Peder Andersen Kjærulf

Ref: Kilder: KS6-CK6-
Erhverv: Herredsskriver
Far: Anders Sørensen Kjærulf (1561 - 1631)
Mor: Bodil Nielsdatter (- 1650)
 
Født: omkring 1598
Boede: 1631 Knæpholt, Vadum sogn, Ålborg amt
Død: 1643 Knæpholt, Vadum sogn, Ålborg amt
Boede: omkring 1650 Vesterhalne, Vadum sogn, Ålborg amt


I familie med Johanne Andersdatter Kjærulf ((16--) - 1669)

Børn:Karen Pedersdatter Kjærulf (1640 - )
Else Pedersdatter Kjærulf (1640 - )


Notater
Peder Andersen Kjærulf overtog Knæpholt fra moderen mod at svare denne aftægt,og købte 1633 noget jordegods i V.Halne og Ø.Hassing af Søren Jensen i Horsgaard. >Boede 1631 i Knæpholt og blev nævnte år beskikket til tingskriver, men denne bestilling beklædte han ikke længe, thi 1635 træffer vi Christen Pedersen i Sundby som skriver, og 1646 var Jens Simonsen i Vestergaard tingskriver. Peder Kjærulfs segl (under tingsvidner i lensregnskaberne) viser en dyrefigur, antagelig et misfoster af en springende ulv, i omskriften Peter Anderssen. Efter at være blevet herredsskirver, boede han i V.Halne, men flyttede tilbage til Knæpholt, hvor han døde. 1636 lovbød og solgte han den gårdspart af "Mikkel Ibsens bol" i V.Halne, som han 1633 havde købt af Søren Jensen i Horsngaard, og køberen nu var Niels Christensen Kjærulf, havnefoged på Gulland [i Norge]. 1637 købte han sine brødre Sørens og Jakobs part af Fogedgaard i Ø.halne, medens han 1640 mageskiftede nogen bondeskyld i Krogen i V.Brønderslev sogn til Peder Galskyt til Kornumgaard mod til ggengæld at få 1 tønde bondeskyld i en gård i V.Halne, hvilken Peder Galskyt havde købt af Christen Kjærulf i Fogedgaard. Samme år købte han 1 bol i V.Halne af Peder Jakobsen, født i Fogedgaard. 4.juli 1643 gjorde han på tinget spørgsmål til menige herredsmænd om, hvorledes de havde kendt ham fra hans første barndom og indtil nu. Dertil svarede 24 dannemænd, blandt hvilke Bertel Thomsen Kjærulf i V.Halne, at de havde kendt Peder Andersen fra hans første barndom og hidindtil, og i den tid havde han altid forligtes med sine grander, naboer og herredsmænd og ikke påført dem nogen trætte eller klammeri. Og i den tid, han var skriver til Kjær herreds ting, som var på 4 års tid, havde han flittig varet på samme sin bestilling, så han ikke derudi nogen havde forurettet med ord eller gerning i nogen måde, og heller ikke vidste de, at han var blevet afsat fra bestillingen på grund af nogen forseelse.
Kort efter må han være død, thi han var død før 1644.
Han var gift med Johanne Andersdatter, som vist var datter af byskriver i Aalborg, Anders Pallisen og Anne Pedersdatter Kjærulf. Hun ægtede 2.gang Vogn Bertelsen Kjærulf af Aslund, der med hende fik Knæpholt. 29. oktober 1643 var Vogn til gæstebud i Rævsgaard i Vadum, og det er troligt, at det har været hans trolovelses- eller bryllupsgilde, thi Lars Jensen, som da boede i Rævsgaard, var gift med Andersd Pallisens anden datter; (...) (KS6-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen