Maren Nielsdatter

Ref: Kilder: KBfvwd-sp9-sp2a-sp2c-
Far: Niels Markussen (1659 - 1735)
Mor: Johanne Andersdatter (1657 - 1738)
 
Født: 1693 Kraghedegård, Ørum sogn, Hjørring amt
Død: 1754 Hovgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 21-07-1754 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Niels Jensen (1672 - 1735)

Vielse: 08-08-1717 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Børn:Margrethe Nielsdatter (1718 - )
Jens Nielsen (1719 - 1755)
Johanne Nielsdatter (1721 - )
Niels Nielsen (1723 - )
Margrethe Nielsdatter (1725 - 1800)
Else Margrethe Nielsdatter (1729 - )
Johanne Marie Nielsdatter (1734 - 1735)


I familie med Peder Mortensen Kolding (1708 - )

Vielse: 08-12-1737 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


Notater
Døbt i Ørum 1693 Dom. XVI. a Trinit.: Niels Marqvorsens og Johanne Andersdts barn i Kraghedegaard døbt og kaldet Maren. Testes: Niels Ottesen i Kraghedegaard, Hans Knudsen* paa Stovbacken, Peder Knudsen i Ll.Kraghede, Anne Nielsdt af Donsted i Albeck sogn, Anne Olesdatter af Kraghede.

Begravet 1754 i V.Hassing: Dom. 6 p.Trinit. d. 21 Julij Peder Coldings hustru Maren Nielsdatter Hougaarden her i byen, ætat. 65.

Ved datteren Margrethes dåb i 1718 i V.Hassing var blandt fadderne en Karen Nielsdatter af Ørum sogn, som havde en uægte søn Christen (døbt i Ørum 01.08.1723 (igi-), der døde 14 dage gammel hos Niels Jensen i Laden (bgr. 15.08.1723 i V.Hassing).
Var iflg. skifte efter faderen 1735 "forhen gift med Niels Jensen i V.Hassing" (sp9-).

Begravet 1754 i V.Hassing: Dom. 6 p.Trinit. d. 21 Julij Peder Coldings hustru Maren Nielsdatter Hougaarden her i byen, ætat. 65.

1693 Dom. XVI. a Trinit.(igi: 01.10): Niels Marqvorsens og Johanne Andersdatters barn i Kraghedegaard døbt og kaldet Maren. Testes: Niels Ottesen i Kraghedegaard, Hans Knudsen* paa Stovbacken, Peder Knudsen i Lille Kraghede, Anne Nielsdatter af Donsted i Albeck sogn, Anne Olesdatter af Kraghede.

Samme par havde en datter døbt 1697 Karen, af Kraghedegaard.

Skifte sp2a- (fol. 3b):
Skifte effter Peder Coldings Sal. hustru Maren Nielsdt i Hovgaarden i Vesterhassing. Anno 1754 dend 28 octob ... Enkemanden Peder Mortensen Kolding og den Salig kones efterladte Børn nemlig: Niels Nielsen 32 aar, Johanne Nielsdt gift med Anders Colding i bemelte Wester Hassing, Margrette Nielsdt gift med Niels Pedersen i Skorstensgaarden i samme bye, Jens Nielsen som uden arvinger skal være død i Vestindien, ugift Else Nielsdt tiener i Veestergaard i Lyngdrup, for dend ene umyndige blev ansadt hendes Broder Niels Nielsen som formynder ... Vurderings mænd Jens Thomsen i Hassinggaard og Niels Madsen i Vesterhassing ..

Afskrift foretaget af Inge Lind, af skiftet efter Maren Nielsdatter:
Anno 1754 sd. 28 october havde jeg underskrevne Peder Zeuthen ved Langholt paa Sal O??? Leutmant Halckurs umyndige arvingers formynder Højædle og Velbaarne Hr. JustistRaad Hofman til Schierildgaard hans Vegne indfunden mig i Sterfboet i Vester Hassing hos Peder Mortensen i Hovgaard paa Langholt Gods for der at holde lovlig Registrering og Vurdering samt naar Boets Bevieslig og Prioriteds Gield er fradragen Skifte og Deeling efter bemeldte Peder Mortensens Hustru Maren Nielsdatter som boede og døde samme stæds Imellem Enkemanden Peder Mortensen Kolding paa den ene Side og den Sal Kones efterladte Børn nemlig: een Søn Niels Nielsen 32 Aar, een daatter Johanne Nielsdatter gift med Andreas Colding i bemeldte Vester Hassing, Maren Nielsdatter gift med Niels Pedersen i Skorstensgaarden i samme Bye, een søn Jens Nielsen som uden arvinger skal være død i Vestindien, og en datter ugift, nafnlig Else Nielsdatter, tiener i Vestergaard i Liengdrup?, for den eene umyndige blev ansadt hendes broder Niels Nielsen som formynder og tilsiunsværge paa den anden Side.
Hvor da udi i Overværelse af Arvingerne og tiltagne tvende Vurderingsmænd Jens Thomsen i Hassingsgaard og Niels Madsen i Vesterhassing er følgende forrettet:

I Storstuen

1 lang Furbord 3m
2 Furbænke 1m
1 Forsæt?? 4 s
1 Pabelskab 3Rd
1 liden Furskab 1 m
1 Kistebenk 8s
I en udskud Seng fandtes
1 olmerdugs overdyne 3m
1 gl bolster Underdyne 3 m 8s
1 Rødstribet Pude 12s
2 Blaargarns Lagner 1m 8s

I Dagligstuen

1 Jernkakkelovn 5 Rd
1 gl. Furskab 3m
1 Furbord med Fod 1m 8s
2 Fur benker 12s
1 lidet Furskab i Vægen 1m
Paa een Seng fandtes
1 gl Olmerdugsdyne 2m
1 gl Vadmels Underdyne 1m 8s
1 stribet Hovedpude 1m
Een dito Seng
En stribet Olmerdugsdyne 1Rd
1 bolster Undersdyne 1Rd 1m
1 Hovedpude stribet med pudevaard 1m 8 s
2 Lagner 1m
14 Melkebøtter a 3s er 2m 10s
1 stoel med Halmsæde 4s
1 mangel fiel og Træe 4s
1 gl Pande 2s
1 Kruus uden laag 6s
1 Klæder Børste 2s
36 ?? uld a 6s 1rd 1m 8s
8 ?? blaargarn a 3s 1m 8s

I Vester Stuen

1 Furkiste 1 rd 4m
1 sengested 1m 8s

I Kielderen

1 Fur deietrug 1m
1 salthaug?? 1m
1 Øltønde 2m
1 mindre dito 1m 4s
1 gl Furkiste 1m
1 Furballe 8s
1 Vognskrin 1m
1 Senup Quern 8s
1 Træe Kande 6s
1 Fur Kierne 8s
1 Fierding? 8s
2 ??? 1m
1 Furbøtte 2s
1 Madkurv 4s
1 grynkubbe? 8s
1 strippe 6s
3 sold 15s
1 garn vinde 3s
26 ?? hamptvind a 6s 1rd 2m 8s
8 ?? Blaar a 3s 1m
8 ?? skoggarn a 3s 1m
1 ostesæk 4s
Nogle stikke af 2 gamle rokke 4s

I Kammerer i Siden af Storstuen

1 Rokke til at spinde paa 4m
1 Sadel 1rd 4m
1 tjeregryde og 2 tiere dito 4s

I Kykkenet

1 Jerngryde 5m
1 Rist 1m
1 Braspande 1m
1 Ildklemme 8s
1 kedelskee 10s
1 Løgte 4s
1 Ostekar 2s
1 Balle 8s
1 Fur strippe 4s
1 Quægkop 1s
1 Kovs 1s
1 Fad 2s

I Brøgerset

1 Qvern 1m 8s
1 Kaaberkiedel 4rd 4m
1 lidet bøgekar 2m
1 mask tønde 2s
1 Øltragt 4s
4 Lamskind a 2s 8s
1 Sold 8s
1 hummel Sie 2s
1 gannel Stie 2s
1 Dito Loftstie 6s
1 lidet Kar 4s
1 liden Kierne 8s
4 sække a 8s 2m
1 gl Kurv 2s
3 Høeleer med Drag a 4 m 2rd
1 Dito uden Drag 2m
2 Spade a 12 s 1m 8s
1 skoved Greber a 12s 1m 8s
2 Navre? 1m 8s
1 Baandkniv 8s
1 Øxe 8s
1 Hammer 2s
2 Jernforke 1m
1 gammel Skærekniv 10s
1 Sav 1m 4s
4 Hesteskoe 12s
1 liden Kaaber haandkiedel 1m 8s
1 Bliktragt 2s
1 lidet Kar 2m
1 Knibetang 4s
1 ?? vende 2s

I Gaarden

1 Vogn med fuldt Behør gl. 5rd
1 dito 2rd
1 dito med sæletoy 1rd
1 Plov med Behør 3rd
1 Harve 1rd
1 dito 1rd
1 Slibsteen 12s
1 Skerekiste med Knif 3m
3 gl ubrugelig hjul 12s
1 par slede meeder 1m
???? boor 1m
1 gl Stie 4s
1 Trug 4s
4 River a 4s 1m
1 Møgboer 1m
2 Plejle 6s
1 hvolskovl 2s
2 uskoved Grebe 6s
2 Skovle 4s

Creaturer

1 sort Hoppe 9 Aar 9rd
1 sorbrun hoppe 5 Aar 6rd 4m
1 sortbrun Hoppe 5 Aar 6rd
1 rød Hoppe 5 Aar 7rd
1 brun Hoppe 3 Aar 4rd 2m
1 brun Hoppe 4 Aar 4rd
1 dito Hoppe 11 Aar med Føl 4rd 4m
1 brun dito 11Aar med Føl 4rd 4m
1 blaaegraae Aaringsplag 4rd
1 blakked Hoppe 11 Aar 3rd 2m

Fæe Creaturer

1 graae hvid halset Koe 5 Aar 4rd 4m
1 sorthielmet dito 11 Aar 3rd 4m
1 sort hielmet koe 6 Aar 3rd
1 sort hielmet dito 7 Aar 2rd 4m
1 sort hielmet og en graae dito a 1 rd 4 m
3rd 2m
1 graae hvidhalset Qvie 1rd
1 graae grimet Qvie 5m
1 sort hielmet og 1 sort hvidhalset Stud 2 Aar
4rd 4m
1 sort ravned? Stud 2 Aar 2rd
1 sorthvis halset Qvie 1 Aar 1rd 1m
2 spæde Kalve sort hielmed 4m
1 sort hielmed Stud ?? 1 Aar 1rd
1 sort Qvie 2 Aar 1rd 4m
7 Faar a 4m 4rd 4m
2 stk 2 Aars galt Svin 2rd 2m
2 stk 1 Aars Galtsvin 1rd 4m
1 Soesvin i andet Aar 5m

SkifteRetten tilspurde Nærværende om de vidste videre Sterfboet til Indtægt at beregne end opført er de det da saaledes vilde opgive som de selv i sin Tid agter at forsvare hvortil de samtlig svarede Ney i videre at være vidende end opført er undtagen Kornet i Laden som Vurderingsmændene nøye ansaae og syntest da at samme kunde være tilstrækkelig til Fødekorn og Sædekorn samt til Kongelig Skatter hvoraf at udrede til auflet igen kan ventes, men ingen Deel tilstrækkelig endten til Landgilde Penge dette Aar eller Folkeløn, som af andre Ting vil udredes. Og alt saa bliver hverken Kornet beregnet til Indtægt eller Kongelige Skatter, Føde eller Sædekorn til Udgift, men heele Sterfboens Indtægt bliver Derud Summa 149rd 12s

Derimod bliver Boets Udgift og Besværing.

Huusets Brøstfældighed

1.

1. Stuehuset bestaar af 10 fag dertil behøves baade til Tømmer, Tag, Loft, Vinduer og Dørre om det nogenledes skal føres i stand a Fag 3 rd er 30rd
2. Laden er i god stand og dertil behøves for nærmeste Tied ingen Brøstfældighed at tage.
3. Det Øster Huus bestaar af 18 fag, der af er der 10 fag saaledes i Stand, at de kand repareres a Fag 4 m
er 6rd 4m
De andre 8 Fag er gandske brøstfældig dertil behøves baade til Tømmer, Tag og Arbeidsløn a Fag 1 rd 5m
er 16rd 4m
4. Det vestre Huus bestaar af 7 Fag som er meget brøstfældig dertil behøves baade til Tømmer, Tag og Arbeidsløn a Fag 2rd
er 14rd

2.

Stædet som bestaar af 6 tl 5 sk dertil behøves om samme forsvarlig skal dyrkes 8 dygtige Plovbæster a 10 rd
er 80rd
Een god fuldkommen Rejse? Vogn 10rd
Een Arbeidsvogn med Behør 9rd
Een Plov med Behør 3rd 2m

3.

Et Aars Landgilde 1754 10rd 1m 8s

4.
Folkeløn som er ubetalt
Een Pige i Høst Johanne Pedersdatter 1rd 2m
En dito Karen Laursdatter 2rd
-------------------------------------------------
3rd 2m

5.

Stifsønnen Niels Nielsen fordrede at have Tilgode i Sterfboet baade for sin tilgode Høstløn og for laant Penge 16 rd 3m, hvilke Penge Enkemanden tilstod saaledes rigtig at være, som udføres med
16 rd 3m

6.

Enkemanden angav at være skyldig til een og anden som hand laant haver
10rd 4m

7.

Enkemanden fordrede Vederlag imod hans Sal Kone for Begravelse bekostning, som hand giorde beregning paa at have kostet
6rd

8.

Skiftets Beskrivelse og stempled Papir ialt 3rd 4m 8s

Skifteretten tilspurgte Enkemanden og Tilstædeværende, om de vidste videre Sternboet til Udgift at beregne end opført er de det da nu vilde angive som de selv i sin Tied agter at forsvare hvortil alle samtlig svarede Ney ej videre at være vidende.
Og blev da Boets Udgift 222rd 1m

Naar Indtægten sættes imod Udgiften sees at der ey bliver noget til Deeling, siden Sterfboets Indtægt ikke paa 73rd 4s nær kand strække til dets Udgift, og altsaa understoed Skifteretten sig ikke i at udlægge Noget endten til Arvingerne eller Creditorer, men alt at forblive til Herskabets lov danne Prioriteret Prætentioner og saaledes er dette Skifte sluttet og afhandlet Datum ut Supre

Enkemanden Som Skifteforvalter
Peder Mortensen P. Zeuthen

Paa Egne og min Søster Vegne
Niels Nielsen
Paa min Kone Margrethe Nielsdatters Vegne
Niels Pedersen
Paa min Kone Johanne Nielsdatters Vegne
Anders Mortensen

Vurderingmændene
Jens Thomasen, Niels Madsen
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen