Anders Jensen Skriver (Kjærulf)

Ref: Herkomst formodet. Kilder: KS1-KS2-CK6-HK01-
Far: Jens Andersen Kjærulf ((14--) - )
Mor: Gertrud? NN
 
Født: (15--)
Død: 24-07-1589 Fogedgård, Hals sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Andersdatter Kjærulf ((15--) - 1625)

Børn:Johanne Andersdatter Kjærulf (- 1635)
Anders Andersen Kjærulf (- 1610)
Jens Andersen Hals (- 1627)
Anne Andersdatter Kjærulf


Notater
I Præsteindberetning 1568 staar, at Anders Skriver i Hals, der døde 1598, og som var gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard, død 1625, ejede 3 smaa Bol i V.Brønderslev, som var Bondegods (Selvejergods), og hans Arvinger ses at have ejet én Gaard, Krogen. (CK6-).

Anders Skriver i Hals Fogedgaard, (...), der maaske var Søn af Jens [Andersen] Kjærulf i Halne, anføres i Præsteindberetning fra V.Brønderslev 1568 som Ejer af 3 smaa Bol der i Sognet; dem havde han antagelig faaet med sin Hustru. 1580 blev han Medlem af Guds Legems lav i Aalborg, døde 24.Juli 1589 og ligger tilligemed sin Hustru begravet under Korgulvet syd for Døbefonten i Hals Kirke. Hans Bomærke ses paa Gravstenen [illustration s.35]. Hans Hustru overlevede ham og døde maaske i Kjærsgaard (i Hellevad Sogn). Ægteparret havde ifølge Dyrskjøt 2 Sønner og 2 Døtre "til Alders". - Den mest bekendte af Anders Skrivers Sønner var Jens Andersen Hals, der var Købmand og Raadmand i Aalborg, og som døde 1627 i Marstrand, hvortil han var flygtet, da de kejserlige Tropper rykkede mod Aalborg. (...). (KS1-).

Ved Restaurering af Koret i Hals Kirke fandtes i Foraaret [1914] under Koret en Hvælving, som viste sig at indeholde en stor Egetræskiste med saavel Metal- som Træforsiringer. Den 8. Juni blev der foretaget en nærmere Undersøgelse i Overværelse af Kirkeværgen, og Kisten viste sig at indeholde Liget af en ca. 65 Tommer høj Mandsperson; under Ligets Hoved laa Resterne af en Pude fyldt med Dun. Tilsyneladende havde Liget været begravet i fuld Paaklædning; der fandtes saaledes Rester af en Haarbedækning, og endvidere var den afdødes rødlige Haar og Tænder nogenlunde velbevaret. Af de sidste fremgik det, at den her begravede havde været en ældre Mand; med Hensyn til Haaret var man derimod ikke sikker paa, hvorvidt det var naturligt Haar eller stammede fra en Paryk. Inden Kisten atter blev lukket, blev der i den nedlagt en forseglet Flaske, hvori lagdes en Beretning om Undersøgelsen. Efter al Sandsynlighed var den afdøde den Anders Skriver i Halsgaard, som i Slutningen af det 16. Aarh. Var Lensmandens Foged i Hals, hvor han Ifølge Indskriften paa en i Koret liggende Gravsten døde 24. Juli 1589. (HK01-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen