Anders Nielsen

Ref: Kilder: CK4-tb04-
 
Boede: 1652 Jerslev sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Jensdatter ((16--) - )

Vielse: omkring 1652


Notater
tb04- 19/7 1655 ** Anders Nielsen i Jerslev et vinde. Jens Madsen i lille Kraghede sagde her for retten, at han gav sin søn 100 rdl til at fæste gård for** Peder Jensen i Nørgård 3.ting så mange i Jerslev sogn, som rester med kirkens tiende og brohavre (153a)** Anders Nielsen i Jerslev et vinde. Laurs Nielsen i Røgelhede Anders Nielsen i Kærsgård anden Anders Nielsen sst vidnede, at de 1/9 1652 var tilstede i Niels Andersens hus i Kærsgård, da Jens Madsen i lille Kraghede tilsagde Anders Nielsen i Jerslev sin datter Anne Jensdatter til sin ægte hustru og han lovede ham en anselig medgift (opregn) og 100 rdl i penge, hvoraf han restede med noget (opregn) ** Anders Nielsen i Jerslev stævner Jens Madsen i lille Kraghede =>(153b)=> for dom angående den medgift, han lovede ham 1/9 1652 i Niels Andersens hus i Kærsgård med sin datter Anne Jensdatter. Jens Madsen svor, at han intet lovede ham og intet skyldte ham. opsat 6 uger.

tb04- 30/8 1655: ** Anders Nielsen i Jerslev et vinde. Laurs Nielsen i Røgelhede Anders Nielsen i Kærsgård og anden Anders Nielsen sst ved ed benægtede, at de var stævnet til Ålborg byting 20/8 at møde til det vinde, Jens Madsen i lille Kraghede har forhvervet. Anders Nielsen i Jerslev benægtede, at han var stævnet dertil 20/8, som bevidnes =>(180a)=> Jens Madsen i lille Kraghede og hans datter Anne Jensdatter sst med flere stævnes.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen