudsen, 42, Gift, Hosbonde, Bonde og halvgaards Mand,
Ingeborg Olufsdatter, 52, Gift, hans Kone, ,
Anders Sørensen, 12, Ugift, hans Stifsøn, ,
Oluf Ericksen, 86, Enkemand, hans Kones Fader, affældig og skrøbelig, faar Ophold paa Stædet,
Laurs Jensen, 23, Ugift, Tienestefolk, National Soldat,
---> Else Andersdatter, 27, Ugift, Tienestefolk, ,

DDD-1787 hjoerring, Børglum, Vrensted, Wrensted Sogn, , Ossendrup Bye, ,
Jens Nielsen, 46, Gift, Huusbond, Bonde og Gaardbeboer,
Anne Sørensdatter, 36, Gift, Kone, ,
Maren Jensdatter, 9, Ugift, Deres ægte Børn, ,
Anne Jensdatter, 1, Ugift, Deres ægte Børn, ,
Maren Nielsdatter, 84, Enke, Mandens Moder, underholdes af Sønnen,
Giertrud Marie Jensdatter, 16, Ugift, Mandens Syster Datter, ,
Lars Andersen, 44, Ugift, Deres Tieneste Folk, ,
Mads Mathisen, 25, Ugift, Deres Tieneste Folk, ,
---> Else Andersdatter, 26, Ugift, Deres Tieneste Folk, ,
Maren Jacobsdatter, 16, Ugift, Deres Tieneste Folk, ,
Niels Christensen, 14, Ugift, Deres Tieneste Folk, ,

Ses ikke i DDD-1801 Børglum herred.

Fadderne ved hendes dåb:
DDD-1787 hjoerring, Børglum, Em, Emb Sogn, , Wollerup, , [alle i Vollerup opført som een husstand!]
Jens Nielsen, 33, Gift, Mand, Bonde og Huusmand,
Kirsten Laursdatter, 58, Gift, hans Kone, ,
Maren Nielsdatter, 9, Ugift, hos dem opholdende Mandens Syster, ,
Jens Nielsen den gamle, 62, Gift, Mand, Huusmand begge affældige, fattige og trængende,
---> Anne Jespersdatter, 65, Gift, hans Kone, ,
Giertrud Jensdatter, 23, Gift, deres Daatter hos dem opholdende, Manden tiener,
Anne Christensdatter, 1, Ugift, hendes Datter, ,

DDD-1787 hjoerring, Børglum, Em, Emb Sogn, , Wollerup, , [alle i Vollerup opført som een husstand!]
---> Jens Jespersen, 76, Gift 2.gang, Hosbonde, Bonde og halvgaards Mand,
Inger Hansdatter, 52, Gift, hans Kone, ,
Christen Jensen, 22, Ugift, deres Søn af første Ægteskab, ,
Peder Christensen, 30, Ugift, Tienestefolk, ,
Mette Bærthelsdatter, 18, Ugift, Tienestefolk, ,

(sp9-, Sejlstrup skifteprotokol) 9. april 1777 fæstehusmand Anders Thomsen i Vollerup by, gift med Maren Laursdatter. Vidner Jens Jespersen og Anders Christensen, begge fra Vollerup. Børn: Laurs Andersen, 20 år, af forrige ægteskab, fra dette ægteskab ---> Else Andersdatter, 17 år, hvis morbroder Jens Nielsen og Olle Andersen i Emb var formyndere, siden ingen var på faderens side. Enkens laugværge Peder Christensen Smed. Afdødes stedsønner fra forrige ægteskab var Christen og Thomas Laursen, som begge tjente i Smidstrup.

(ibid.) 10. november 1795 Inger Hansdatter i Vollerup by, Emb sogn, enke efter Jens Jespersen. Eneste søn Thomas Jensen, 31 år. Vidner sognefoged Mourits Albrechtsen i Emb og gårdmand Jens Hansen af Vollerup.

sp18-: Nibstrup Gods skifteprotokol:
28. marts 1759 Kirsten Albretsdatter, Christen Christensens hustru i Vrensted. Børn: Peder Nielsen, 17 år, Johanne Nielsdatter, 14 år, Albret Nielsen, 12 år, Christen Nielsen, 9 år, Niels Nielsen, 9 år, Niels Christensen, 5 år, Maren Christensdatter, 2 år. Jens Jespersen af Vollerup i Emb sogn var født værge for det 1.kuld børn, tilsynsværge for sidste kuld var Thomas Simonsen af Vrensted.




<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen