Peder Hansen Mørk

Ref: Ægteskabsforbindelse formodet. Kilder: KS2-CK6-CK10-
Far: Hans Laursen Mørk (1510 - 1593)
Mor: Bodil Laursdatter (- 1564)
 
Født: (15--)
Boede: 1606 Hellumlund, Hellum sogn, Hjørring amt
Død: 1608 Hellum sogn, Hjørring amt
Boede: (1570'ERNE) Musted, Jerslev sogn, Hjørring amt


I familie med NN Andersdatter Kjærulf ((15--) - )

Vielse: (?)
Børn:Anders Pedersen Mørk ((15--) - 1641)
Jens Pedersen Mørk ((15--) - (16--))
Gregers Pedersen Mørk ((15--) - 1653)
Hans Pedersen Mørk ((15--) - 1612)
Christen Pedersen Mørk ((15--) - 1649)
Laurs Pedersen Mørk ((15--) - )
NN Pedersdatter Mørk ((15--) - )
Benedikte Pedersdatter Mørk ((15--) - 1648)


I familie med Anne Pedersdatter ((15--) - )

Vielse: (?)


Notater
Peder Hansen Mørk, nævnes i Musted i Jers1ev Sogn i 157Oerne som Fæster under Otto Banner til Asdal, der 1573 havde købt Oaarden af Kronen; men Peder Mørk synes dog kun at have brugt en Del af Gaarden, og antagelig var hans Broder Lars allerede da kommet hertil.
Peder Mørk ejede en Søsterlod i Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, hvilken han maa formodes at have faaet med sin Hustru, der vel var Datter af Herredsfoged Anders Jensen Kjærulf i Kornumgaard. 1576 købte Peder Munk til Estvadgaard m.m. Kronens Rettighed (Herligheden) i nogle Selvejergaarde i Jerslev Herred, deriblandt Kornumgaard og fik Tilladelse til ogsaa at tilforhandle sig Bondeskylden; men 1580 maatte han lade Handelen om Herligheden af Kornumgaard gaa tilbage, fordi der var klaget over, at han ikke havde ydet Besidderen den Beskyttelse, han som Husbond burde yde ham. I MeHemtiden havde han imidlertid af Peder Mørk købt hans Søsterlod af Kornumgaard, hvilken Lod saa Kongen overtog. Peder Mørk nævnes i Musted under Arvestriden 1594 om Arv efter Faderen (se foran), men senere boede han nok i Sønder Saltum og 1606 nævnes han i Holmgaard i Hellum, og han var død før 1608.
Han var antagelig gift 10 med NN Andersdatter Kiærulf, vel hende, som i Præste-indberetningen 1568 nævnes som Ejer af en Gaard i V.Brønderslev, og han synes gift 20 med Anne Pedersdatter af Musted, og han havde som det synes 8 Børn. (CK10)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen