Peder Bertelsen Kjærulf

Ref: Kilder: KBd-KS3-sHo-tb04-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Bertel Laursen Kjærulf (1582 - 1672)
Mor: Karen Laursdatter (1605 - 1639)
 
Født: omkring 1630 Aslund (Ø.), Ø.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: 1688 Gandrup, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 1692 Gandrup, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 17-08-1692 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: (1648/1660 HJEMME) Aslund (Ø.), Ø.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med ukendt NN

Børn:Johanne Pedersdatter Kjærulf (1670 - 1751)
Maren Pedersdatter Kjærulf (1670 - 1748)


Notater
Hvem Peder Bertelsen Kjærulfs hustru var vides ikke.

Peder Bertelsen Kjærulf boede først nogle år hjemme hos faderen på Ø.Aslund, hvorefter han fra i hvert fald 1672 ses at have været fæstegårdmand i Gandrup By. I matriklen 1688 opføres han som fæster her af gård nr. 8, som havde et hartkorn pêa 8 tdr. 3 skp. 3 fjdk og ejedes af Diderich Thuesen.

tb04- 1683 26/4: ** Laurs Nielsen af Røgelhede efter opsættelse 15/3 begærede dom over Eskild Mogensen i Agdrup Jacob Sørensen i Stade angaaende nogle breve, =>
(46b) => som er leveret til den siddende ret den 15/3. opregn => (47a) => opregn. supplikation til lensmanden fremlægges => (47b) => supplikation fortsat => (48a) => Steen Hundrups paaskrift fremlægges, at Søren Nielsen i Hellumlund paalægges at betjene herredsskriver embedet i denne sag. Laurs Nielsens beskikkelse til Eskild Mogensen fremlægges => (48b) => beskikkelse fortsat => (49a) => gensvar paa beskikkelse fremlægges. æskning af dokumenter fremlægges => (49b) => æskning af dokumenter fortsat => (50a) => æskning fortsat. herredsfogdens svar fremlægges. Laurs Nielsens indlæg fremlægges => (50b) => indlæg fortsat. Eskild Mogensen fremlægger udskrift af Kær herreds => (51a) => ting 14/6 1676 angaaende kontrakt, dateret 13/12 1669, om hvad, Jens Pedersen i Hebelstrup skulle give Vibeke Hansdatter, for hun afstod gaarden til ham. Peder Bertelsen i Gandrup og hans bror Laurs Bertelsen i Hebelstrup medvirkede til oprettelsen af kontrakten => (51b) => udskrift fortsat. Jens Pedersens missive til hans bror fremlægges => (52a) => missive fortsat dat. 28/5 1676. Eskild Mogensens indlæg fremlægges => (52b) => indlæg fortsat => (53a) => samme sag => (53b) => dom: Laurs Nielsen bør føre sag mod Eskild Mogensen

tb04- 1683 10/5. ** Laurs Nielsen i Røgelhede stævner Jens Pedersen i Hebelstrup for => (56b) => en del korn, som han har lovet aarligt at give hans hustru Vibeke Hansdatter, for hun frastod Hebelstrup efter hendes sl mands død. udskrift af Kær herreds tingbog 14/5 1676 fremlægges, hvori Peder Bertelsen i Gandrup og hans bror Laurs Pedersen i Hebelstrup vidner om kontrakten, det samme gør Jens Bertelsen i nør Halne og Laurs Bertelsen i Aslund => (57a) => tingbogsudskrift fortsat. Jens Pedersen Kjærulfs missive til Jacob Sørensen, hvori han kalder ham sin kære bror, fremlægges => (57b) => han er forligt med Laurs Nielsen om sagen => (58a) => dom: han bør betale inden 15 dage
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen