Søren Madsen

Ref: Kilder: sHo-sHam-sBa-KV4c-
Far: Mads Andersen ((15--) - 1630)
Mor: Maren Jensdatter ((15--) - (16--))
 
Født: omkring 1600
Boede: Ultved, Ajstrup sogn, Ålborg amt
-: (NæVNES 1663/64) Bjerget, Åby sogn, Ålborg amt


I familie med Karen Bertelsdatter (1600 - )

Børn:Mads Sørensen (1636 - 1697)


Notater
sBa-: Søren Madsen var - vel fra giftermålet 1629/36 - fæster under Vraa af den ene af de to Ultved-gårde i Ajstrup sogn, hvor han blev afløst af sønnen Mads Sørensen. Søren, der var født ca. 1594, var af ukendt herkomst. Han døde 1665, begravet 1. august, 77 år 7 mdr. gl. Han blev gift - på grund af konenes alder måske for anden gang - 1629/36 med Karen Bertelsdatter.
Ved matrikuleringen 1664 nævnes Søren Madsen og Iver Iversen som fæstere i fællesskab af halvgården Ultved med 4½ tdr. hartkorn. - Gården tilhørte da Ide Lindenow (til Vraa), og landgilden bestod af 4 tdr. byg (biug), 1 svin, samt 26 sk. 2 alb og 2 tdr. havre (arre) gæsteri (grj).
Før 1688, da gården var endelig delt i to, var Søren blevet afløst af sønnen Mads Sørensen i den mindste af gårdene, hvis hartkorn da blev sat til godt 6 tdr. 5 skpr. (sBha-).

KV4c- (side 309): Paa Gaarden Bjerget i Aaby boede o. 1650 Anders Christensen og Dorthe Thomasdatter. Anders' Efterfølger, Søren Madsen, nævnes 1663 og 64; han var gift 1. G. m. Dorthe Thomasdtr.(?) og 2. G. m. Karen Bertelsdatter. Efter Søren Madsens Død blev hans Stedsøn, Christen Andersen, Fæster paa Bjerget. Han var gift med Gunde Christensdatter, Søster til Christen Christensen Toftegaard i Jetsmark. Efter Christens tidlige Død ægtede Gunde Lars Christensen, Søn af Christen Nielsen (Kjærulf) i Vesterhalne Østergaard, som igen var Søn af den ansete Niels Ludvigsen (Kjærulf) i Vesterhalne Vestergaard. Den 28/1 1673 gav Lars Christensen paa Bjerget sin Svoger Anders Jensen Steen i Østergaard Afkald paa Arv efter Chr. Nielsen, og samme Aar modtog han selv Afkald paa Arv af Mads Sørensen i Ultved, der var Søn af ovennævnte Søren Madsen paa bjerget. Lars Christensen var i ca. 30 Aar fæster paa bjerget. Han døde o. 1699, og hans 2. Kone, Ane Pedersdatter, ægtede saa en Mand, der som hendes første Mand hed Lars Christensen. Lars Christensen Kjærulfs Datter, Mette, fik sit Hjem, og hendes Mand, Anders Nielsen, fik o. 1711 Bjerget i Fæste. (KV4c-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen