Christen Poulsen

Ref: Kilder: KBvd-CK2-M04-
Far: Poul Christensen (1670 - 1749)
Mor: Kirsten Jensdatter (Hals) ((16--) - 1720)
 
Født: omkring 1705
Boede: 1787 Røgelhede, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 1789 Røgelhede, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 06-11-1789 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
-: (VIST FøDT I) Lemb, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Margrete Laursdatter (1715 - 1788)

Vielse: 03-07-1738 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Laurs Christensen (1743 - 1825)
Maren Christensdatter (1750 - 1782)
Kirsten Christensdatter (1753 - )


Notater
Jf. M04- var Christen Poulsen født omkring 1705/1706, jf skifte efter hans morfar Jens Gregersen Hals:
Ved skifte 12. januar 1722 efter Jens Gregersen (Hals), degn i Understed og Karup, mødte Poul Christensen i Lem i Hellevad for sine syv børn med afdødes afdøde datter Kir­sten Jens­dat­ter: Christen, 16 år, Maren, 14 år, Anne, 12 år. Jens, 10 år. An­ders, 8 år. Johanne, 6 år, Kirsten, 4 år. [Ålborg bispearkiv, gejstlige skifter. C 1 – 440].
Angivelsen af Christen Poulsens alder (82 år) i folketællingen 1787 passer således fint, hvorimod aldersangivelsen ved hans død i 1789 (70 år) er sat ca. 15 år for lavt.

Forlovere: Jørgen Christensen i Kællingbro i Ørum sogn og Clemmen Madsen i Hallund. Død 1789 (CK2- s.297).

Begravet 1789 i Hellevad: d. 6 Novbr Ch. Povelsen 70 Aar. (AO125-).

DDD-1787 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Hellevad Sogn, , Røgelheede Bye, 76, FT-1787
Johanne Berthelsdatter, 20 , Ugift, Børn af første Ægteskab, ,
David Nielsen, 21 , Ugift, Tienestekarl, ,
Chresten Povelsen, 82 , Enkemand, Hosbonde, Eyere og Beboere,
Lars Chrestensen, 42 , Gift, Mand, ,
Sophie Christiana Andersdatter, 34 , Gift, Hans Kone, ,
Chresten Laursen, 1 , Ugift, Hosbondens Sønne Søn af 1ste Ægteskab, ,
Anne Chrestensdatter, 24 , Ugift, 1Datter af Hosbondens 1ste Ægteskab, ,
Jens Chrestensen, 47 , Ugift, Tienestefolk, ,
Jens Thomsen, 22 , Ugift, Tienestefolk, ,
Jens Nielsen, 15 , Ugift, Tienestefolk, ,
Karen Larsdatter, 14 , Ugift, Tienestefolk, ,
Ingeborg Nielsdatter, 10 , Ugift, Tienestefolk, ,

Den halve Røgelhede Vestergaard tilhørte i starten af 1700-tallet kreditoren amtmand Arnold Chr. Dyssel på Sejlstrup (død 1714). Hans arvinger solgte Vestergaard, vist ca. 1720, til Christen Poulsen, som i mandtal til ekstraskat 1744 betegnes som værende af formue.
Den anden halvdel af Vestergaard var i 1740 blevet solgt af Worm'erne til pastor Peder Kjeldsen Paludan i Hellevad, som vist kort efter solgte gården til Christen Poulsen, der dermed ejede den hele Vestergaard. Medens Christen Poulsen ejede Vestergaard, var en del af den bortforpagtet til kammerråd Carl Frederik Hagstrøm (død 1781), senere (1765) ejer af Klausholm i Hellevad sogn. (CK2-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen