Laurs Ovesen

Ref: Kilder: sHo-KS3-CK12-DAÅ1903-
 
Født: omkring 1480
Boede: omkring 1520 Engesgårde, Hune sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Laursdatter ((14--) - )

Børn:Jens Madsen Laursen Kusk (1520 - )


Notater
sHo-: Lars Ovesen, der beboede Engesgaard i Hune sogn, er født ca. 1480. Han var gift med Anne Lauridsdatter, der ifølge genealogen Peder Larsen Dyrskjøt var en søsterdatter til ridderen Jens Madsen (Munk) til Visborggaard. Dyrskjøt har utvivlsomt hjemmel for denne oplysning i sin grandonkel Bertel Laursen Kjærulf's slægtsoptegnelser, og oplysningen må således formodes at stamme fra denne, der var oldebarn af Lars Ovesen og Anne Lauridsdatter. At der består et slægtsforhold, er der da heller ingen tvivl om. Således ses Lars Ovesen og Anne Lauridsdatter netop at have opkaldt deres søn med navnet Jens Madsen. Dyrskjøts påståede afstamningsforhold kan imidlertid ikke passe, idet Jens Madsen (Munk) til Visborggaard nævnes i 1445 som ridder, hvorfor han må være født ca. 1410-1420, og hans søster kan således vanskeligt have været mor til Anne Lauritsdatter, der må være født ca. 1490. Der må således være en anden forklaring på Anne Lauridsdatters slægtsskab med ridderen Jens Madsen (Munk). Nærmere studier af Danmarks Adels Årbog 1905 med Thisets stamtavle over Vinranke-Munk'erne fører da også til den konklusion, at slægtsskabet med Jens Madsen (Munk) går gennem Lars Ovesen og altså ikke dennes hustru Anne Lauridsdatter.
Ridderen Jens Madsen (Munk) havde nemlig en datter Julien, som var gift med Lars Ovesen (Lunow), der nævnes 1477-1495, medens hun nævnes 1503, antagelig som enke. Dette ægtepar kan rent kronologisk udmærket være bedsteforældre til vor Lars Ovesen i Engesgaard, utvivlsomt på mødrene side, og holder denne teori stik, bliver ridderen Jens Madsen (Munk) en direkte forfader, hvilket også synes mest rimeligt. Forholdet lader sig dog ikke direkte bevise. (sHo-).

Afstamning kunne i givet fald se således ud:
Jens Madsen Munk født o. 1415.
Datter: Julien Jensdatter Munk (nævnes 1503 vist som enke) g.m. Lars Ovesen Lunow (nævnes 1477-95)
Datter(?) NN Larsdatter g.m. NN
Søn: Lars Ovesen Engesgård født ca. 1480 g.m. Anne Laursdatter ("søsterdatter til Jens Madsen Munk")
Søn: Jens Madsen Kusk Laursen g.m. Birgitte Jensdt Mørk i Hvolgård
Søn: Lars Ovesen Jensen g.m. Anne Bertelsdt Kjærulf af Aslund
Søn: Jens Madsen Laursen Ll.Kraghede g.m. NN

Den hos sHo- omtalte Lars Ovesen (Lunow): Dansk Adels Aarbog 1903 side 253ff, stamtavle over slægten Lunov:
Erik Lunov, beseglede 1432 et Skjøde til Hr. Esge Brok (21), var 1437 dennes Foged paa Essendrup, 1446 og 1450 Foged paa Kalø, fik 1455 tildømt SKivegaard (Ø.Lisbjerg H.), kjøbte 1458 en Gaard af Per Hind i Borup, levede 13 Nov. 1459 (22), ? g. m. N. N. Dyre. Børn:
a) Otte Lunov (...)
b) Las Lunov, var 1477 og 1481 Høvedsmand paa Aalborghus (23), skjødede 1488 en Gaard i Bendstrup m.m. til Mariager Kloster (24), tilbyttede sig i 1492 en Gaard i Bendstrup (Sønderhald H.) af Øm Kloster for sin Gaard i Hjelmager (25), var s. A. Forstander i Ring Kloster (26), fik 495 af Øm Kloster Skjøde paa en Gaard i Bendstrup (27); g. m. Julien Jensdatter (Munk) til Kollerup (Galten H.) og Rugaard (Sønderhald H.), der vel 1499, men ialfald 2. Aug. 1501 var Enke, da hun mødte paa Skiftet efter sine Forældre, gav 1503 en Gaard til Mariager Kloster for sit Leiersted (28).
c) Jesper Lunov (...)
d) Iver Lunov (...)
e) En Datter (...)
f) ? Jens Lunov (...)

Dansk Adels Aarbog 1905 side 302: stamtavle Munk (med Vinranken):
Hr. Jens Madsen til Visborg, Kollerup, Rugaard (Sønder H) og Havnø (Hindsted H.) (...). Børn:
1) Munk Jensen, skal egentlig have heddetNiels Jensen, men siges i Slægtebøgerne at ahve kaldt sig Munk efter son Moders Morbroder Hr. Niels Munk til Brugaard, til Visborg, (...)
2) Elne til Rugaard og Havnø, (...)
3) Benedicte til Kollerup, (...)
4) Marine, levede 1501; g. m. Jens Pedersen (Vognsen) til Boller. [Rettelse DAÅ 1911: 2. g.m. Jesper Lunov]
5) Margrethe, (...)
6) Julien til Kollerup og Rugaard, levede 1503; g.m. Las Lunov 1477-95.

Engesgaarde, der nu bestaar af 2 Gaarde og 1 Bol, var forhen 1 Gaard, der nævnes i Tingbogen 1634 3/3, da der afhjemledes et Syn over Gaardens Bygninger. Af dens 5 Huse vare de 3 Jordhuse, medens Rollingen og et Hus til havde Lervægge. Alle Husene vare tækkede med Fladtørv. 1662 var her 1 Halvgaard og 4 Gadehuse; Halvgaardens Udsæd var 1 Td. Rug, 1 1/2 Td. Byg og 2 Tdr. Havre, dens Høavl 30 Læs. 1690 stod Engesgaard for Lhk. 2 Tdr. og fik Ghk. ca. 1 7/8 Td. Den brugtes 1714 af 2 Fæstere og tilhørte Fæsteren af Toftegaard i Jetsmark, antagelig Jens Thomsen, hvis Datter Maren Jensdatter i Toftegaard ejede den 1771. Senere blev Gaarden delt i 2, hvilke ikke havde Markfællesskab med de øvrige Beboere i Hunetorp, hvortil Gaarden henregnedes. (CK12-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen