Jens Sørensen Pallesen

Ref: Kilder: KBvdta-
Erhverv: Husmand
 
Født: omkring 1795
Død: 24-09-1877 Gandrup, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 30-09-1877 Ø.Hassing, Ø.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: (1821/1843) Hørdum, Hørdum sogn, Thisted amt
-: (FLYTTEDE 1843 TIL) Ø.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: (V/VIELSEN 1821) Hørsted sogn, Thisted amt


I familie med Anne Christensdatter Haugshøj (1783 - 1856)

Vielse: 07-01-1821 Harring, Harring sogn, Thisted amt
Børn:Kristiane Jensdatter (1821 - )
Kristine Jensdatter (1821 - 1821)
Søren Christian Jensen (1824 - 1864)


Notater
Jens Sørensens dåb ses ikke i Hørsted sogn.

?=farfar (Palle Pedersen?) og far (Søren Pallesen?): sp100-: 54 fol 54b: Palle Pedersen, Hørsted. 30te dagen 1 Marts 1792. E: Zidsel Jensdatter. 2 B: 1) Niels Pallesen 30 aar - 2) Søren Pallesen 27 aar. Lv: Jacob Overgaard, Hørsted.

Jens Sørensen Pallesen og Anne Christensdatter viedes i 1821 i Harring. Forloverne Knud Blander af Skyum sogn og Jens Olesen, husmand i Harring. Anne Christensdatter nævnes ved vielsen med tilnavnet "Haugsøe". Han var da 20 år, hun 32. Angivelserne er sikkert temmelig unøjagtige, jf folketællingernes angivelser skulle de være omkring hhv 37 og 27 år.

Død 24 Sept. 1877 i Gandrup i V.Hassing sogn, begravet 30 Sept. i Ø.Hassing Jens Sørensen Pallesen, Fattiglem Enkemand i Gandrup, Alder 85

Tilgang Hørdum sogn 1831: d. 1. November 1831, Jens Sørensen Pallesen 37 aar og hustr. Ane Christensdt Haugsøe 47 aar, en datter Christiane fød i Harring d. ..? 1821 [datoen svær at læse, men der synes ikke at stå 20. oktober som er hendes fødselsdato i h.t. kirkebogens dåbsindførsel], Søren Christian født 8. Juli 1824. Huusfolk, ankommen fra Harring til et huus i Hørdum.

DDD FT-1834: Thisted amt, Hassing hd, Hørdum søgn, Øster Hørdum, et Huus, 72:
Jens Sørensen Pallesen, 41, Gift, , Huusmand,
Ane Christensdatter, 51, Gift, , hans kone,
Jens Peter Immersen, 17, Ugift, , deres barn,
Christiane Jensdatter, 13, Ugift, , deres barn,
Søren Christian Jensen, 10, Ugift, , deres barn.

FT-1840 Hørdum sogn, Øster Hørdum, et hus (71):
Jens Sørensen Pallesen 47 gift, huusmand
Ane Christensdatter 58 gift, hans kone
Christiane Jensdatter 19 ugift, deres børn
Søren Christian Jensen 16 ugift, deres børn.

Afgang 1843 fra Hørdum til Østerhassing (nr 26-27): Jens Pallesen, alder 49, huusmand, bortrejst til Østerhassing. Anm.: Afgik 7de Juli 1843. Ane Christensdatter, alder 59, sammes hustru, bortrejst til do. Anm.: Do. (AO257-)

Tilgang 1843 til Ø.Hassing (nr. 18-19): Juni 5.
Jens Sørensen fød i Østerhørdum i Tye, Alder 49.
Anne Christensdatter fød i Haugsøe Skyum Sogn, Alder 59.
Haandtering: Indsidder hos sin Stifsøn huusmd Peder Immersen i Østerhassing og hans hustru. Ankommen fra Skyum til Østerhassing med Skudsmaal fra Pastor Bille i Skyum datt. 7de Juli 1843. (AO33-)

Afgang 1843 fra Ø.Hassing sogn (nr. 24-25): August 18,
Jens Sørensen fød i Øster Hørdum i Thy, Alder 49, Haandtering: Indsidder
Anne Christensdatter, fød i Haugshøi i Skyum Sogn, Alder 59. Haandtering: hans Hustru
Bortrejst fra Østerhassing til Tisted. Nr. i Jævnfør.reg.: 235. (AO49-)

Tilgang 1843 til Hundborg sogn (nr. 10): Jens Sørensen (Pallesen), Alder 49 Aar, Haandtering: Tjenestekarl. Ankommen fra Østerhassing. Anmærkning: [ingen; for numrene 7-22 i listen gælder måske datoen for listens nr. 6, som er den 13 Septembr.]. (AO158-)
Anne Christensdatter som rejste fra Ø.Hassing i august 1843, er altså ikke med her.

DDD-1845 Aalborg, Kær, Øster Hassing, Øster Hassing by, , et hus, 4:
Peder Immersen, 31, gift, , Husmand, murermester., Kettrup sogn, Thisted amt.
Mette Christensdatter, 30, gift, , hans kone., Bodum sogn, Thisted amt.
Else Kirstine Pedersdatter, 7, ugift, , deres barn., her i sognet
Anne Elisabeth Pedersdatter, 5, ugift, , deres barn., her i sognet
Jens Christian Pedersen, 1, ugift, , deres barn., her i sognet
Anne Christensdatter, 62, gift, , Mandens moder, er af samme forsørget., Skyum sogn, Thisted amt.

Afgang 1845 fra Hundborg sogn (nr. 39): Jens Sørensen Pallesen, Alder 51 Aar, Haandtering: Tjenestetyende. Bortrejst til Hillerslev. Anm.: 10 Nov. (AO171-)

Tilgang 1845 til Hillerslev sogn (nr. 40): Jens Sørensen, Alder 51 Aar, Haandtering: tjenestetyende. Ankommen fra Hundborg Sogn 10de Novbr. 1845. Anm.: ligeledes [dvs: godt skudsmål]. (AO202-)

Afgang 1848 fra Hillerslev sogn (nr. 16): Jens Sørensen, Alder 56 Aar, Haandtering: ditto [tjenestetyende]. Bortrejst til Sennels Sogn. Anm.: godt [skudsmål]. (AO235-)

Tilgang 1848 til Sennels (nr. 83): Jens Sørensen Ballesen [sic], Alder 54, Haandtering: Dtt [Tjenestetyende]. Ankommen fra Hillerslev. Nr. i Jævnfør.reg.: 23-9. Anm.: Ank. 4de Mai. g[odt] Sk[udsmaal]. (AO111-)

Afgang 1849 fra Sennels (nr. 101): Jens Sørensen Pallesen, Alder 54, Haandtering: dtt [ditto, dvs Tjenestetyende]. Bortrejst til Thisted. Anm.: afgik 1.Mai. g.[odt] Sk.[udsmaal]. (AO127-)

Tilgang 1849 til Thisted (nr. 60): Jens Sørensen (Pallesen) 24 M[ai, antagelig], Alder 56, Haandtering: Karl. Ankommen fra Sennels. Nr. i Jævnfør.reg.: J.539. (AO378-)

Afgang 1849 fra Thisted (nr. 98): Jens Sørensen Pallesen, 4(?) Nov. Alder 56, Haandtering: Karl. Bortrejst til Ullerupgaard. Nr. i Jævnfør.reg.: 539. (AO443-)

Tilgang 1849 til Sennels (nr. 113): Jens Sørensen Pallesen, Alder 55, Haandtering: dtt [ditto, dvs Tjenestetyende]. Ankommen fra Thisted. Nr. i Jævnfør.reg.: 23-23. Anm.: Ankom 13 novbr. g[odt] Sk[udsmaal]. (AO112-)

FT-1850 V.Hassing sogn, Gandrup, 21, et huus:
Dorthe Kirstine Immersdatter 37 fraskilt [!!], født i Harring sogn[!], huuskone, huusmoder, lever af sin Jordlod.
Martin Andersen 10, født i Hørdum sogn, hendes børn.
Dorthea Kirstine Dalgaard 5, født i Udbye sogn, hendes børn.
Ane Christensdatter 66 gift, født i Skyum sogn, Konens moder, for tiden her opholdende.
Søren Christian Jensen 25, ugift, født i Harring sogn, muurer.
Mads Christian Nielsen 2 år, født her i sognet, haves? For? Betaling? Af Moderen.

Afgang 1850 fra Sennels (nr. 138): Jens Sørensen, Alder 56, haandtering Dtt [ditto, dvs Tjenestetyende]. Bortrejst til Thisted. Nr. i Jævnfør.reg. 23-36. Anm.: Af. 1 Novbr. g[odt] Sk[udsmaal]. (AO128-)

Tilgang 1850 til Thisted (nr. 101): Jens Sørensen (Pallesen), Alder 63 [sic], Haandtering: Tærsker. Ankommen fra Ullerupgrd. Nr. i Jævnfør.reg.: J. 599. (AO382-)

Afgang 1851 fra Thisted (nr. 87): Jens Sørensen, 5 N.[ovember], Alder 60. Haandtering: Karl. Bortrejst til Hørdum. Nr. i Jævnfør.reg.: J.539. (AO448-)

Tilgang 1851 til Hørdum (nr.21): Jens Sørensen, ank. 4de Novbr. Alder 57, Haandtering: tj. hos Peder Hoves Enke i Hørdum. Ankommen fra Thisted m. Skudsm. af Provst Michelsen 2d. Novbr 1851. Nr. i Jævnfør.reg.: 42-1336. (AO231-)

Afgang 1852 fra Hørdum sogn (nr. 33): Afg. 2d. Mai Jens Sørensen/Pallesen, Alder 58, Haandtering Do [Tyende], Bortrejst til Thisted. (AO274-)
(Ses ikke i Tilgang Thisted eller Hørdum 1852).

Tilgang 1852 til Horsens (nr. 31): s.D. [samme Dag, dvs 9 Nov] Jens Sørensen el. Pallesen. Alder 58. Haandtering: Do [Tjenestetyende]. Ankommen fra Hørdum Sogn til Horsens. (AO20-)

Afgang 1853 fra Horsens (nr. 68): 18 Nov: Jens Sørensen el. Pallesen, Alder 54. Haandtering: do [Tjenestetyende]. Bortrejst fra Horsens til Sundbye [tilføjet:] Ophold. Nr i Jævnfør.reg.: 109. (AO61-)

Ses ikke i Tilgangsliste Nørresundby sogn 1853-54.

Ses ikke i Tilgangsliste Horsens sogn 1853-55.

DDD-1855 aalborg, Kær, Horsens, Horsens Bye, Langholt Hovedgaard, en Gaard, 103 F2, FT-1855, C9285
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frederik Brücker 48 Gift Mejeriforpagter Kesel, Slesvig
Birgitte Marie Brücker 37 Gift hans Kone Viborg
Ane Cathrine Brücker 11 Ugift deres Børn Horsens Sogn, Aalborg Amt
Adolph Brücker 9 Ugift deres Børn Horsens Sogn, Aalborg Amt
Ludvig Brücker 7 Ugift deres Børn Horsens Sogn, Aalborg Amt
Ane Brücker 5 Ugift deres Børn Horsens Sogn, Aalborg Amt
Marie Brücker 3 Ugift deres Børn Horsens Sogn, Aalborg Amt
Vilhelmine Brücker 1 Ugift deres Børn Horsens Sogn, Aalborg Amt
Theodora Prehn 17 Ugift Lærerinde Billeslund
Jens Sørensen 53 Ugift Tjenestefolk Harring Sogn, Thisted Amt
Ane Madsdatter 28 Ugift Tjenestefolk Vesterhassing Sogn, Aalborg Amt
Karen Christensdatter 16 Ugift Tjenestefolk Dronninglund Sogn, Hjøring Amt
Christine Sørendatter 36 Ugift Tjenestefolk Dronninglund Sogn, Hjøring Amt
Tomine Nielsdatter 22 Ugift Tjenestefolk Horsens Sogn, Aalborg Amt
Magrethe Nielsdatter 26 Ugift Tjenestefolk Horsens Sogn, Aalborg Amt

Ses ikke i Afgangslisten for Horsens sogn 1855-70.
Ses ikke i Tilgangslisten for V.Hassing sogn 1855-70.

FT-1870 Vester Hassing Kær Aalborg Hals Gandrup F8 L48 en gård
Ole Larsen 57 gift Gårdmand [Gregers Peter er streget over]. husfader Vester Hassing sogn
Dorthe Kirstine ?? 56 gift hans kone [Efternavn ulæseligt/overskrevet] husmoder Skyum sogn
Dorthea Dalsgaard 24 ugift deres datter, Vestervig sogn
Martin Andersen 29 ugift husfaderens stedbarn Skyum sogn
Lars Olesen 16 ugift husfaderens stedbarn deres søn Vester Hassing sogn
Jens Sørensen 78 enke, i pleje hos husfaderen fattiglem Hørdum sogn. Blind
Kristine Nicoline Larsen 18 ugift Tjenestepige tyende Hals sogn.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen