Kirsten Jensdatter (Krög)

Ref: Kilder: KBfv-sJJL-
Erhverv: Daglejerske (1845)
Far: Jens Jensen (Krög) (1768 - 1843)
Mor: Birgitte Lorentzdatter (Fitz) (1770 - 1838)
 
Født: 13-08-1798 Asdal sogn, Hjørring amt
Boede: 1820 Vejen, Mygdal sogn, Hjørring amt
Død: efter 1834
-: 1845 Tolstrup, Uggerby sogn, Hjørring amt
-: 1850 Skeen Hede, Uggerby sogn, Hjørring amt
Boede: (1834/1840) Klodske, Mygdal sogn, Hjørring amt


I familie med Jens Jensen Vejen (1790 - 1846)

Vielse: 27-04-1819 Uggerby, Uggerby sogn, Hjørring amt
Børn:Anne Marie Jensdatter (1819 - 1819)
Christen Jensen (1820 - 1893)


I familie med Thomas Jensen (Baltzer) (1774 - 1838)

Børn:Inger Marie Thomasdatter (1826 - )
Jens Thomsen (Baltzer) (1831 - )
Niels Thomsen (1834 - )
Mariane Thomasdatter (1837 - )


Notater
Døbt i Asdal 1798: Født d. 13. August, døbt Dom. 14 post Trinit., hjemmedøbt d. 14. August Kirsten. Forældre Jens Jensen Bødker og Birgithe Lorentzdt opholdende hos Christen Graverholt. Faddere: Jochum Thomsen i Skoven, Christen Graverholt, Søren Christensen i Rougtved, Maren Jensdt fra Asdahl, Birgithe Christensdt fra Asdahl bar Barnet.

Kirsten Jensdatter var tjenestepige i Tolstrup (Uggerby s) da hun blev gift i 1819. Forlovere ved vielsen var husmand Jens Jensen fra Tolstrup samt Peder Christian Smed fra Mygdal. Hun er født ca. 1798 (var ved vielsen 1819 22 år), men hendes død er ligeledes forgæves søgt fundet. (sJJL-).

DDD-1840 hjoerring, Vennebjerg, Mygdal, Klaaske, Et huus, 55, FT-1840, C6649
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kirsten Jensdatter 41 Ugift Almisselem
Inger M. Thomsdatter 14 Ugift Hendes børn
Jens Thomsen 9 Ugift Hendes børn
Niels Thomsen 6 Ugift Hendes børn
Mariane Thomsdatter 4 Gift Hendes børn

DDD-1845 hjoerring, Vennebjerg, Uggerby, Tolstrup, Et huus, 49, FT-1845, B7053
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kirsten Jensen 45 Enke Dagleierske Mygdahl sogn Hjørring amt
Jens Thomsen 15 Ugift Hendes børn Mygdahl sogn Hjørring amt
Niels Thomsen 9 Ugift Hendes børn Mygdahl sogn Hjørring amt
Mariane Thomsen 7 Ugift Hendes børn Mygdahl sogn Hjørring amt
Jens Christian Jørgensen 35 Ugift Inderste og tøffelmager Venneberg sogn Hjørring amt

DDD-1850 hjoerring, Vennebjerg, Uggerby, Skeen Hede, et Huus, 93, FT-1850, D2551
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kirsten Jensen 50 Enke ernærer sig ved Haandarbeide i Sognet
Mariane Thomsen 12 - hendes Datter [Kirsten Jensen] Mygdahl S: Hjørring A:

Ses ikke i Afgangslisten for Mygdal sogn 1845-1850.
Ses ikke begravet i Mygdal 1850-1870.
Ses ikke i Afgangslisten for Uggerby sogn 1850-1870.

DDD-1834 hjoerring, Vennebjerg, Mygdal, Klaasks, Huus, 80, FT-1834, C5561
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Thomas Jensen 60 Enkemand Huusmand
Kirsten Jensdatter 35 Ugift Inderste
Inger Marie Thomsdatter 8 Ugift Hendes børn
Jens Thomsen 4 Ugift Hendes børn

DDD-1840 hjoerring, Vennebjerg, Mygdal, Klaaske, Et huus, 55, FT-1840, C6649
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kirsten Jensdatter 41 Ugift Almisselem
Inger M. Thomsdatter 14 Ugift Hendes børn
Jens Thomsen 9 Ugift Hendes børn
Niels Thomsen 6 Ugift Hendes børn
Mariane Thomsdatter 4 Gift Hendes børn

DDD-1845 hjoerring, Vennebjerg, Uggerby, Tolstrup, Et huus, 49, FT-1845, B7053
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kirsten Jensen 45 Enke Dagleierske Mygdahl sogn Hjørring amt
Jens Thomsen 15 Ugift Hendes børn Mygdahl sogn Hjørring amt
Niels Thomsen 9 Ugift Hendes børn Mygdahl sogn Hjørring amt
Mariane Thomsen 7 Ugift Hendes børn Mygdahl sogn Hjørring amt
Jens Christian Jørgensen 35 Ugift Inderste og tøffelmager Venneberg sogn Hjørring amt

DDD-1850 hjoerring, Vennebjerg, Uggerby, Skeen Hede, et Huus, 93, FT-1850, D2551
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kirsten Jensen 50 Enke ernærer sig ved Haandarbeide i Sognet
Mariane Thomsen 12 - hendes Datter [Kirsten Jensen] Mygdahl S: Hjørring A:

Ses ikke i Afgangslisten for Mygdal sogn 1845-1850.
Ses ikke begravet i Mygdal 1850-1870.
Ses ikke i Afgangslisten for Uggerby sogn 1850-1870.

Døbt 1826 i Mygdal: NB: Notus d.? er:(?) et Slegfred Barn. 1826 d. 28de Juni et Pigebarn fød, og hiemmedøbt Inger Marie. Moderen Kiersten Jesndatter Krög, en Bondepige tiener i Kloske. Barnefaderen er udlagt at være Thomas Jensen Balthazer i Kloske. Døbt i Kirken den 17de September, Dom: 17 post Trinit: 1826. Faddere: Jens Thomsens Datter Mette i Kloske, Anne Marie Pedersdt Lilholt, Christen Christensen Buchholt, Laurits Nielsen af Astrup Sogn, Telle Johnsen i Kloske alle af Bondestand. Indledt samme Dag. (AO67-)
Tilgang 1843 til Uggerby: (nr. 17) Inger Marie Thomsdatter, Alder 17, Tjenestepige. Ankommen fra Asdahl Sogn. Anm: godt Skudsmaal. (AO142-)
Tilgang 1847 til Uggerby: (nr. 10) Inger Mar. Thomsen, Alder 21. Tjenestepige. Ankommen fra Mygdahl. (AO145-)

DDD-1845 hjoerring, Vennebjerg, Uggerby, Bækken, Uggerhøi en gaard, 17, FT-1845, B7053
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Christensen 47 Gift Gaardmand Heri sognet
Birthe Jensen 44 Gift Hans kone Heri sognet
Jeppe Jensen 18 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Marie Jensen 16 Ugift Deres børn Heri sognet
Christen Jensen 12 Ugift Deres børn Heri sognet
Jens Peter Jensen 9 Ugift Deres børn Heri sognet
Christiane Jensen 6 Ugift Deres børn Heri sognet
Johanne Marie Jensen 4 Ugift Deres børn Heri sognet
Christen Therkildsen 33 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Jørgen Mikkelsen 21 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Inger Marie Thomasen 19 Ugift Tjenestefolk Mygdahl sogn Hjørring amt
Johanne Marie Jacobsen 22 Ugift Tjenestefolk Hjørring
Else Mikkelsen 74 Enke Nyder aftægt af gaarden Heri sognet

Konfirmeret 1840 i Mygdal: Inger Marie Thomsd. Moderen Kirsten Jensd. fra Klaaskehede. Barnefaderen Thomas Jensen Baltzer ibm. Døbt den 28de Juni 1826. Kundskab m. god, Opførsel m. god. Vaccineret 11te August 1834 af Hellmann. (AO76-)

Døbt 1834 i Mygdal: født 19 August Niels Thomsen Klaaske. Moderen Kirsten Jensdatter i Klaaske. Døbt i Kirken den 26de Oct. Faddere: Pigerne Ane Marie Christensdt fra Skousmosehuus og Kirsten Andersdt Klaaske, huusmændene Søren Larsen i Knur?borg og Christen Bukholt og Ungkarl Anders Pedersen i Lilholt. Anm.: Barnet er uægte. Til Barnefader anmeldt Thomas Jensen af Klaaske. (AO40-)
(Ses ikke konfirmeret i Mygdal).
?=DDD-1850 hjoerring, Vennebjerg, Mygdal, Carlsminde en gaard, , 106, FT-1850, C2069
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Heinrich Mahrt 38 Gift Eier af Gaarden, huusfader Slesvig
Christiane Dor: Hutmann 36 Gift hans kone Slesvig
Carl Fried: Aug: Mahrt 8 Ugift Deres Børn Elling Sogn
Mathilde F: C: Mahrt 7 Ugift Deres Børn Elling Sogn
Wilhelmine F: C: Mahrt 5 Ugift Deres Børn Elling Sogn
Magnus J: A: Mahrt 3 Ugift Deres Børn Elling Sogn
Christian H: Th: Mahrt 1 Ugift Deres Børn Heri sognet
Theodor P: W: Ring 19 Ugift Landm??elev Tversted Sogn.
Sophie A: S: C: Splid 19 Ugift Lærerinde Frederikshavn
Jacobine Christensen 17 Ugift Mei??lærling Torslev Sogn
Caroline Andersen 22 Ugift Tjenestepiger Uggerby Sogn
Birthe Andersdatter 19 Ugift Tjenestepiger Heri sognet
Christiane Andersen 16 Ugift Tjenestepiger Astrup Sogn.
Sophie Næve 36 Ugift Tjenestepiger Ebeltoft
Christian Christensen 29 Ugift Avlskarl Bindslev Sogn
Lars Petersen 64 Gift Røgter Hjørring
Niels Thomsen 16 Ugift Røgterdreng Heri sognet
Niels Chr: Petersen 29 Ugift Tjenestekarle Tversted Sogn.
Andres Carl Sørensen 33 Ugift Tjenestekarle Moesberg Sogn.
Jens Peter Petersen 22 Ugift Tjenestekarle Frederikshavn
Niels Chr: Nielsen 21 Ugift Tjenestekarle Heri sognet

Døbt 1831 i Mygdal: født den 8 Januar Jens Thomsen Balzer. Moderen Kirsten Jensd. i Klaaske. Inddøbt i Kirken d 9 Januari og Daaben samme Steds publiceret. Faddere: Pigerne Kirsten Andersdt fra Klaaske og Ane Pedersdt i Lilholt, Boelsmand Peder Jensen i Klaaske, Huusmd Christen Bukholt fra Skovmosehuus og Niels Pedersen i Hevv.. Anm.: Barnet er uægte. Til Barnefader er udlagt Thomas Jensen Baltzer, huusmand i Klaaske. (AO31-)
(Ses ikke konfirmeret i Mygdal).
?=DDD-1850 hjoerring, Vennebjerg, Mygdal, Skeen Mølle en Mølle, , 109 F1, FT-1850, C2069
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Jespersen 38 Gift Møller Huusfader Heri sognet
Karen Jensen 39 Gift hans kone Uggerby Sogn
Birgitte Christensen 14 Ugift Deres Børn Heri sognet
Jesper Christensen 12 Ugift Deres Børn Heri sognet
Søren Christensen 10 Ugift Deres Børn Heri sognet
Lauritz Christensen 7 Ugift Deres Børn Heri sognet
Jens ?? Christensen 5 Ugift Deres Børn Heri sognet
Tim Christensen 3 Ugift Deres Børn Heri sognet
Christen Bastholm Christensen 1 Ugift Deres Børn Heri sognet
Lars Christ Jespersen 56 Ugift Huusfader. Heri sognet
Jens Thomsem 20 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Lars Chr: Jacobsen 20 Ugift Tjenestefolk Hjørring
Christian Christensen 22 Ugift Tjenestefolk Uggerby Sogn
Marie Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Tversted Sogn.
Karen Marie Christensen 19 Ugift Tjenestefolk Uggerby Sogn
Peder Chr: Olesen 29 Ugift Inderste Smed. Moesberg Sogn

Døbt 1837 i Mygdal: født 29de Januar Mariane Thomsd. Moderen Kirsten Jensd. af Klaaske. Til barnefader er anmeldt Thomas Jensen i Klaaske. Døbt i Kirken d. 19de Marts. Faddere: Pigen Birgithe Pedersdt Lilholt, Ane Marie Christensdt i Skovmosehuus, Christen Bukholt ibdm, Peder Jensen i Klaaske, Anders Pedersen i Lilholt. (AO87-)
(Ses ikke konfirmeret i Mygdal).

DDD-1850 hjoerring, Vennebjerg, Uggerby, Skeen Hede, et Huus, 93, FT-1850, D2551
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kirsten Jensen 50 Enke ernærer sig ved Haandarbeide i Sognet
Mariane Thomsen 12 - hendes Datter [Kirsten Jensen] Mygdahl S: Hjørring A:

Begravet 1838 i Mygdal: død 15de April, begravet 21de April Thomas Jensen Baltzer, Huusmand og boede paa Klaaskehede, 65 Aar. (AO166-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen