Jens Nielsen Hovgaard

Ref: Kilder: KBfvd-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Niels Pedersen (1716 - 1773)
Mor: Margrethe Nielsdatter (1725 - 1800)
 
Født: 1756 Skorstensgården, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 24-12-1835 Hovgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 03-01-1836 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: (1783-) Hovgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Kirsten Jensdatter (1756 - 1809)

Børn:Niels Jensen Hovgaard (1783 - 1851)


I familie med Inger Pedersdatter (1763 - 1845)

Vielse: 07-12-1783 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


Notater
Døbt i V.Hassing 1756: Dom. 19 p.Trinit. Niels Pedersen og Magrete Pedersdt [dvs Nielsdt]s barn af Skorstensgden [læst sådan omend meget utydeligt], Jens. Faddere: Else Margrethe Hovgaard, Maren Pedersdt af Trankær, Peder Pedersen [ulæseligt], alle her af V.Hassing. Langholt skifteprotokol fol.379b: Anm. død 26/12 1835.

sp2b- Langholt gods skifteprotokol 1794-1843, fol. 379b: Anno 1835 den 26 December anmeldtes som død huusmand Jens Nielsen af Westerhassing. - ... [svært at læse, men meget kort skifte, uden nævnelse af arvinger eller lign.]. Mon det er ham?

Jens Nielsen Hovgård og hans hustru Inger Pedersdatter boede i 1834 som aftægtsfolk hos hans broderdatter Anne Margrethe Nielsdatter og dennes mand Jens Jensen Hovgaard i Trøgdrup, Hellevad sogn. Jens Hovgård og Inger Pedersdatter havde ingen børn.

DDD-1787 Aalborg, Kær, Vester Hassing, Vester Hassing Bye, , ingen, Familie 31,
Jens Nielsen, 31, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Inger Pedersdatter, 25, Gift, Madmoder, ,
Morten Kjeldsen, 34, Ugift, tjenestekarl, ,
Ane Marie Pedersdatter, 27, Ugift, tjenestepige, ,
Peder Mortensen, 80, Gift, madmoderens fader, nyder undertægt af gaarden,
Maren Cortsdatter, 70, Gift, madmoderens moder, nyder undertægt af gaarden.

DDD-1801 Aalborg, Kær, Vester Hassing, Vesterhassing Bye, , ingen, Familie 37,:
Jens Nielsen, 47, Gift, mand, bonde og gaardbeboer,
Inger Pedersdatter, 38, Gift, hans kone, ,
Christen Johansen, 26, Ugift, tjenestekarl, recrut,
Niels Jensen, 16, Ugift, tjenestedreng, ,
Johanne Jacobsdatter, 23, Ugift, tjenestepige, ,

DDD-1834 Aalborg, Kær, Vester Hassing, Vester Hassing, , en gård, 65, FT-1834
Jens Jensen, 37, Gift, , Gårdmand.,
Ane Magrethe Nielsdatter, 36, Gift, , hans kone.,
Maren Jensdatter, 8, Ugift, , deres barn.,
Jens Jensen, 1, Ugift, , deres barn.,
Jens Nielsen, 78, Gift, , Aftægtsmand.,
Inger Pedersdatter, 71, Gift, , hans kone.,
Bertel Mikkelsen, 32, Ugift, , Tjenestekarl.,
Ole Christian Nielsen, 18, Ugift, , Tjenestekarl.,
Maren Madsdatter, 19, Ugift, , Tjenestepige

Testamente (Rigsarkivet M53874, afskrift foretaget af Inge Lind):
Testamente 1806
E7(?) 1.ste Classe for sum paa 100 rd til 200 rd incl
I allerunderdaniste For???ning (Forventning) til Hans Majestæts allernaadigste Confirmation har vi underskrevne ægtefolk, jeg Jens Nielsen fæster til et Sted i Vesterhassing Sogn og Bye af Langholt Gods og jeg Inger Pedersdatter, bemeldte Jens Nielsens ægtehustru af indbyrdes Kjærlighed og gensidig Omsorg for hinandens Vel, da vi ingen Livs Arvinger nu have eller efter naturens Orden kan vente, og da vi ingen Formue videre ejer end hvad vi ved vores Fliid og Stræbsomhed har for hværvet os, Besluttet at oprette ligesom vi ogsaa hermed oprette følgende Testamente og Bestemmelse at når en af os ved Døden afgaar, skal den efterlevende ægtefælle beholde det hele Boe uregistreret, uvurderet og uden skifteholdelse i nogen Maade imod at den efterlevende ægtefælle betaler de Strax (?) 10 Rd skriver tie Rigsdaler til Deeling efter Loven imellem den først Afdød Ægtefælles Arvinger, skal den længstlevende være berettiget til at eje og besidde det hele Boe uden nogen fordring eller Tiltale af den først afdødes Arvinger og hvad enten den længstlevende indlader sig i nyt Ægteskab eller døer i eenlig Stand, skal den først afdødes Arvinger ei have mere at fordre eller kræve end de allerede oppebaaren 10 Rd. Dette vor Testamente have vi ei alene selv med fuld Overlæg og med Fornuftens fulde brug underskrevet og Forseglet, men det er desuden af 2 mænd Christen Sørensen boende i Hougaard Mølle og Thomas Fanøe boende i Vesterhassing Bye, som vi have formaaet til at være overværende underskrevne og Forseglet til Vitterlighed.
Vester Hassing Sogn og Bye d. 1st marts 1806

Jens Nielsen Inger Pedersdatter
med paaholdt pen med paaholdt pen..
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen