Niels NN

Ref: Kilder: DA1936-
 
Født: (12--)


I familie med ukendt NN

Børn:Palle Nielsen Vognsen af Stenshede ((13--) - )


Notater
Af de fem Småadelsslægter, der førte Navnet Vognsen, afledt af det nordiske Fornavn Vogn, er mest fremtrædende slægten Vognsen af Stenshede, der i sit Skjold førte tre (2,1) mod højre vendte såkaldte Blåmands- eller Morianhoveder, i Sølv og pêa Hjelmen 13 vekselvis blå og hvide Faner. På Grund af Slægtens Våben tillægges den hyppigt navnet Mormand, med hvilken, oprindeligt lollandske og i Sverige uddøde Familie den ikke står i Forbindelse.
Slægtens Hjemstavn er Vendsyssel. Dens præsumtive Stamfader Niels, der må have levet omkring 1300, efterlod foruden de tre Sønner Palle, Vogn og Jakob Nielsen, antagelig en fjerde Thorsten Nielsen.
Palle Nielsen, der ejede den tidligere Hovedgård Tveden i Karup sogn, Dronninglund Herred, efterlod sønnen Niels Pallesen, der havde Sønnerne Morten, Palle og Thomas Nielsen. (DA1936-).
Slægtens navn Vognsen af Stenshede hidrører fra Niels NN's tipoldesøn Vogn Mortensen, der ejede gården Stenshede i Volstrup sogn, Dronninglund Herred.<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen