Inger Hansdatter Mørk

Ref: Kilder: KS6-CK10-
Far: Hans Laursen Mørk (1510 - 1593)
Mor: Johanne Vognsdatter Vognsen af Hæstrup (1535 - 1605)
 
Født: omkring 1570
Død: 1637 Saltumgård, Saltum sogn, Hjørring amt
Boede: (1605) Vadumtorp, Vadum sogn, Ålborg amt
Boede: (FRA 1606) Saltumgård, Saltum sogn, Hjørring amt


I familie med Peder Selgensen Sørensen Kjærulf (1566 - 1631)

Vielse: før 1596
Børn:Anne Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Karen Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Maren Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Inger Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Vogn Pedersen (Kjærulf) (1600 - )
Peder Selgensen Pedersen (Kjærulf) (1600 - )
Søren Pedersen (Kjærulf) (1600 - 1659)
Hans Pedersen Saltum (Kjærulf) (1614 - 1694)
Selgen Pedersen (Kjærulf)


Notater
Inger Hansdatter Mørk, født o.1570, død i Saltumgaard 1637. Gift før 1596 med Peder Selgensen Kjærulf, født 15.., død i Saltumgaard i Efteraaret 1631, Søn af Søren Christensen, Skriver i Kjær Herred 1568 og o.1578 Herredsfoged der, og Else Andersdatter Kjærulf af Holtet. Peder Selgensen boede 1604 i Tylstrup og fik da Manuskriptet Arni Magn. Nr. 16 in 8. foræret af sin "gode Svoger og Broder" Anders Jensen i Ø. Gerndrup, der var Søstersøn af Peder Selgensens Hustru. Dette Haandskrift fra sidste Aartier af l4OOerne indeholder Jyske Lov paa Dansk og Latin samt Biskop Gunners Gloser, og det bærer Paategning om, at Jens Poulsen i Lyngby, Ridefoged til Hickeberg i Skaane, 1601 har foræret det til Niels Jensen, som 1602 gav det til sin "kære Broder" Anders Jensen i Ø. Gerndrup. Denne forærede det dernæst 17. Sept. 1604 til sin "gode Broder og Svoger Peder Selgensen i Tylstrup til en venlig Ihukommelse", og 19. Juli 1613 "haver jeg Peder Selgensen i Sønder Saltum efter min Søstersøn Niels Matzenns (vist Søn af Peder Selgensens Hustrus Broderdatter Bodil Laursdatter i Hellum) Anfordring foræret min "gode Ven og Broder" Niels Jensen, Borger i København (antagelig Søstersøn af Peder Selgensens Hustru), denne Bog til min venlig Ihukommelse, dog med slig Forord, at han den ikke skal afhænde fra sig til nogen uden tjl min Hustru eller Barn'. Underskrift: pr. Selgennsen. Niels Jensen forærede dog 24. Jan. 1614 Bogen til sin "gode Ven" Mouritz Christensen, Byskriver i København, som imidlertid 5. Jan 1619 leverede den tilbage efter Niels Jensens Begæring.
Omved 1604 flyttede Peder Selgensen til Vadumtorp i Vadum Sogn, og efter hans Svoger Vogn Hansen Mørks Død 1606 flyttede han til Saltumgaard og blev da Herredsfoged i Hvetbo Herred. Med sin Hustru fik han 1/2 Saltumgaard, og fra sin Moder havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum, ligesom han ogsaa ejede Part i Bjørum Skov i Vadum Sogn og Gaarden Kolding i V. Hassing Sogn, men hans økonomiske Forhold var dog ikke gode efter "Kejserkrigen" 1627-29, og 3. Maj 1631 lovbød han paa Kjær Herreds Ting sit Jordegods i dette Herred. [Senere havde han strid mod hans hustrus søskende om arven efter hans svigerfader Hans Mørk i Saltumgaard].
Efter hans Død i Efteraaret 1631 havde hans Enke og Børn en Del Bryderi med hans Kreditorer, bl.a. Borgmester Hans Sørensen i Aalborg, og 1633 Jakob Jakobsen i Nykøbing Mors, der 1629 havde forstrakt dem med 18 Tønder Korn.
De havde 9 Børn (om dem, se "Kjærulfske Studier" s.363f). (CK10)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen