Simon Christensen

Ref: Kilder: sHo-tb04-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Christen Christensen (1610 - )
Mor: Maren Laursdatter ((16--) - )
 
Født: omkring 1645 Hjartisgård, Allerup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: efter 1710
Boede: 1711 Hjartisgård, Allerup, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med ukendt NN

Børn:Maren Simonsdatter (1684 - 1756)
Margrethe Simonsdatter (1688 - 1760)
Christen Simonsen ((16--) - )


Notater
Simon Christensen levede endnu 1711 i Hjartisgård, da han nævnes som fadder ved en barnedåb i Ørum. Det har ikke været muligt at finde ham død, ligesom navnet på hans hustru ikke kendes, idet Hellevad sogns kirkebog mangler for årene 1673-1733.

Simon Christensen overtog efter faderen fæstet af Hjartisgård i Allerup, hvor han opføres i matriklen 1688. Gården havde da et hartkorn på 3 tdr. 4 skp. 1 fjdk. 2 alb. og hørte under Hundslund Kloster (det senere Dronninglund). (sHo-).

tb04- 1674 24/9. ** Simon Christensen i Allerup på Christen Christensen i Allerup og Mads Madsen i Klausholm, Hellevad kirkeværger, deres vegne. syn på Allerup kirkeskov, hvorledes den er ved hævd

tb04- 17/6 1675 ** Simon Christensen i Allerup på Hellevad kirkes vegne stævner navng for tiende og andet, de rester med til kirken. fortegn. dom: de bør betale

tb04- 18/11 1675 ** Christen Christensen i Allerup, kirkeværge for Hellevad kirke, på kirkens vegne stævner navng for dom angående deres rest til kirken => (245a) => fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage
** Simon Christensen i Allerup på Hellevad kirkes vegne stævner Laurs Nielsen Kjærulf i Røgelhede og Christen Terkildsen i Felden for dom, for de ikke efter venlig henstilling og kommissær Tøger Lassens ordre har betalt 77 rdl, som mangler pêa kirkens regnskab fra den tid, de var kirkeværger, som de skulle indkræve hos de resterende => (245b)=> kirkens regnskabsbog for år 1664 fremlægges => (246a)=> herredsprovstens missive fremlægges. præstens indlæg fremlægges =>(246b)=> præstens indlæg fortsat =>(247a)=> præstens indlæg fortsat =>(247b)=> Laurs Nielsen fremlægger afregning med Christen Terkildsen => (248a)=> dom: de bør indfordre de resterende penge og betale til kirken

tb04- 1676 5/10. ** Simon Christensen i Allerup, kirkeværge til Hellevad kirke, stævner Laurs Nielsen i Røgelhede og Christen Terkildsen i Felden for dom angående 77 rdl på kirkens vegne. dom: sagen opsat 6 uger for at gøre regnskab

tb04- 1676 16/11. ** Søren Christensen i Allerup, værge for Hellevad kirke, med opsættelse 5/10 stævner Laurs Nielsen i Røgelhede og Christen Terkildsen i Lem for dom angående 77 sdl med omkostninger => (126a) => dom 18/11 1675 fremlægges => (126b)=> Laurs Nielsen i Røgelhede fremlægger dom 16/10 af Ålborg byting angående stævning til Anders Nielsen Kjærulf, fordum boende i Trøgdrup og nu i Sundby angående gæld til Hellevad kirke => (127a)=> dom fortsat. Laurs Nielsens svar fremlægges => (127b)=> svar fortsat. Christen Terkildsen i Felden fremlægger regnskab mellem ham og kirken => (128a)=> regnskab fortsat =>(128b)=> regnskab fortsat => (129a)=> regnskab fortsat => (129b)=> regnskab fortsat => (130a)=> regnskab fortsat => (130b)=> regnskab fortsat =>(131a)=> regnskab fortsat. Christen Terkildsens indlæg fremlægges => (131b)=> dom: Anders Nielsen Kjærulf, der var kirkeværge 5 år, før han flyttede til Sundby, og Christen Terkildsen bør gøre regnskab med hverandre, og Christen Terkildsen bør betale halvparten af gælden 41 dlr, og den anden halvpart må kirkeværgerne søge på de tilbørlige steder
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen