Niels Thomsen

Ref: Kilder: tb04-CK16-
 
Født: (15--)
Død: 1653 Hvilshøj Vestergård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: (1631/1653) Hvilshøj Vestergård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Tove Svendsdatter ((15--) - 1628)

Børn:Thomas Nielsen (1600 - 1679)
Svend Nielsen (1604 - 1669)
Anne Nielsdatter (1605 - 1684)


I familie med Karen Pedersdatter ((16--) - 1661)

Børn:Sidsel Nielsdatter (1627 - 1698)
Tove Nielsdatter ((16--) - )
Karen Nielsdatter ((16--) - )
Bodil Nielsdatter ((16--) - )
Niels Nielsen ((16--) - )


Notater
tb04-: 11/8 1631 ** Niels Tomsen i Hvilshøj. Christen Bertelsen og Tomas Nielsen i Hvilshøj vidner, at da de kom kørende med Niels Tomsens hest og vogn med hø, kom Gregers Mørk i Brønderslev tog tømme og læderhovedstykke af hesten og gik bort dermed. han skal inden søndag aften levere det tilbage

tb04-: 26/2 1635** Niels Tomsen i Hvilshøj på sin pige Tove Nielsdatters vegne 3.ting æskede af Anders Nielsen i Brønderslev hendes arv efter hendes moster Anders Nielsens hustru sl Maren Pedersdatter, der boede og døde i Brønderslev

tb04-: 26/2 1635 ** Anders Nielsen i Brønderslev tilbød Tove Nielsdatter i Hvilshøj skifte og jævning på arv og gæld ----

tb04-2/4 1635. ** Anders Nielsen i Brønderslev. Niels Tomsen i Hvilshøj på sin datter Tove Nielsdatters vegne gav Anders Nielsen afkald for arv efter hans sl hustru Maren Pedersdatter, som var hendes morsøster (66a) samme sag
** Niels Tomsen i Hvilshøj. Anders Nielsen i Brønderslev lovede at betale Niels Tomsen i Hvilshøj 15 sld til påske, som er rest af hans datter Tove Nielsdatters arv efter hendes morsøster

tb04-: 24/3 1636 ** Laurs Povlsen i Sterup stævner Hans Nielsen i Hvilshøj og søskende Kirsten og Maren Nielsdatter og Laurs Nielsen, der tjener i Gerndrup angående en sortbrun hest, som tilfaldt Laurs Povlsen og hans søskende efter deres sl mor og deres far sl Niels Tomsen tog til sig, og de har ikke fået betaling derfor. Niels og Laurs Nielsen svarede, at deres far aldrig havde en sådan hest i sin gård. opsat 8 dage

tb04-: 31/3 1636 ** Laurs Nielsen på Kraghede lod fordele Laurs og Niels Tomsen i Hvilshøj for 5 mk, han lånte deres sl mor

tb04-: 31/3 1636 ** Laurs Povlsen i Sterup på den ene og Hans Nielsen i Hvilshøj og Laurs Nielsen, der tjener i Gerndrup på deres egne og søskendes vegne på den anden side blev forligt om deres trætte om en hest, som deres far på deres vegne skulle have taget til sig, og som var tilfaldet Laurs Povlsen til arv, således at han skal have 8 mk af de andre søskende

tb04-: 19/5 1636 ** Niels Tomsen i Hvilshøj. Laurs Povlsen i Sterup bekendte, at han på egne og bror Niels Povlsens vegne har modtaget af ham 28 sld, som de er arveligt tilfaldet efter deres mødrene

tb04-: 13/1 1642 ** Rasmus Vilsbæk ridefoged til Asdal på husbonds tjener Else Laursdatter i Hvilshøj hendes vegne og Christen Nielsen i Holmgård på husbonds tjener Niels Tomsen i Vestergård i Hvilshøj hans vegne på Berete Lindenovs befaling bevilgede de på begge sider, at den uenighed og tvist, som har været imellem den om afpløjning greft og drøft skal ikke påtales, før ridefogderne har beset de pågældende steder

tb04-: 14/7 1642 ** Niels Tomsen i Hvilshøj 3.ting Sidsel Laursdatter i øster Brønderslev for 3 sld rest på en stud

tb04-: 15/6 1643 ** Niels Baggesen i Damsgård stævner Niels Tomsen i Hvilshøj med navng og menige Hvilshøj bymænd for at tage syn på tørvegrøft og pløjning i øster Brønderslev fælled og hede

tb04-: 22/6 1643 ** på Lene Ruds vegne og på Niels Baggesen i Damsgård i øster Brønderslev hans vegne stævnes Niels Tomsen i Hvilshøj med navng og menige Hvilshøj bymænd for at tage syn på tørvegrøft og pløjning i formodet øster Brønderslev fælled og hede på nærmere beskrevne steder. Niels Tomsen vedkender stedet som fri fælled til hans gård. opsat 14 dage

tb04-: 3/8 1643 ** Peder Svendsen i Stavad et vidne. Christen i Holmgård på husbonds vegne havde tiltale til ham for 6 rdl, han har lovet for hans dreng Anders Sørensens lejermålsbøder. Niels Tomsen i Hvilshøj fremlagde kvittering, at han havde betalt 4 rdl til husbonden for samme dreng

tb04-: 23/11 1648 ** Svend Nielsen i Hvilshøj på far Niels Tomsens vegne stævner Svend Bodelsen sst for dom angående 4 sld iflg brev 20/4 1645. dom: at betale inden 15 dage

tb04-: 31/5 1649 ** Laurs Tomsen i Hvilshøj. øster Niels Tomsen sst vidnede, at for 10-11 år siden lovede Søren Olufsen i Hollensted Laurs Tomsen i Hvilshøj 1 skip rug for han lånte ham 7 rdl, og han fik kun rugen

tb04-: 25/10 1649 ** Svend Nielsen i Hvilshøj lod fordele Bertel Christensen i Hedegård for 2 mk egen gæld og 11 sk gæld til hans far Niels Tomsen og andre

tb04-: 8/11 1649 ** Svend Nielsen i Hvilshøj. Tomas Madsen i Hvilshøj vidnede, at på grund af den forseelse, Peder Christensen gjorde mod Niels Tomsen i Hvilshøj hans bier, medens han tjente ham, faldt bistokken ned, hvorfor 5 bisværme døde, og da han skulle genne 3 galte til Sundby, blev den ene borte undervejs

tb04-: ** Svend Nielsen i Hvilshøj stævner Peder Christensen Christen ---- søn i vester Brønderslev for dom angående 5 bisværme, som døde for Niels Tomsen i Hvilshøj samt for en galt, som blev borte for ham. han svarede, at han var ikke sat til at vogte bier. opsat 3 uger

tb04-: 8/11 1649 ** Peder Christensen i vester Brønderslev stævner Niels Tomsen i Hvilshøj for dom angående 3 sld et par sko og tøj til et par hoser, som rester af hans løn. opsat 3 uger

tb04-: 22/11 1649 ** Svend Nielsen i Hvilshøj et vidne. navng vidner, at Niels Tomsen i Hvilshøj tit og ofte viste Peder Christensen født i vester Brønderslev af hans tjeneste, men kunne ikke komme af med ham, og de havde hørt Peder Christensen sige, at han hellere ville tjene Niels Tomsen for intet, idet hvis han kom fra ham, måtte han tigge sin føde

tb04-: 20/11 1649 ** Peder Christensen i vester Brønderslev med 6 ugers opsættelse stævner Niels Tomsen i Hvilshøj for dom angående rest løn som ting 8/11. tingsvidne af Børglum birketing 30/11 fremlægges angående hans løn. Niels Tomsen fremlægger tingsvidne 22/11. dom: da Peder Christensen selv har tilbudt at tjene for intet, bør Niels Tomsen ikke dømmes til at lide tiltale

tb04-: 9/5 1651 ** Laurs Tomsen i Hvilshøj på Niels Tomsens vegne i Vestergård sst. navng vidner om hvad, Niels Tomsen i Hvilshøj hans søn Tomas Nielsen, som boer i Kærsgård i vester Hassing, arvede efter hans sl mor, og hvor meget Niels Tomsen har givet ham deraf. opregn

tb04- 7/8 1651 ** Svend Nielsen i Hvilshøj på far Niels Tomsen i Vestergård sst hans vegne. Tomas Nielsen i Kærsgård i vester Hassing på egne og Christen Laursen i Kirkegård i Ajstrup sogn på hustru Anne Nielsdatters vegne gav deres far Niels Tomsen afkald for arv efter deres sl mor Tove Svendsdatter, som boede og døde i Vestergård (148a) afkald fortsat
** Svend Nielsen på Niels Tomsens vegne i Vestergård i Hvilshøj. Tomas Madsen i Hvilshøj gav ham afkald for arv efter hans sl forældre Mads Tomsen og Kirsten Laursdatter, som boede og døde i Hvilshøj (148b)

tb04-: 18/11 1652 ** på Steen Billes vegne stævnes Niels Tomsen i Vestergård i Hvilshøj og Niels Povlsen i Hvilshøj med varsel for dele for ulydighed, idet de ikke ville tage fæ på foder, som de burde iflg jordebogen, hvilket de ikke nægtede men svarede, at de ville rette derfor med penge. Svend Nielsen mødte på far Niels Povlsens vegne

tb04- 27/10 1653. ** Svend Nielsen i Hvilshøj. da Peder Nielsen i Hebelstrup har afkøbt Jep Nielsen i ....... i Kær herred på hustrus vegne Peder Olufsen i Løt i Saltum på hustrus vegne Christen Laursen i Kirkegård på hustru Anne Tomsdatters [skal være Nielsdt] vegne al arv efter deres sl far Niels Tomsen, som boede og døde i Vestergård i Hvilshøj, så gav han Svend Nielsen i Hvilshøj afkald på Jep Nielsen Peder Olufsen Christen Laursen deres vegne samt på Tomas Nielsen i Kærsgård i vester Hassing hans vegne og Jens Kjærulf i Gerndrup på Sidsel Nielsdatter Jens Andersens hustru i Guldager hendes vegne og Niels Nielsen i Vestergård i Hvilshøj (239b) på egne vegne, og han gav desuden afkald for arv efter hans sl mor Karen Pedersdatter, som boede og døde i Hvilshøj (240a) afkald fortsat. Sidsel Nielsdatter gav afkald for arv efter mor sl Karen Pedersdatter

tb04-: 9/11 1654 ** Svend Nielsen i Hvilshøj. navng vidner, at Tomas Madsen er hos Svend Nielsen og har været i Vestergård i 20 år både hos ham og hans sl far Niels Tomsen, som boede i Vestergård. Jens Kjærulf i Gerndrup stævnes

Denne Niels Thomsen er da en anden:
tb04-: 18/1 1655 ** Niels Tomsen i Hvilshøj et vidne. navng vidner, at den ager på Burholts mark, som Niels Tomsen og Jens Madsen i Hvilshøj tiltales for at skulle have bjerget og hjemført til Burholt, den ager var ikke tildelt dem at gøde pløje så og hjemføre til Burholt

tb04- 26/4 1660. ** Svend Nielsen i Hvilshøj. Peder Laursen i sdr Ravnstrup på hustru Bodil Nielsdatters vegne gav ham afkald for arv efter hendes sl (89a) forældre Niels Tomsen og Karen Pedersdatter, som boede og døde i Vestergård i Hvilshøj, og han har på hendes vegne annammet god betaling af hendes bror Svend Nielsen

tb04- 3/12 1668. ** Svend Nielsen i Hvilshøj. Anders Andersen i Fårup i Hvetbo herred gav afkald for den arv, hans hustru Karen Nielsdatter kunne tilfalde efter hendes sl forældre Niels Tomsen og Karen Pedersdatter, som boede og (136b) døde i Hvilshøj.

CK16-: 1643 havde Niels Thomsen i Vestergaard i Hvilshøj gravet Tørv og pløjet i Ø.Brønderslev Fælled og Hede øster for Byen, hvor Aalborgvejen begynder, og øster til, hvor den gamle Vej løb, og norden for Vejen, som kom fra Brønderslevlund og løb øster. (CK16-, jf. Jerslev herreds tingbog 22. juni 1643).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen