Jens Pedersen

Ref: Kilder: CK4-CK10-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Boede: omkring 1500 Kraghedegård, Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Johanne Uggla

Børn:Anne Jensdatter (1500 - )


Notater
Kraghede er navnet paa en forhenværende hedestrækning, der fra Aagaard i Ørum Sogn strakte sig langs sydsiden af Klausholm Aa til Sognegrænsen mod Ø. Brønderslev og videre vest paa til Engene ved Vildmosen, idet heden her løb ud i en Spids: Næsset, nu Nejst. Den Del af Kragheden, der ligger i Ørum Sogn, synes for en stor del at være blevet opdyrket allerede i Slutningen af Middelalderen, medens en del af heden i i Ø. Brønderslev Sogn først blev opbrudt i 1870'erne.
Kraghedegaardene i Ørum Sogn laa under Hundslund Kloster og kom med dette under Kronen ved Reformationen.
Peder Dyrskjøt nævner blandt sine Forfædre paa mødrene side Jens Pedersen i Kraghedegaard omkring 1500, gift med Johanne Ugla fra Knudseje i Skæve sogn, deres datter Anne Jensdatter var gift med Jens Pedersen i Burholt og havde med ham bl.a. datteren Else Jensdatter, født 1530, død 1606, som var gift med Laurids Pedersen i Nr. Ravnstrup, født 1524, død 1611, og deres Søn Peder Laursen i Nr. Ravnstrup født 1577 død 1657, var Peder Dyrskjøts morfader.
1578 blev enestegaarden Kraghedegaard skødet fra Kronen til Admiral P e d e r M u n k til Hammelmose m. m., d. 1623, og i hans Tid brugtes gården 1602 af Jens Pedersen og Erik Pedersen. 1639 tilhørte den Otto Marsvin til Dybæk i Skaane, med hvis Datter Pernille Marsvin den kom til Lave Bille til Havløkkegaard, født 1607, død 1679.
Ved Matriklen 1662 fik Gaarden Hk. 61/2 td.; den var vel ved Magt, havde god Græsning og godt tørveskær samt lidt Fiskeri i Ørum Aa.
I Markbogen 1683 siges, at Gaarden har fornøden brændsel i hosliggende fælles Hede, "og saasom paa denne Gaard bor tvende Mænd, som hver haver sin Jord for sig selv, og de besværer dem (over) at have lige meget Jord og maa dog contribuere (dvs yde) lige, saa er samme Mænd sat hver for saa meget Jord, som den haver til sin Part og Vaaneder (dvs Bygninger), som her i Forretningen findes opført deres Jorder separeret:
Anders Simonsens Jord (nu Matr Nr. 3) i Syd og Nord 33 Agre, de 13 ledige, de 20 besaaet,
4 Stk. Jord, alle besaaet;
i Øst og Vest 17 Agre, hvoraf de 7 ledige og 10 besaaet,
9 Stykker Jord opbrudt af Heden, besaaet,
9 Agre sydvest for Gaarden, de 7 ledige.
Denne Gaard, nu Ø. K r a g h e d e g a a r d, fik 1688 hartkorn 4-3-2-2. Til den laa Enge ved Skarnvad, østen Gaarden, norden Aaen, samt Græsning i Marken og en lille Græsgaard af 4 Høveder og Fællig i Heden til 5 høveder.
Nie1s 0ttosens Jord (nu Matr. Nr. 2). Vesten Gaarden 60 Agre, hvoraf 36 besaaet.
Øster og Vester 20 Stykker, alle besaaet.
Denne Gaard, Vestre Kraghede, fik 1688 hartkorn 5-0-2-2, og til den laa Enge ved Aaen, norden Aaen og sønder i Kæret saaet Græsning i Marken til 9 Høveder og Fællig sønder i Heden til 5 Høveder.
1688 blev den oprindelige Kraghedegaard altsaa delt i to selvstændige gaarde, Østre kraghedegaard og Vestre Kraghedegaard eller Store Kraghede, der fra 1707 og til 1722 begge tilhørte Poul Iversen (Wilholt) til Aastrup. (CK4-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen