Jens Pedersen

Ref: Kilder: NøP2-CK2-KS6-
Erhverv: Foged?
Far: Peder Jensen (Mørk) (1560 - 1620)
Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf (1563 - 1651)
 
Født: omkring 1587 Røgelhede, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: (1611/1614) Ormholt, Torslev sogn (Dronninglund herred), Hjørring amt


Notater
CK2-: Jens Pedersen Mørk boede i Røgelhede. Han begravedes i Hellevad 25. februar 1661, 74 år gammel, og er utvivlsomt begravet inde i kirken. Han var gift med Karen Andersdatter, og havde mindst 5 børn: Anne, der o. 1650 var gift i Kvisselholt i Dronninglund sogn, Niels (boede o. 1650 i Skoven i Aasted sogn), Maren, gift med selvejer Niels Jensen Mørk i Kalum i Serreslev sogn, Christen, en tid residerende kapellan i Hellevad, og Peder. Kaldes ved sin død (KB-) fejlagtigt "Jens Christensen" (CK2-).

Som vist i NøP2- var Jens Pedersen Mørk ikke bosat i Røgelhede:
"Hverken i Åstrup lens regnskaber eller i Jerslev herreds tingbøger nævnes nogen Jens Pedersen i Røgelhede i 1. halvdel af 1600-tallet, selvom han ifølge ovennævnte artikel [om Røgelhede af C.Klitgaard] skulle være begravet i Hellevad 25. februar 1661, men i kirkebogen fejlskrevet som Jens Christensen Mørk. Denne begravelse vedrører dog formodentlig den Jens Christensen, som 1643 tjente i Røgelhede.
Jens Pedersen, der efter navnet at dømme var ældste søn af Peder Jensen Mørk og Gertrud Sørensdatter Kjærulf i Røgelhede, ville vel ikke, som det ofte var tilfældet med andre ældste sønner, vente til hans far oplod gården for ham og søgte derfor sin lykke på andre steder. Imidlertid opholdt en Jens Pedersen sig 1611-1614 i Ormholt, måske som foged, for denne blev 1614 stævnet til Børglum herreds ting, og da stævnede stævningsmændene ham i Røgelhede, hvor de havde talt med Peder Jensen. Årsagen var, at han 12. november 1611 havde ladet en af Otte Skeels tjenere fordele for KM skat. Da mødte han og svarede, at han ikke var bosat i Børglum herred, og derfor ikke kunne dømmes der.
Der er ikke fundet noget tegn på, at der senere end 1611 boede nogen Jens Pedersen i Røgelhede, derimod boede der fra 1606 som inderste (..) Jens Nielsen, der til kort før sin død 1657 besad den halve gård. Han er gennem hele perioden nævnt i Åstrup lens regnskaber og adskillige gange i de bevarede tingbøger for Jerslev herred fra den tid. Han var utvivlsomt søn af Niels Jensen, som var en af Jens Pedersens sønner i Røgelhede, hvis morfar var herredsfoged Clemend Hansen sst, og det var uden al tvivl Jens Nielsen, der var gift med Karen Andersdatter [og ikke Jens Pedersen] og havde de 5 børn, der i ovennævnte artikel [Klitgaards om Røgelhede] er angivet at være Jens Pedersen og hendes børn, nemlig Anne, Niels, Maren, Christen og Peder samt endvidere (..) Anders Jensen, der i så fald er opkaldt efter sin morfar. (..) (NøP2-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen