Peder Peiter Christian Lorentzen (Fitz)

Ref: Kilder: KBf-sp37-Rø3-
Far: Lorentz Christoffersen Fitz (1707 - 1769)
Mor: Else Nielsdatter (1730 - 1762)
 
Født: 1759 Grønheden (St.), Volstrup sogn, Hjørring amt
Boede: (1769 HJEMME) Bolleholt, Sindal sogn, Hjørring amt


Notater
Nævnt i skifte efter faderen 1769 (sp37-), var da 10 år.

Rø3- ((Skoleholdere i Tolne sogn, s. 53): ... 1791 nævnes Jens Pedersen Palmer, senere i hellevad, og 1800 Peter Lorenz Fix som Skoleholdere. Den sidste var "43 Aar, ej Seminarist, men kunde nok forrette sit Embede". Forflyttedes Aaret efter til Hirsholmene.

Rø3- (Degne i Hirsholmene, s. 87): Christen Jensen Fix, Degnesøn fra Elling, gebr. 27.Juli 1731. I Skiftet efter ham er indført et Brev, der viser, at Præsten da har været befriet fra sin forannævnte besværlige Arbejdsfælle. Brevet, der er fra afdødes Broder og dateret Elling 26. Jan. 1732, lyder saaledes:
"Til Msr. Mads Schytte, Fladstrand!
Som mig er foresagt, at førstkommende mandag skal holdes Auktion paa Hirsholmene efter min salig Broder Christen Jensen, da falder min kærlige Begjæring til Msr., at han vil ubesværget møde for mig samme Tid der at efterse saa vidt mig kan tilkomme paa de umyndige Børns Vegne.
Gud hjælpe de fattige Børn!
Broder kan vel paa mine Vegne takke 1000 Gange den gode, ærlige Hr. Niels Holst for hans store Høflighed imod Enken.
Jeg frygter mig og mine, thi jeg er ganske slet i mit Hoved og Tænder, tør derfor ikke give mig paa Vandet.
Hvad Broder gør, er jeg igen en skyldig Broder og Tjener.
Peder Jensen"
Ved sin død sad Fix i stor gæld, så det var ikke så underligt, at broderen talte om "de fattige børn".
Chr. Fix var gift med Birgitte Christensdatter. 2 børn. Jens, født 21. maj 1729 og Kirsten, født 12. maj 1731.
Den 2. marts 1754 begravedes den gamle Degne-enke Johanne Christensdatter, 70 år. Denne er måske Chr. Fixes enke, der jo kan have heddet Johanne Birgitte.

Rø3- (Degne i Hirsholmene, s.93): Peiter Chr. Lorentzen Fix, 1801, var maaske Søn af Skytte paa Baggesvogn, Lorentz Fix. Ved Aar 1800 var han Skoleholder i Tolne. Han flyttede vist snart fra Holmene og er antagelig den Peder Fix, der 1822 boede i Nørre Stensig i Skærum, og hvis Hustru, Marie Jensdatter, da døde 15.Febr., 71 Aar.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen