Laurs Hansen Mørk

Ref: Kilder: CK10-
Erhverv: Selvejergårdmand
Far: Hans Laursen Mørk (1510 - 1593)
Mor: Bodil Laursdatter (- 1564)
 
Født: (15--)
Boede: 1575 Saltum (Sdr.), Saltum sogn, Hjørring amt
Boede: 1584 Musted, Jerslev sogn, Hjørring amt
Død: før 1602
-: (BOEDE 1594) Hellumlund, Hellum sogn, Hjørring amt


I familie med Inger Andersdatter ((15--) - 1595)

Børn:Margrethe Laursdatter Mørk ((15--) - )
Christen Laursen Mørk ((15--) - )
Hans Laursen Mørk ((15--) - )
Anders Laursen Mørk ((15--) - 1640)
Karen Laursdatter Mørk ((15--) - )
Bodil Laursdatter Mørk ((15--) - 1632)


Notater
Lars Hansen Mørk, er antagelig den Lars Mørk, der 1575 boede i en Kronens Gaard i Sdr. Saltum og da for 1 Pund (2 Tdr.) Byg fæstede en Eng i Vildmosen mellem Hammelmose søndre Hestehave og Stavad Enge af Peder Munk til Hammelmose. Om Engen opstod der senere Strid mellem lensmanden paa Børglum Kloster, Godslev Budde, der gjorde Krav paa den som Krongods, og Admiral Peder Munk, som 1574 havde købt Vildmosen af Kongen, og Lensmanden paa Aalborghus, Mandrup Parsberg, fik 12. Feb. 1602 Ordre af Kongen til at afkræve Vogn Hansen Mørk i Saltum de Kongebreve, Stokkenævn, Domme og andre Breve, som han maatte have i sit Værge, og hvoraf der kunde faas nogen Viden om et Stykke Eng og Ejendom kaldet Vildmosen. Mandrup Parsberg skulde levere Aktstykkerne til Godslev Budde. Der gik saa Dom i Sagen ved Kongens Retterting, og Engen blev tildømt Kronen. Blandt de Tingsvidner, der fremlagdes i Retten i denne Sag, og i hvilke Vidnerne udtalte, at de 1601 mindedes i 16 til 40 Aar, var ogsaa en Udtalelse af Lars Mørks Datter Margrete i Sdr. Saltum, som vidnede, at hendes Fader Lars Mørk havde sagt hende, at Engen var hans rette Gaardseng og tilhørte Børglum Kloster.
1594 havde Lars Mørk udstedt Brev til Admiral Peder Munk til Hammelmose, i hvilket han bekendte at have forbrudt sit Fæste til ovennævnte Eng ved at bortleje den, som siden Midten af 15OOerne havde ligget til Gaarden i Sdr. Saltum. Da Lars Mørk, saafremt han er identisk med den ovenfor omhandlede Lars Hansen Mørk, allerede 1584 var flyttet til den store Gaard Musted i Jerslev Sogn, var det naturligt nok, at han selv var ophørt med at bruge Engen. Han deltog 1584 i Arvehyldingen. 1594 boede han i den ligeledes store Gaard Hellumlund i Hellum Sogn og deltog i Striden om Arven efter Faderen Hans Mørk i Saltumgaard. Han var vist død inden 1601 og var gift med Inger Andersdatter, der døde i Musted.
Lars Mørk synes at have haft 6 Børn. (CK10-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen