Peder Poulsen

Ref: Kilder: tb04-
Far: Poul Jensen ((15--) - 1650)
Mor: Gertrud Pedersdatter ((16--) - 1688)
 
Født: (16--)
-: (NæVNT 1666/1688) Åsendrup, Vrensted sogn, Hjørring amt


Notater
?=tb04-: 23/8 1649 ** Christen Hansen i Torsmark på Peder Povlsens vegne 3.ting Peder Jensen i Tømmerby for 5 mk for 2 får

tb04-: 30/8 1666 ** Anders Simonsen i vester Brønderslev stævner Jep Sørensen i Åsendrup Peder Povlsen sst Helle Christensen i Em og Jens Povlsen i Stavad for vidne. Laurs Nielsen i vester Brønderslev vidnede, at han havde været på forlig i Anders Simonsens hus, hvor de indstævnede bekendte, hvor meget landgilde, de havde fået af Anders Simonsens gårdspart

tb04-: 15/1 1674 ** Jørgen Nielsen af Ålborg efter opsættelse 18/12 stævner Niels Povlsen i Søndergård i Åsendrup for vidne og dom, da han imod KM forordning har brændt brændevin i en ustemplet bryggekedel, hvortil han har hat og piber, som ikke er angivne eller stemplede. navng vidner, at de var med Jørgen Nielsen i Åsendrup, hvor brændingen var i gang i køkkenet. Peder Povlsen på bror Niels Povlsens vegne fremlægger en seddel, underskrevet af herredsfogden 2/12, hvori Niels Pedersen angiver sit brændevinstøj med forespørgsel, om han skal betale licens deraf. Jørgen Nielsens indlæg fremlægges, at han bør betale 30 rdl bøde derfor. Jørgen Nielsens husbonds indlæg fremlægges, at angivelsen af kedlen til herredsfogden kun var en udflugt, idet han havde været der nogle gange, men da havde de ingen brændevinstøj. på Niels Povlsens vegne mødte Jacob Sørensen i Stade og fremlægger et bevis dateret 19/10 1673 fra en kobbersmed, at han har forarbejdet en kedel til Niels Povlsen og leveret ham en gammel hat og nogle gamle piber. dom: da han har angivet brændevinstøjet til mig, da han købte det, skal han betale licens derfra og ellers være fri for tiltale

tb04-: 3/12 1674 ** Christen Laursen herredsfoged. Niels Povlsen og Peder Povlsen i Åsendrup bestod, at han aldrig havde fået eller begæret penge af dem for at hjælpe til rette og føje Niels Povlsen i den sag, Laurs Lassen i Ålborg forfølger angående licens og vil føre vidner derom, som ikke formenes at kunne vidne noget sandfærdigt derom

tb04-: 22/4 1675 ** Simon Sørensen i Jonstrup på Laurs Lassens vegne stævner Peder Tomsen i Kornumgård ung Peder Galskøt og Helmik Galskøt gl Anders Sørensen i vester Brønderslev angående deres attest vedrørende herredsfoged Christen Laursen dateret 7/5 1674 for at vedgå den ved ed. desuden stævnes herredsfogden for vidne og Niels Povlsen i Åsendrup hans brødre Jens Povlsen i Stavad og Peder Povlsen i Vrensted samt Jens Christensen Hvetbo i vester Brønderslev for svar. attesten fremlægges, hvori bevidnes at 2/3 havde Jens Hvetbo bekendt at have givet herredsfogden 2 tdr byg, for han skulle frikende ham for Laurs Lassens tiltale for brændevinsbrænding i en ustemplet kedel. angående Niels Povlsen i Åsendrup, som ligeledes er under forfølgning for en uangivet brændevinskedel, og da dommen var taget i opsættelse, da rådførte Niels Povlsens bror Peder Povlsen sig med herredsfogden, hvorledes hans bror kunne undgå dom, og da gav herredsfogden ham en seddel, at kedlen var angivet til ham 2/12, og Peder Povlsen lovede at kontentere ham. herredsfogden svarede, at man ikke med sandhed kan påsige ham at have modtaget noget af omtalte personer, uden det, han med rette for sin dommerbestilling bør modtage

tb04-: 2/12 1675 ** Laurs Lassen af Ålborg stævner Peder Galskøt i Kornumgård og gl Anders Sørensen i vester Brønderslev for at bekræfte deres udgivne attest vedrørende Niels Povlsen i Åsendrup. flere andre stævnes blandt andre Niels Povlsen Jens Povlsen i Stavad og Peder Povlsen, som nu holder til i Sundby. attesten fremlægges. Simon Sørensen i Jonstrup vidner. herredsfoged Christen Laursen svor, at han ikke havde modtaget penge af Niels Povlsen, som svor, at han ikke havde givet eller lovet herredsfogden nogen foræring

tb04-: 27/10 1687 ** Jens Povlsen i Åsendrup på egne og medarvingers vegne 1.ting lovbød bondeskyld efter skriftligt lovbud af sl Povl Jensens og Gertrud Pedersdatter, som boede og døde i Åsendrup deres børn og arvinger Niels Povlsen i Åsendrup Jens Povlsen sst Anders Christensen på sin hustrus Mette Povlsdatters vegne Helle Christensen i Em på sin hustru Karen Povlsdatters vegne Laurs Povlsen i Tågholt på egne og søsterbørns Johanne Povlsdatters børns vegne Niels Nielsen i Sundby på sl hustru Else Povlsdatters børns vegne og bror Peder Povlsens vegne. bondeskylden ligger i vester Brønderslev, og de kan ikke formå at beholde den

tb04-: 19/4 1688 ** Tomas Bertelsen i Sindholt i Ajstrup sogn fremlagde en fuldmagt af Povl Christensen i Torsmark Niels Povlsen Jens Povlsen Laurs Povlsen Peder Povlsen i Åsendrup Helle Christensen Niels Nielsen Anders Christensen Anders Pedersen på hustruers vegne Povl Andersen Niels Nielsen Jep Sørensen Niels Nielsen i Sundby Jørgen Bertelsen i Faksholm til at skøde deres bondeskyld i vester Brønderslev til Otte Skeel, nemlig Christen Tomsens gård nør Krogen Faksholm
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen